Zeppelin Sverige AB

Integritetspolicy

Scroll down for English version of Privacy policy.

Vi är glada att du är intresserad av vår webbplats www.zeppelin-cat.se och vill gärna göra ditt besök så trivsamt som möjligt. Ansvarig för denna webbplats och personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter via denna webbplats är,

 

Zeppelin Sverige AB

Prästgårdsgatan 34

431 44 Mölndal

 

Tel: 031-69 65 00

E-post: dpo@zeppelin.com

 

Förutom att sidan ska fungera smidigt och effektivt anser vi att det är högsta prioritet att skydda dina personuppgifter. Att skydda din integritet är avgörande för oss när vi behandlar personuppgifter och det tar vi hänsyn till i alla våra affärsprocesser. Därför behandlar vi alltid de personuppgifter som samlas in under ett besök på vår webbplats enligt de gällande bestämmelserna för dataskydd.

 

Denna integritetspolicy informerar dig om vilka av dina personuppgifter som samlas in och sparas när du besöker vår webbplats eller använder de tjänster som vi erbjuder via vår webbplats. Du får också information om hur och på vilken rättslig grund dina uppgifter används, vilka rättigheter du har när det gäller användningen av dina uppgifter samt vilka kontaktmöjligheter som finns tillgängliga.

 

 1. BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

 

När du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja information om din identitet. Men när du går in på vår webbplats skickas information om din webbläsare automatiskt till våra servrar och lagras temporärt i en loggfil.

Följande information registreras utan ditt samtycke och sparas tills de automatiskt raderas efter sex månader,

 

 • den aktuella datorns IP-adress
 • datum och tid för besöket
 • namn och URL för den hämtade filen
 • den webbläsare du använt och, om tillämpligt, din dators operativsystem
 • webbplatser som användarsystemet nått vår webbplats från (hänvisande webbplats)
 • webbplatser som öppnas via vår webbplats från användarens system.

 

Dessa uppgifter samlas in och behandlas för att göra det möjligt att använda vår webbplats (ansluta till webbplatsen). Dessa uppgifter sparas enbart av tekniska skäl. Insamlingen och be-handlingen av dessa uppgifter syftar till att säkerställa säkerheten och stabiliteten i systemet samt för teknisk administration av nätverkets infrastruktur. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR). Vi bedömer att vårt berättigade intresse att säkerställa att vår webbplats fungerar på rätt sätt och att kommunikationen via webbplatsen hanteras korrekt väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte insamlas eller behandlas för detta ändamål. Vi kan inte koppla informationen till dig personligen.

 

Vidare använder vi cookies samt webbanalystjänster för vår webbplats (se avsnitt 2).

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att ge ditt samtycke till att få ett nyhetsbrev. Vi kommer att spara din e-postadress till dess att du avslutar prenumerationen. Syftet med denna lagring är att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vid anmälan och bekräftelsen lagrar vi dessutom din IP-adress, tiden för din anmälan och de e-postmeddelanden som skickats för att förhindra att dina personuppgifter missbrukas och för att kunna tillhandahålla ett kvitto på att meddelandet skickats korrekt. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är ditt samtycke artikel 6.1 a i GDPR. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig.

 

För att skicka nyhetsbrevet använder vi endast din e-postadress samt andra uppgifter som du frivilligt tillhandahållit för att skicka nyhetsbrevet och annan information på regelbunden basis (t.ex. erbjudanden). Du kan även anmäla dig till olika nyhetsbrev som anpassats till produktgrupper och/eller efter de bolag i Zeppelin Group som erbjuder respektive produkter. I vissa fall har du även möjlighet att ge ditt samtycke till att innehållet i vårt nyhetsbrev anpassas till dig personligen.

 

Längst ner i varje nyhetsbrev finns en länk du kan använda när som helst för att avregistrera dig från vår mejllista. Du kan också avregistrera dig genom att skicka ett e-postmeddelande till zse-marknad-se@zeppelin.com och skriva “avregistrera mig” i ämnesraden. Därmed återkallar du ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst utöva din rätt att återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan utan att det påverkar lagligheten i tidigare behandlingar som utförts på grundval av samtycket.

Om du har gett oss ditt samtycke att anpassa nyhetsbrevet analyserar vi ditt användarbeteende för varje nyhetsbrev genom att använda cookies eller liknande teknologier för att analysera hur du interagerar med nyhetsbrevet (t.ex. öppnande, antal klick och lästid). Vi använder sedan denna information för att anpassa framtida kommunikation. Anpassningen av nyhetsbrevet baseras på en analys av hur du interagerar med nyhetsbrevet, de uppgifter du frivilligt tillhandahållit och din IP-adress. För detta ändamål använder vi följande marknadsföringsverktyg för e-post, SuperOffice.

 

Följande uppgifter behandlas i marknadsföringsverktyget för e-post från SuperOffice marknadsförings- och optimeringssyfte,

 

 • e-postleverans
 • e-postöppnande
 • tid för att öppna och klicka
 • enhet som används för att öppna, klicka och boka
 • klickbeteende i e-postmeddelandet

 

Den rättsliga grunden för att samla in och behandla dessa uppgifter är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet.

När du använder kontaktformuläret

Om du ställer frågor via kontaktformuläret på vår webbplats behöver vi samla in följande information om dig för att kunna svara på dina frågor,

 

 • för- och efternamn
 • en giltig e-postadress, och
 • ett giltigt telefonnummer (valfritt vid önskan om tillbakaringning).

