Caterpillars generatoraggregat till Microsoft

Microsoft kommer att använda Cat C175-20 och C18 generatoraggregat för reservkraftsförsörjning i den första fasen av datacenter som Microsoft bygger i Sverige. Alla generatoruppsättningar kan drivas av förnybar diesel från Preem i Göteborg

– Microsoft är en uppskattad kund till Caterpillar och vi är glada över att vi kan samarbeta med dem och stödja deras mål för koldioxidminskning, säger Bart Myers, General manager för divisionen Caterpillar Large Electric Power.

– Projektet är ett idealiskt tillfälle att visa flexibiliteten och mångsidigheten hos produkterna i vår elkraftportfölj liksom vår expertis inom hållbar elproduktion, fortsätter han.

Gävle, Sandviken och Staffanstorp

Anläggningarna kommer att vara bland Microsofts mest avancerade och hållbara datacenter i världen med energibesparande konstruktioner, kraft från 100 procent förnybara energikällor och ambitioner för nollavfall. Datacentren ligger i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Reservkraftslösningen vid varje datacenter består av flera Cat C175-20 generatoruppsättningar
för kritiska operationer och Cat C18 generatoraggregat för administrativa funktioner. Alla generatoruppsättningar att vara utrustade med ljuddämpande kapslingar som ger optimal prestanda i omgivningstemperaturer som kan variera från minus 30 grader till mer än 40 grader.

Sveriges datacenter ledande i världen

– Vi har lagt ned ett omfattande arbete för att se till att våra nya datacenter i Sverige kommer att vara bland våra mest hållbart designade och drivna i världen, berättar Noelle Walsh, direktör för Microsofts division Cloud Operations and Innovation.

– Caterpillar och deras återförsäljare har utvecklat innovativa kraftlösningar som stödjer vårt orubbliga engagemang för att minska fotavtrycket i miljön. Caterpillars generatoraggregat i våra datacentraler hjälper oss att hålla våra kundlöften för tillgänglighet även när det blir strömavbrott. Vi kan tack vare detta säkra kontinuerlig elkraft och molntjänster utan avbrott, säger Noelle Walsh.

Öppnandet av Microsofts datacenterregion i Sverige innebär att Microsofts kunder kommer att kunna behålla sin data i Sverige, och hjälper därmed organisationer att efterleva olika typer av regleringar, inklusive GDPR. Microsofts molnregion i Sverige blir en del av världens största molninfrastruktur. Microsoft har mer än 200 datacenter i drift runt om i världen. Under det kommande året planerar Microsoft att presentera datacenteretableringar i ytterligare tio länder för att möta den snabbt växande efterfrågan på molntjänster.Zeppelin har varit delaktiga i driftsättningen och hanterar servicen
på samtliga siter idag.