Zeppelin Sverige AB

Cookiepolicy

Vi använder cookies på vård hemsida av olika skäl. Du kan se de olika lagringstiderna för olika cookies i tabellen nedan. Informationen som vi lagrar i cookies kan vara uppgifter om dig, din webbläsare eller din enhet. Vi använder följande cookies:

 

Analytiska cookies

Inom den här kategorin lagrar vi information om ditt webbesök för att analysera hur vår hemsida används och hur den kan förbättras. Det kan innebära att informationen lämnas ut till tredje part.

Cookies i marknadsföringssyfte

Inom den här kategorin lagrar vi information för att kunna utveckla vår marknadsföring. Det kan innebära att informationen lämnas ut till tredje part.

Funktionella cookies

Inom den här kategorin lagrar vi information för att göra din upplevelse på hemsidan så smidig och trevlig som möjligt. Det kan till exempel röra sig om dina valda preferenser och funktioner för hemsidan.

Nödvändiga cookies

Inom den här kategorin lagras information för att du ska kunna surfa på vår hemsida. Det rör sig om cookies som används för att hemsidan ska fungera propert.

Tredjeparts-cookies

Inom vissa kategorier av cookies använder vi oss av en extern part. Det kan till exempel vara ett annat företag som hjälper oss med hanteringen av cookies. Om du inte har godkänt att vi använder oss av tredjeparts-cookies innebär det att informationen stannar hos oss.

Om du ångrar dig – dina rättigheter!

Om du har godkänt att vi får använda en viss cookie innebär det att den lagras i olika lång tid. Du kan se i tabellen nedanför exakt vilka cookies vi lagrar samt deras lagringstid. Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande genom att radera dina lagrade cookies i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan du också ha personliga inställningar för framtida cookies. Vissa webbläsare erbjuder exempelvis funktionen att alla cookies blockeras.
Zeppelin Sverige AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi ansvarar för hanteringen av cookies.

 

 

 

November 2022