 

Vi sparar denna information i verifieringssyfte i upp till tre (3) månader efter att ett ärende är avslutat. Syftet med att samla in uppgifterna i kontaktformuläret är att identifiera frågeställaren samt att kunna svara på frågan på ett korrekt sätt och via önskad kommunikationskanal. Detta ligger också i vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi bedömer att vårt berättigade intresse att bekämpa missbruk, lagföra brott samt för att fastställa, utöva och försvara anspråk väger tyngre än ditt eventuella intresse av uppgifterna inte behandlas för detta ändamål. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen i detta fall.

När vi använder dina uppgifter i reklamsyfte

Zeppelin har generellt ett berättigat intresse av att använda de uppgifter som samlats in från dig (t.ex. som en del av ett ingånget avtal eller för att skapa ett kundkonto) i reklamsyfte. För detta ändamål använder vi ditt förnamn, efternamn, ev. företag och postadressen för att skicka dig reklam via post så länge du är kund hos oss och upp till tolv (12) månader därefter eller tills du invänder mot utskicket, beroende på vad som kommer först. I den mån Zeppelin har samlat in ytterligare personuppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. inköpta produkter eller tjänster) kommer dessa också att lagras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Det gör det möjligt för Zeppelin att skicka dig reklam som i så stor utsträckning som möjligt ligger i linje med dina behov. Den rättsliga grunden för detta är Zeppelins berättigade intresse, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, att marknadsföra sina produkter och tjänster. Du kan när som helst invända mot att vi använder dina personuppgifter för detta ändamål. För att göra det kan du använda de kontakt-uppgifter till Zeppelin (post/e-post/telefon) som finns angivna i denna integritetspolicy.

När vi genomför undersökningar

Det kan hända att vi ställer frågor till dig om din användning av eller personliga uppfattning om våra produkter eller vårt bolag på vår webbplats. Dessa undersökningar genomförs generellt i anonymiserad form. Om undersökningen inte genomförs i anonymiserad form sparar vi dina svar tillsammans med dina personuppgifter. Anonymiseringen görs i efterhand som en del av utvärderingen av uppgifterna så att endast aggregerade statistiska utvärderingsuppgifter finns tillgängliga. Anonymiseringen görs senast en (1) månad efter att undersökningen slutförts. Om vi genomför en undersökning där dina personuppgifter ingår frågar vi dig först om du vill delta i undersökningen.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att göra det kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna dataskyddsförklaring. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten hos den behandling som utförts tidigare som baserats på samtycke.

 1. COOKIES OCH SOCIALA INSTICKSPROGRAM

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din terminal (stationära dator, bärbara dator, surfplatta, smarta telefon osv.) när du besöker vår webbplats.

 

Cookies används för att ditt besök på vår webbplats ska bli enklare och smidigare. Därför använder vi temporära cookies för att upptäcka om du redan besökt enskilda sidor på vår webbplats eller om du redan har loggat in på ditt kundkonto. De raderas automatiskt när du lämnat vår webbplats.

 

I den mån du har gett ditt samtycke till detta använder vi temporära cookies för att öka användarvänligheten. De sparas på din terminal under en viss tid. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster upptäcker systemet automatiskt att du besökt oss tidigare samt dina inmatningar och inställningar så att du inte behöver ange dem igen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med hjälp av inställningarna för cookies.

 

Vi använder också cookies för att registrera statistik om hur vår webbplats används och för att analysera den i syfte att optimera webbplatsen så att den uppfyller dina behov samt att visa information som är specifikt anpassad för dina intressen. Om du besöker vår webbplats igen kan vi med hjälp av cookies automatiskt se att du har besökt webbplatsen tidigare. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

 

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies sparas på din dator eller så att ett meddelande visas innan en ny cookie skapas. Att inte tillåta några cookies alls kan emellertid leda till att vissa funktioner på vår webbplats går förlorade.

 

Google Analytics

För att kunna anpassa vår webbplats efter dina behov och för kontinuerlig optimering använder vi Google Analytics, som är en tjänst för webbanalys från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (about.google/contact-google/). Pseudonymiserade användarprofiler skapas och cookies används i samband med detta. Den information som genereras av cookies genom din användning av webbplatsen, t.ex.

 

 • typ och version av webbläsare,
 • operativsystem som används,
 • hänvisande URL (tidigare besökt webbplats),
 • datorns värdnamn (IP-adress),
 • tidpunkten för serverförfrågan,

 

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att analysera hur webbplatsen används. Den här informationen kan också skickas till tredje parter i den mån det är ett lagstadgat krav. Din IP-adress kombineras aldrig med andra Google-uppgifter. IP-adresser hämtas in anonymt för att förhindra attribution (IP-anonymisering).

Överföringen av personuppgifter till USA görs endast med ditt föregående uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagringen av cookies och ytterligare analys av uppgifterna är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för cookies.

Att visa videor (YouTube)

På flera ställen på vår webbplats har vi lagt in videor som tillhandahålls av en tredje part. Detta gäller videor från plattformen ”YouTube”. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (about.google/contact-google/).

