Besiktning av underrede

När behöver delarna till underrede bytas ut? Det kan du reda på med hjälp av Caterpillars kontrollprogram CTS (Custom Track Service) som ställer en tidig diagnos. Ett speciellt utarbetat program gör det möjligt att göra en noggrann undersökning av underredet med bland annat ultraljudsutrustning. En träffsäker diagnos görs med hjälp av besiktningens testprotokoll i kombination med en beskrivning av hur maskinens används.

Kontakta Servicesäljarna
Underreden
fördjupning om underreden

Avancerad CTS-diagnos

Tack vare prognosen kan vi tillsammans ligga steget före och i god tid planera in arbetet, boka in en verkstadstid och se till att alla delar finns tillgängliga.

maskinövervakning

Pålitlig rådgivning

Du byter ut rätt delar i rätt tid och kan planera din egen verksamhet. CTS är helt kostnadsfri!

besiktning

Minskade kostnader

Du är förberedd på allt som kan hända och löser undervagnsproblem innan de uppstår.

Besiktning av underrede

Underredet är den största kostnaden för bandmaskiner. Intensiv användning och hög belastning på undervagnen ger ett högt slitage och man vill ha fräscha delar som håller. Samtidigt blir slutkostnaderna lägre desto fler timmar man kan utnyttja undervagnen innan den byts ut. Lösning? En besiktning av underredet. Vår servicesäljare gör rätt diagnos med hjälp av toppmodern utrustning från Caterpillar. Baserat på diagnosen ger han lämpliga rekommendationer om underhåll eller när det är dags för byte. Du är förberedd på allt som kan hända och löser undervagnsproblem innan de uppstår.

 

 

Fördelar med att besiktiga underredet

En besiktning av underredet är en avancerad CTS-diagnos (Custom Track Service) av alla ingående delar. Problem med ingående delar identifieras tidigt. På så vis undviker du onödiga kostnader genom att reparationer utförs i tid, inte för sent men inte heller för tidigt. En besiktning utfört av Zeppelin garanterar en längre livscykel för din maskin och ger dig en ärlig produktvägledning.

fördjupning om underreden

Fördjupning om underreden

Vill du veta vad som påverkar slitaget på underredet och hur slitaget uppstår på olika maskiner? Läs mer om detta i fördjupningsartikeln om underredet!

Fördjupning om underreden
kundcase-ullsaters-schakt-hero

Kundcase - Ullsäters schakt

Entreprenadföretaget Ullsäters schakt byter med jämna mellanrum ut slitagedelar till maskinernas underreden ur Caterpillars General Duty-sortiment. Läs mer om hur företaget resonerar i artikeln nedan.

Läs artikeln