Din expert på finansiering av Cat-maskiner

Maskinfinansiering

Cat Financial är inte som andra finansbolag, utan är precis som du en del av Caterpillar-familjen. Våra medarbetare är inte bara experter på maskinfinansiering, de har även lång erfarenhet av att arbeta med entreprenadbranschen och förstår din verksamhet på riktigt. Det gör att du kan känna dig trygg i att diskutera dina maskininvesteringar tillsammans med oss. Oavsett om du vill köpa, hyra eller leasa maskiner erbjuder vi rätt finanseringsförslag anpassade till din verksamhet – för både nya eller begagnade Cat-maskiner. Välj mellan Avbetalning, Leasing eller Hyra till din maskfinansiering.

I Sverige drivs Cat Financial av Nordea Finance.

Kontakta oss

Därför ska du välja Cat Financial för ditt maskinlån

Circle 1

Vi jobbar för dig

Vi arbetar endast för Caterpillarkunder. Där du ser en investering i Cat®- maskiner ser vi en investering i din framgång.

Circle 2

Vi kan din verksamhet

Vi är experter på din bransch. Vi förstår din utrustning, dina utmaningar och hur finansiering kan hjälpa dig att nå dina mål.

Circle 3

Vi gör det enkelt

Du kan välja att ta ett maskinlån direkt hos din lokala Cat-återförsäljare – och istället fokusera på att driva ditt företag.

Circle 4

Anpassad och flexibel finansiering

Ibland behövs mer än ett avbetalnings- leasing- eller hyresavtal. Vi kan skapa anpassade finansieringslösningar för att passa dina affärsmål.

Circle 5

Vi finns här för dig

Vi värnar om långsiktiga kundrelationer. Därför är det självklart för oss att finnas här för att hjälpa dig och ditt företag i både med- och motgång!

Våra finansieringslösningar

Kontakta din närmaste Cat Finance-säljare

Kontakta oss

Maskinlån – kalkyl

Vad kommer det att kosta? Hur påverkar handpenningen? Få en överblick genom att fylla i vår kalkyl för maskinlån nedan. Detta gäller endast avbetalning. För att beräkna kostnader för Leasing eller Hyra behöver du kontakta din maskinsäljare.

I tabellen nedan gör du så här:

  • Ange anskaffningspris
  • Ange eventuellt inbyte och kontantinsats
  • Välj önskad avbetalningstid
  • Momsbeloppet erläggs som en förhöjd amortering månad 3 eller kvartal 1
  • Läs av Periodkostnad och Betalplan genom att klicka mellan de två flikarna Avbetalningskalkyl och Betalplan nedan

image-modal

Kontakta oss

Catarina Lundin

Göteborg

Cat Financial

070-662 78 62

catarina.lundin@nordea.com

Anna Nilsson

Växjö

Cat Financial

070-245 03 70

anna.nilsson@nordea.com

Richard Hultén

Umeå

Cat Financial

070-564 80 25

richard.hulten@nordea.com

Ulf Nordenståhl

Sundsvall

Cat Financial

070-317 05 89

ulf.nordenstahl@nordea.com

Avbetalning


Vi erbjuder möjlighet till avbetalning för grävmaskin och andra fordon. Avbetalning (eller delbetalning som det ibland kallas) är en flexibel finansieringsform där du köper maskinen och betalar för den i efterhand. Du kan extraamortera och förtidslösa krediten när som helst under avtalstiden – normalt 5-7 år. Maskinen ägs av dig och tas upp som en tillgång som du sedan gör avskrivningar på. Därmed binder inte upp ditt rörelsekapital utan det kan istället användas i din kärnverksamhet.

Maskinen som säkerhet

Med avbetalning använder du maskinen som säkerhet för krediten. Max 80 % av försäljningspriset ex moms kan belånas. Du äger maskinen och Cat Financial har ett återtaganderättsförbehåll, vilket innebär att objektet inte kan säljas innan krediten är löst.

Frigör rörelsekapital till din verksamhet

I företagets redovisning tar du upp maskinen som en tillgång i din balansräkning, drar av för ingående moms och gör avskrivningar. Det vanligaste upplägget är rak amortering, men betalningarna kan även anpassas efter säsongsvariationer. Fördelen med avbetalning är att du inte behöver binda upp ditt rörelsekapital, som istället kan användas där det gör bättre nytta – i din kärnverksamhet.

Kontakta din närmaste Cat Finance-säljare

Kontakta oss

Leasing (Finansiell lease)


Leasing av maskiner är lösningen för dig som inte vill binda företagets kapital i en maskininvestering men samtidigt ha möjlighet att köpa loss maskinen vid avtalstidens slut. Vi lägger tillsammans upp en betalningsplan som underlättar ditt budgetarbete och kan anpassas till din verksamhet. Vanliga anpassningar i betalplanen är till exempel säsongsvariationer, avskrivningstakt och restvärde.

Vi äger maskinen – dina nyckeltal påverkas ej

Om du väljer leasing så äger vi på Cat Financial (Nordea Finance) den finansierade maskinen och leasar ut den till dig. Det innebär att du i de flesta fall inte tar upp maskinen som en tillgång i balansräkningen. Företagets nyckeltal påverkas inte, du binder ej upp kapital och leasingkostnaden är helt avdragsgill.

Koll på kostnaderna & uppdaterad maskinpark

Avgiften för leasing beräknas enligt annuitetsmetoden vilket innebär att leasingbeloppet är ungefär detsamma varje månad. Detta kan kännas tryggt och underlättar ditt budgetarbete.

Avtalstiden anpassas till maskinens livslängd och värdeminskning. I avtalet får maskinen ett ungefärligt framtida marknadsvärde när avtalstiden är slut. Du kan då välja att köpa loss maskinen till justerat aktuellt marknadsvärde, förlänga avtalet eller plocka ut en ny maskin på ett nytt leasingavtal till ungefär samma kostnad som den gamla. Därmed säkerställer du att din maskinpark hålls uppdaterad.

Kontakta din närmaste Cat Finance-säljare

Kontakta oss

Hyra (Operationell lease)


Vill du hänga med i den tekniska utvecklingen eller har maskiner som ska bytas ut med jämna mellanrum? Då är hyra något för dig. Operationell leasing innebär att du hyr

en funktion snarare än en maskin. I hyran kan man inkludera bland annat utbildning, service och försäkring i månadskostnaden. Detta passar dig som vill ha tillgång till en modern all inclusive maskinpark. Du hyr maskinen under en avtalad tid och vid avtalstidens slut lämnar du tillbaka den. Enkelt och utan krångel.

Enkelt och bekymmersfritt

Med ett hyresavtal hyr du maskinen under en avtalad tid, normalt 2-5 år. Hyresbeloppet är samma under hela avtalstiden, förutsatt att räntan inte ändras. Eftersom hyreskostnaden är känd under hela avtalstiden blir ditt budgeterings- och kalkyleringsarbete enklare. Om du dessutom bakar in service- och reparationskostnader, som du tecknar genom maskinåterförsäljaren, så har du full koll på dina maskinkostnader. Hyran är en avdragsgill kostnad i din rörelse precis som vid leasing.

Vid avtalstidens slut lämnar du tillbaka maskinen till återförsäljaren, förlänger avtalet eller plockar ut en ny maskin på ett nytt hyresavtal till ungefär samma kostnad som den gamla. Därmed säkerställer du att din maskinpark hålls uppdaterad.

Kontakta din närmaste Cat Finance-säljare

Kontakta oss