 

Innehållet i videon visas enbart via leverantörens användning av ”förstärkt dataskyddsinställning”. Därför är det endast om du klickar på en video som en cookie kan lagras på din dator för att samla in uppgifter till YouTube. Dessa uppgifter kan samlas in och behandlas ytterligare. Vi kan inte påverka insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter.

 

Om du har ett YouTube-konto och är inloggad på det när du öppnar YouTube på vår webbplats kan information attribueras till ditt YouTube-konto i samband med besöket på vår webbplats och att du klickat på videor. Om du vill förhindra detta ska du logga ut från ditt YouTube-konto innan du använder vår webbplats och tittar på videorna.

 

Du kan läsa mer om detta i Googles integritetspolicy, som finns på
(https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

YouTube-videor integreras på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för cookies.

 

Om du inte vill att uppgifter ska överföras till YouTube ska du inte klicka på de videor som finns inlagda på vår webbplats. 

 

Google Retargeting/Remarketing

På denna webbplats använder vi ”remarketing”-funktionen eller ”liknande målgrupper”-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (about.google/contact-google/). Syftet med denna funktion är att kunna presentera intressebaserad annonsering för dig, som besökare på vår webbplats, som en del av Google-nätverket. När du besöker webbplatsen lagrar din webbläsare cookies, som är små textfiler, på din dator; de gör det möjligt att känna igen dig när du besöker webbplatser som ingår i Googles annonseringsnätverk. På dessa webbplatser kan du sedan se annonser som baseras på innehåll som du tidigare besökt på webbplatser som använder Googles remarketing-funktion.  Enligt egen utsago kombinerar Google inte de uppgifter som samlas in som en del av remarketing med några av dina personuppgifter som kan lagras av Google. Pseudonymisering används enligt Google framför allt för remarketing. Dina uppgifter behandlas också av Google i USA. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke.

 

Användningen av remarketing-funktionen eller ”liknande målgrupper”-funktionen baseras på det samtycke du lämnat. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för cookies.

Användning av Google Ads konverteringsspårning

Vi använder Google Ads – ännu en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – för att dra uppmärksamhet till våra attraktiva erbjudanden genom annonseringsmaterial (så kallad Google Ads) på externa webbplatser. Detta an-nonseringsmaterial levereras av Google via så kallade ”ad servers”. Ad Server-cookies används för att utvärdera prestandaparametrar såsom annonsintryck, klick och konverteringar. Det gör det möjligt för oss att avgöra hur framgångsrika de individuella annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna från annonskampanjerna. Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie på din dator av Google Ads. Dessa cookies upphör generellt att gälla efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig som person. Följande analysvärden lagras normalt sett för denna cookie, varigenom uppgifterna också behandlas av Google i USA,

 

 • cookiens unika ID,
 • antal annonsintryck per placering (frekvens),
 • sista intryck (relevant för konverteringar efter att de synts), och
 • opt-out-information (markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad).

 

Dessa cookies gör att Google kan känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som finns lagrad på datorn ännu inte upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och har skickats vidare till denna sida. Varje Ads-kund tilldelas en unik cookie. Cookien kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i ovan nämnda annonseringsåtgärder. Vi tar endast emot statistiska utvärderingar som Google tillhandahåller. Baserat på dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inte några ytterligare uppgifter från användningen av annonseringsmaterialet; vi kan framför allt inte identifiera användare utifrån denna information. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagringen av cookies från Google är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för cookies.

 

Se ytterligare information och läs Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Meta-pixel

På vår webbplats har vi integrerat en Meta-pixel från Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Om du besöker vår webbplats kommer du att omdirigeras till Meta via Re-Direct. Följande uppgifter kan skickas vidare,

 

 • cookiens unika ID
 • besökt webbplats, och
 • datum.

 

Meta kan markera den enhet som du använder med en cookie och en unik identifierare eller använda en cookie som redan finns. Om du är inloggad på Meta kan vår riktade annonsering visas på de Meta-sidor som använder dessa uppgifter. Meta behandlar också uppgifterna i USA. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagring av cookies och överföring av uppgifterna till Meta är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i våra inställningar för cookies. Ytterligare utvärdering av de insamlade uppgifterna är Metas ansvar. Du kan ändra dina Meta-inställningar för annonsering här sv-se.facebook.com/help/ipad-app/109378269482053/?helpref=hc_fnav.

 

Se ytterligare information och läs Metas integritetspolicy på sv-se.facebook.com/policy.php

Google reCAPTCHA

På vår webbplats integrear vi en funktion för att känna igen bots, t.ex. när användare anger data i onlineformulär (“reCAPTCHA”). Denna funktion tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Syftet med detta är att Google reCAPTCHA kommer att användas för att förhindra felaktig inmatning av data på vår webbplats ( t.ex. i ett kontaktformulär) av automatiserade program snarare än människor. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA beteendet hos webbplatsbesökare och skickar den information som krävs för analys (inklusive relevant IP-adress, musrörelser och vistelsetid) till Google.

 

Uppgifterna behandlas i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i det faktum att vi vill skydda vår webbplats mot otillbörligt spionage och spam.

 

Ytterligare information om Google reCAPTCHA finns på www.google.com/recaptcha/intro/v3.html samt i Google Sekretesspolicy, som kan nås på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager, en lösning som erbjuds av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland). Google Tag Manager gör att diverse koder och tjänster kan hanteras och enklare integreras i webbplatsen. Google Tag Manager är en domän som är fri från cookies som kräver överföring av IP-adressen till Google och triggar andra taggar som kan samla in uppgifter under vissa förhållanden. Google Tag Manager kommer inte åt dessa uppgifter. I den mån avaktivering har implementerats av användaren på en domän eller kaknivå gäller detta för alla spårningscookiessom har implementerats med Google Tag Ma-nager. Din IP-adress kan också behandlas av Google i USA. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå har vi ingått så kallade standardavtalsklausuler med Google.

 

Den rättsliga grunden för den ovan nämnda behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.

GetSiteControl Widget

Vi använder också GetSiteControl- ett verktyg från leverantören GetWebCraft Ltd. (Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cypern) på vår webbplats för implementering av visuella element (“widgets”). Det här verktyget används för att visa popup-fönster och överlagringsfönster på webbplatsen. Dessa kan kontrolleras enligt specifika regler (t.ex. antal sidbesök), och de använder cookies för detta ändamål. Besökare på vår webbplats kan starta en chattdialog med oss genom att använda dessa widgets, till exempel för att ställa frågor eller ge feedback. Om du besöker en webbsida på vår webbplats kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till GetWebCraft Limited-servrarna. Uppgifterna du anger lagras direkt på GetWebCraft Limiteds servrar av GetWebCraft Limited, och behandlas av oss för syftet med den kommunikation som du initierar (inklusive att svara på dina förfrågningar och ge råd om produktval).

 

Den rättsliga grunden för denna lagring är beviljat samtycke i artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för cookies.

 

För information om integritet på GetWebCraft , se företagets integritetspolicy på getsitecontrol.com/privacy/

 1. DATASÄKERHET

Alla uppgifter som skickas av dig personligen, däribland dina betalningsuppgifter, överförs med den generellt accepterade och säkra SSL-standarden (Secure Socket Layer). SSL är en tillförlitlig och beprövad standard som bland annat används för banktransaktioner på internet.

 

En säker SSL-anslutning kan identifieras genom ändelsen ”s” i http (t.ex. https://…) i adressfältet på din webbläsare eller hänglåssymbolen i nedre delen av din webbläsare.

Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina sparade personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras hela tiden i enlighet med den tekniska utvecklingen.

 1. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter. För att utöva dessa rättigheter kontaktar du oss på, dpo@zeppelin.com eller skriv till ovanstående adress för Zeppelin AB.

Rätt till tillgång

I enlighet med artikel 15 i GDPR måste vi tillhandahålla information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Rätt till rättelse

Om informationen om dig inte längre stämmer kan du begära rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära komplettering.

Rätt till begränsning av behandling

I enlighet med artikel 18 i GDPR har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till radering

I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

Rätt till dataportabilitet

I enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att ta emot personuppgifter som gäller dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Enligt artikel 20.1 i GDPR har du också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig som du utsett.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i reklamsyfte, däribland analys av kunduppgifter i reklamsyfte, utan att uppge några skäl.

Återkalla samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla det lämnade samtycket när det gäller dataskydd med omedelbar verkan. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten för behandling baserad på det samtycke som utförts fram till återkallandet.

 1. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE ELLER PROFILERING

Vi använder inte automatiserade behandlingsmetoder för beslutsfattande, inbegripet profilering.

 1. RÄTTEN ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätt att enligt artikel 77.1 i GDPR lämna in ett klagomål hos den tillsynsmyndighet där du bor eller jobbar eller där du anser att en överträdelse av GDPR har skett. Detta gäller även den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för den personuppgiftsansvarige, i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan använda följande e-postadress för e-postkommunikation med tillsynsmyndigheten imy@imy.se.

 1. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER/RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Generellt raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så fort de inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in dem eller på annat sätt behandlade dem i enlighet med ovanstå-ende punkter, såvida inte fortsatt lagring av dina personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Ytterligare information om gällande raderingstider finns i beskrivningen av de enskilda uppgiftsbehandlingsprocesserna.

 

 1. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PARTER/MOTTAGARE AV UPPGIFTER

De personuppgifter som vi samlar in och lagrar kommer inte användas för försäljning, handel eller lån. Vi överför endast dina uppgifter till tredje parter om vi är skyldiga till det enligt lag eller för att hävda anspråk, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att utreda otillåten användning av vår webbplats eller våra produkter, eller för att pröva ett anspråk (såvida det finns rimliga skäl att misstänka otillåtet eller illojalt agerande). Uppgifter kan också överföras för att upprätthålla användarvillkor eller andra överenskommelser. Vi är också skyldiga att på begäran tillhanda-hålla uppgifter till vissa offentliga myndigheter. Det kan vara rättsvårdande myndigheter, myndigheter som åtalar brott av administrativ art samt skattemyndigheter. Dessa uppgifter överlämnas på grundval av vårt berättigade intresse att bekämpa missbruk, åtala brott samt säkra, hävda och upprätthålla rättigheter. Den rättsliga grunden är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR.

 

Vi förlitar oss på att avtalsbundna tredjepartsbolag och externa tjänsteleverantörer (”personupp-giftsbiträden”) kan leverera vårt sortiment av produkter och tjänster. I sådana fall överlämnas personuppgifter till dessa personuppgiftsbiträden för ytterligare behandling. Dessa personupp-giftsbiträden är noggrant utvalda och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att din integritet hålls skyddad. Personuppgiftsbiträdena får endast använda uppgifterna för angivna syften och är också enligt avtal skyldiga att hantera dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsförklaring och svenska dataskyddslagar.

 

Utöver de tidigare nämnda tjänsteleverantörerna använder vi Google Drive från Google Ireland Limited för att lagra data. I detta fall kan uppgifterna även lagras i USA. För att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd har vi ingått de så kallade standardavtalsklausulerna med Google.

 

Personuppgifter överförs enbart till länder utanför EU/EES om mottagarlandet omfattas av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå alternativt om vi använder erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom standardavtalsklausuler.

 1. KONTAKTMETOD/DATASKYDDSOMBUD

Du kan kontakta oss via vår dataskyddsansvarig via nedanstående uppgifter om du vill ha åtkomst till dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller raderade, eller om du har ytterligare frågor vad gäller användningen av dina personuppgifter.

 

Zeppelin Sverige AB

Prästgårdsgatan 34

431 44 Mölndal

 

Tel: 031-69 65 00

E-post: dpo@zeppelin.com

 

Observera att du endast kan få åtkomst om du ger oss fullständiga uppgifter: ditt för- och efternamn, din nuvarande och vid behov tidigare adress, ditt födelsedatum och din e-postadress. Denna information används endast i kontrolleringssyfte, för att säkerställa att ingen oberättigad tredje part kan få tillgång till dina personuppgifter. Eventuella produkter, förfaranden och/eller avtalsnummer som vi har skickat till dig är också användbara och behjälpliga, men inte nödvändiga, för att vi ska kunna identifiera relevanta uppgifter snabbare.

 

Mars 2024

Zeppelin Sverige AB

Privacy policy

We are happy that you are interested in our website www.zeppelin-cat.se and would like to make your visit as pleasant as possible. The controller of this website and the data controller for the processing of your personal data via this website is:

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34
431 44 Mölndal

Phone: 031-69 65 00
E-mail: dpo@zeppelin.com

In addition to the smooth and efficient operation of the site, we believe that protecting your personal data is a top priority. Protecting your privacy is crucial to us when processing personal data, and we take this into account in all our business processes. For this reason, we always process the personal data collected during a visit to our website in accordance with the applicable data protection regulations.

This privacy policy informs you of the personal data collected and stored when you visit our website or use the services we offer through our website. You will also receive information about how and on what legal basis your data is used, what rights you have regarding the use of your data, and what contact options are available.

1. PROCESSING OF PERSONAL DATA AND PURPOSE OF PROCESSING

When you visit our website
You can visit our website without revealing information about your identity. However, when you access our website, information about your browser is automatically sent to our servers and temporarily stored in a log file.
The following information is recorded without your consent and stored until it is automatically deleted after six months:
– IP address of the computer in question
– Date and time of the visit
– Name and URL of the downloaded file
– The browser you used and, if applicable, your computer’s operating system
– Websites from which the user’s system accessed our website (referring website)
– Websites accessed through our website from the user’s system.

This data is collected and processed in order to enable the use of our website (connecting to the website). It is only stored for technical reasons. The purpose of collecting and processing this data is to ensure the security and stability of the system and for the technical management of the network infrastructure. The legal basis for this is a balancing of interests in accordance with Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR). We consider that our legitimate interest in ensuring that our website functions properly and that communication via the website is handled correctly outweighs any interest you may have in ensuring that the data is not collected or processed for this purpose. We cannot link this information to you personally.

In addition, we use cookies and web analytics services for our website (see section 2).

When you sign up for our newsletter
On our website, you have the option to give your consent to receive a newsletter. We will keep your email address until you unsubscribe. The purpose of this storage is to be able to send you the newsletter. Additionally, we store your IP address and the time of your registration, as well as the emails sent, in order to prevent misuse of your personal data and to provide confirmation of the correct sending of the message. The legal basis for processing this data is your consent according to Article 6(1)(a) of the GDPR. Without your data, we will not be able to send you our newsletter.

To send you the newsletter, we only use your email address as well as other data that you have voluntarily provided to send you the newsletter and other information on a regular basis (e.g., offers). You can also sign up for various newsletters that are tailored to product groups and/or companies within the Zeppelin Group that offer the respective products. In some cases, you also have the option of giving your consent for the content of our newsletter to be personalized to you.

At the bottom of each newsletter, there is a link you can use at any time to unsubscribe from our mailing list. You can also unsubscribe by sending an email to zse-marknad-se@zeppelin.com and writing “unsubscribe me” in the subject line. By doing so, you revoke your consent to receive our newsletter. You may exercise your right to withdraw your consent at any time with immediate effect, without affecting the lawfulness of previous processing carried out on the basis of consent.

If you have given us your consent to customize the newsletter, we analyze your user behavior for each newsletter using cookies or similar technologies to analyze how you interact with the newsletter (e.g., opening, number of clicks, and reading time). We then use this information to personalize future communications. The personalization of the newsletter is based on an analysis of how you interact with the newsletter, the data you have voluntarily provided, and your IP address. For this purpose, we use the email marketing tool SuperOffice.

The following data is processed in the email marketing tool SuperOffice for marketing and optimization purposes:
– Email delivery
– Email opening
– Time to open and click
– Device used to open, click and book
– Click behavior in the email

The legal basis for collecting and processing this data is your consent, in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR. You have the right to withdraw your consent at any time. You can revoke your consent by unsubscribing from the newsletter at any time.
When you use the contact form on our website, if you ask questions, we need to collect the following information about you in order to answer your questions:
– First and last name
– A valid email address
– A valid phone number (optional if you wish to be called back).

We retain this information for verification purposes for up to three (3) months after a case is closed. The purpose of collecting the data in the contact form is to identify the person who asked the question and to be able to answer the question correctly and through the desired communication channel. This is also in our legitimate interest. The legal basis for the data processing is a balancing of interests in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR. We assess that our legitimate interest in combating abuse, prosecuting criminal offenses, and in establishing, exercising, and defending claims outweighs your possible interest in the data not being processed for this purpose. Contact us if you want to know more about how we have weighed up the interests in this case.

When we use your data for advertising purposes
Zeppelin generally has a legitimate interest in using the data collected from you (e.g., as part of a contract or to create a customer account) for advertising purposes. For this purpose, we use your first name, last name, company (if any), and postal address to send you advertising by post for as long as you are a customer of ours and for up to twelve (12) months thereafter or until you object to the mailing, whichever comes first. To the extent that Zeppelin has collected additional personal data for marketing purposes (e.g., purchased products or services), these will also be stored in accordance with statutory provisions. This enables Zeppelin to send you advertising that is as closely aligned with your needs as possible. The legal basis for this is Zeppelin’s legitimate interest, in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR, to market its products and services. You can object to us using your personal data for this purpose at any time. To do so, you can use the contact details (post/email/telephone) provided in this privacy policy.

When we conduct surveys
We may ask you questions about your use of or personal opinion of our products or our company on our website. These surveys are generally conducted in anonymized form. If the survey is not conducted in anonymized form, we will save your answers together with your personal data. Anonymization is carried out retrospectively as part of the evaluation of the data so that only aggregated statistical evaluation data are available. The anonymization will take place no later than one (1) month after the survey has been completed. If we conduct a survey that includes your personal data, we will first ask you if you would like to participate in the survey.

The legal basis for processing your data is consent in accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR. You can revoke your consent at any time with effect for the future. To do so, please contact us using the contact details provided in this data protection declaration. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of previously processed processing based on consent.

2. COOKIES AND SOCIAL PLUGINS
Cookies
We use cookies on our website. Cookies are small files that your browser automatically creates and that are stored on your terminal device (desktop, laptop, tablet, smartphone, etc.) when you visit our website.

Cookies are used to make your visit to our website easier and smoother. For this reason, we use temporary cookies to detect whether you have already visited individual pages of our website or whether you have already logged in to your customer account. They are automatically deleted when you leave our website.

To the extent that you have given your consent to this, we use temporary cookies to increase user-friendliness. They are stored on your terminal for a certain period of time. If you visit our website again to use our services, the system automatically detects that you have visited us before, as well as your inputs and preferences, so that you do not have to re-enter them. The legal basis for this is Article 6(1)(a) of the GDPR. You can revoke your consent at any time using the cookie settings.

We also use cookies to record statistics about how our website is used and to analyze it in order to optimize the website to meet your needs and to display information specifically tailored to your interests. If you visit our website again, we can use cookies to automatically see that you have visited the website before. Cookies are automatically deleted after a certain period of time.

Most web browsers automatically accept cookies. You can set your browser so that no cookies are saved on your computer or so that a message is displayed before a new cookie is created. However, not allowing any cookies at all may result in the loss of certain functions of our website.

Google Analytics
In order to adapt our website to your needs and for continuous optimisation, we use Google Analytics, which is a web analysis service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://about.google/contact-google/). Pseudonymised user profiles are created and cookies are used in this context. The information generated by cookies through your use of the website, e.g.

– Browser type and version,
– Operating system used,
– Referrer URL (previously visited website),
– computer’s hostname (IP address),
– the time of the server request,

transmitted to a Google server in the USA and stored there. The information is used to analyse how the website is used. This information may also be passed on to third parties to the extent that it is required by law. Your IP address will never be combined with other Google data. IP addresses are collected anonymously to prevent attribution (IP anonymization).

The transfer of personal data to the USA will only take place with your prior explicit consent. The legal basis for the storage of cookies and further analysis of the data is the consent given (Art. 6 (1) (a) GDPR). You can revoke your consent at any time in the cookie settings.

Viewing videos (YouTube)
In several places on our website, we have included videos provided by a third party. This applies to videos from the YouTube platform. YouTube is a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://about.google/contact-google/).

The content of the video is only displayed via the provider’s use of the “enhanced data protection setting”. Therefore, only if you click on a video, a cookie can be stored on your computer to collect data for YouTube. This data may be collected and further processed. We have no influence on the collection and processing of this data.

If you have a YouTube account and are logged in when you access YouTube on our website and click on videos, information can be attributed to your YouTube account. If you wish to prevent this, please log out of your YouTube account before using our website and watching the videos.

You can read more about this in Google’s privacy policy, which can be found at https://www.google.de/policies/privacy. YouTube videos are integrated based on your consent in accordance with Art. 6 (1) (a) GDPR. You can revoke your consent at any time in the cookie settings.

If you do not want data to be transmitted to YouTube, please refrain from clicking on the videos posted on our website.

Google Retargeting/Remarketing
On this website, we use the “remarketing” function or “similar audiences” function of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://about.google/contact-google/). The purpose of this function is to present interest-based advertising to you, as a visitor to our website, as part of the Google network. When you visit the website, your browser stores cookies, which are small text files, on your computer. These cookies allow your browser to recognize you when you visit websites that are part of the Google advertising network. On these sites, you may then see ads based on content you’ve previously visited on sites that use Google’s remarketing feature.

Google states that it does not combine the data collected as part of remarketing with any of your personal data that may be stored by Google. According to Google, pseudonymization is mainly used for remarketing. Your data will also be processed by Google in the USA. Your data will only be transferred to the USA with your explicit consent.

The use of the remarketing function or the “similar audiences” function is based on the consent you have given. The legal basis is Article 6(1)(a) of the GDPR. You can revoke your consent at any time in the cookie settings.
Use of Google Ads Conversion Tracking
We use Google Ads – another service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – to draw attention to our attractive offers through advertising materials (so-called Google Ads) on external websites. This advertising material is delivered by Google via so-called “ad servers”. Ad Server cookies are used to evaluate performance parameters such as ad impressions, clicks and conversions. This allows us to determine the success of the individual advertising measures in relation to the data from the advertising campaigns. If you come to our website via a Google advertisement, a cookie will be stored on your computer by Google Ads. These cookies generally expire after 30 days and are not intended to identify you as a person. The following analytical values are normally stored for this cookie, as a result of which the data is also processed by Google in the USA:

– the unique ID of the cookie
– number of ad impressions per placement (frequency)
– last impressions (relevant for conversions after they appeared)
– opt-out information (indicates that the user no longer wishes to be contacted).

These cookies allow Google to recognize your browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer’s website and the cookie stored on the computer has not yet expired, Google and the customer can recognize that the user has clicked on the ad and has been forwarded to that page. Each Google Ads customer is assigned a unique cookie. Therefore, the cookie cannot be tracked via the websites of Google Ads customers. We do not collect or process any personal data in the above-mentioned advertising measures. We only accept statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can identify which of the advertising measures are particularly effective. We do not receive any additional data from the use of the advertising materials; In particular, we cannot identify users from this information. Your data will only be transferred to the USA with your explicit consent. The legal basis for the storage of cookies by Google is the consent given (Art. 6 (1) (a) GDPR). You can revoke your consent at any time in the cookie settings.

See further information and read Google’s privacy policy at: https://www.google.de/policies/privacy.

Meta Pixel
On our website, we have integrated a Meta pixel from Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. If you visit our website, you will be redirected to Meta via Re-Direct. The following information may be forwarded:

– the unique ID of the cookie
– Website visited
– date.

Meta may mark the device you are using with a cookie and a unique identifier or use a cookie that already exists. If you are logged in to Meta, our targeted advertising may be displayed on the Meta pages that use this data. Meta also processes the data in the United States.
Your data will only be transferred to the USA with your explicit consent. The legal basis for the storage of cookies and the transmission of data to Meta is the consent given (Art. 6 (1) (a) GDPR). You can withdraw your consent at any time in our cookie settings. Further evaluation of the collected data is the responsibility of Meta. You can change your Meta advertising settings here: https://sv-se.Meta.com/help/ipad-app/109378269482053/?helpref=hc_fnav

See additional information and read Meta’s privacy policy at: https://sv-se.Meta.com/policy.php

Google reCAPTCHA
On our website, we integrate a function to recognize bots, e.g. when users enter data into online forms (“reCAPTCHA”). This feature is provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. The purpose of this is that Google reCAPTCHA will be used to prevent incorrect input of data on our website (e.g. in a contact form) by automated programs rather than humans. For this purpose, reCAPTCHA analyzes the behavior of website visitors and sends the information required for analysis (including the relevant IP address, mouse movements and length of stay) to Google.

The data is processed in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR. Our legitimate interest lies in the fact that we want to protect our website against undue spying and spam.

Further information about Google reCAPTCHA can be found on https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html as well as in the Google Privacy Policy, which can be accessed at https://www.google.com/policies/privacy

Google Tag Manager
This website uses Google Tag Manager, a solution offered by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland). Google Tag Manager makes it possible to manage various codes and services and integrate them more easily into the website. Google Tag Manager is a cookie-free domain that requires the transmission of the IP address to Google and triggers other tags that may collect data under certain conditions. Google Tag Manager cannot access this data. Insofar as deactivation has been implemented by the user at a domain or cookie level, this applies to all tracking cookies implemented with Google Tag Ma-nager. Your IP address may also be processed by Google in the United States. In order to ensure an adequate level of data protection, we have entered into so-called standard contractual clauses with Google.

The legal basis for the above-mentioned processing of personal data is Article 6(1)(f) of the GDPR.

GetSiteControl Widget
We also use GetSiteControl- a tool provided by the provider GetWebCraft Ltd. (Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus) on our website for the implementation of visual elements (“widgets”). This tool is used to display pop-ups and overlays on the website. These can be controlled according to specific rules (e.g. number of page visits), and they use cookies for this purpose. Visitors to our website can start a chat dialogue with us by using these widgets, for example to ask questions or provide feedback. If you visit a web page on our website, your browser will establish a direct connection to the GetWebCraft Limited servers. The information you provide is stored directly on GetWebCraft Limited’s servers by GetWebCraft Limited, and processed by us for the purpose of the communication you initiate (including responding to your inquiries and advising on product selection).

The legal basis for this storage is the consent granted in Article 6(1)(a) of the GDPR. You can revoke your consent at any time in the cookie settings.

For information on privacy on GetWebCraft, please refer to the company’s privacy policy at, http://www.getsitecontrol.com/privacy/.

3. DATA SECURITY
All data sent by you personally, including your payment details, is transmitted using the generally accepted and secure SSL (Secure Socket Layer) standard. SSL is a reliable and proven standard that is used, among other things, for banking transactions on the internet.

A secure SSL connection can be identified by the “s” in http (e.g., https://…) in the address bar of your browser or by the padlock symbol at the bottom of your browser.

We also take appropriate technical and organizational security measures to protect your stored personal data against destruction, loss, alteration, or unauthorized disclosure or access. Our security measures are constantly being improved in line with technological developments.

4. RIGHTS OF DATA SUBJECTS
In accordance with the GDPR, you have the following rights. To exercise these rights, please contact us at:
dpo@zeppelin.com or write to the above address for Zeppelin Sverige AB.

Right of access
In accordance with Article 15 of the GDPR, we are required to provide you with information about your personal data that we process. You also have the right to receive a copy of the personal data that we process about you.

Right to rectification
If the information about you is no longer correct, you can request rectification in accordance with Article 16 of the GDPR. If your information is incomplete, you can request additional information.

Right to restriction of processing
In accordance with Article 18 of the GDPR, you have the right to request that the processing of your personal data be restricted.

Right to erasure
In accordance with Article 17 of the GDPR, you have the right to request the erasure of your personal data.

Right to data portability
In accordance with Article 20 of the GDPR, you have the right to receive personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format. Pursuant to Article 20(1) of the GDPR, you also have the right to transmit this data to another controller of your choice.

You may at any time withdraw your consent to the processing of your personal data for advertising purposes, including the analysis of customer data for advertising purposes, without giving any reasons.

Withdrawing consent
You also have the right to revoke your consent to data protection at any time with immediate effect. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on the consent carried out up to the time of the withdrawal.

5. AUTOMATED INDIVIDUAL DECISION-MAKING OR PROFILING
We do not use automated processing methods for decision-making, including profiling.

6. THE RIGHT TO LODGE A COMPLAINT WITH A SUPERVISORY AUTHORITY
If you believe that the processing of your personal data infringes the GDPR, you have the right, pursuant to Article 77(1) of the GDPR, to lodge a complaint with the supervisory authority where you live or work or where you consider that a violation of the GDPR has occurred. This also applies to the supervisory authority for data protection that is responsible for the data controller: in Sweden, the Swedish Authority for Privacy Protection (IMY). You may use the following e-mail address for e-mail communication with the supervisory authority: imy@imy.se.

7. STORAGE PERIOD OF PERSONAL DATA/DELETION OF PERSONAL DATA
In general, we will delete or anonymise your personal data as soon as it is no longer needed for the purposes for which we collected it or otherwise processed it in accordance with the above paragraphs, unless further storage of your personal data is required to comply with a legal obligation. Further information on the applicable deletion periods can be found in the description of the individual data processing processes.

8. TRANSFER OF DATA TO THIRD PARTIES/RECIPIENTS OF DATA
The personal data that we collect and store will not be used for sales, trade, or loans. We will only transfer your information to third parties if required by law or to assert claims, exercise or defend legal claims, investigate unauthorized use of our website or products, or investigate a claim (if there are reasonable grounds to suspect unauthorized or disloyal conduct). Data may also be transferred to enforce terms of use or other agreements. We are also obliged to provide information to certain public authorities upon request. These may include law enforcement authorities, authorities prosecuting offences of an administrative nature, and tax authorities.
This data is provided on the basis of our legitimate interest in combating abuse, prosecuting criminal offences, and safeguarding and enforcing rights. The legal basis is the balancing of interests in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR.

We rely on contractual third parties and external service providers (referred to as “data processors”) to deliver our range of products and services. In such cases, personal data is transferred to these data processors for further processing. These data processors are carefully selected and regularly checked to ensure that your privacy is protected. They may only use the data for specified purposes and are contractually obliged to handle your data in accordance with this data protection declaration and Swedish data protection laws.

In addition to the aforementioned service providers, we use Google Drive from Google Ireland Limited to store data, which may also be stored in the USA. To ensure an adequate level of data protection, we have entered into the so-called Standard Contractual Clauses with Google.

We will only transfer personal data outside the EU/EEA if there is,
– a decision from the European Commission that the receiving country has an adequate level of protection, or
– appropriate technical and organizational measures, such as standard contractual clauses.

9. CONTACT METHOD/DATA PROTECTION OFFICER
You can contact us via our Data Protection Officer using the details below if you want access to your personal data, have inaccurate data corrected, blocked or deleted, or if you have any further questions regarding the use of your personal data.

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34
431 44 Mölndal

Phone: 031-69 65 00
E-mail: dpo@zeppelin.com

Please note that access is granted only upon providing us with full details, including your first and last name, your current and, if necessary, previous address, your date of birth, and your email address. This information is solely used for verification purposes to prevent unauthorized access to your personal data. Additionally, any products, procedures, and/or contract numbers that we have provided to you are useful for identifying relevant data more quickly, although not necessary

March 2024