Artikel

Fördjupning om underreden

Maskiner från Caterpillar är byggda för att hålla länge. Tack vare genomtänkta konstruktionslösningar, ett brett utbud av utbytbara komponenter samt program för kompletta renoveringar är en maskin från Caterpillar förberedd för att kunna ge dig inte bara ett liv, utan minst två, eller i många fall fler än så!

 

Underredet är grunden

Maskinens underrede är basen för själva maskinen och är även den del av en bandgående maskin som vanligtvis omfattar de största kostnaderna gällande ägande, drift och underhåll.

Underredet är robust, stabilt och består enligt Caterpillars definition av de rörliga komponenter som gör att maskinen flyttar sig framåt som till exempel bandplattor, kedjor, länkar, drivhjul, drivsegment, kedjehjul, löphjul, över- och underrullar, tappar och axlar samt bultar och muttrar.

Att underhålla underredets rörliga delar leder till högre produktivitet, ökad effektivitet, jämnare bränsleförbrukning, bibehållen körkänsla och eliminerar kostsamma reparationer och akuta driftstopp. Underredets slitdelar behöver bytas ut med jämna intervaller.

Flera faktorer påverkar slitaget

Varje maskinägare känner till att det är nödvändigt att ta hand om sina maskiner. Regelbunden service och löpande underhåll är avgörande för hur maskinerna mår, hur länge de är i drift och hur lönsamma de är. Men det finns även andra faktorer som avgör hur en maskin mår. Exempelvis den miljö maskinen är verksam i, materialet som den hanterar, vilka arbeten maskinen utför, antalet driftstimmar per år och förarens körstil.

Hur slits olika maskiner?

Generellt kan sägas att ett underrede på en bandschaktare har ett högre slitage då schaktarens underrede ständigt är i rörelse med tuff belastning under hela arbetsdagen.

Bandgrävmaskinens underrede slits på ett annat sätt, främst när maskinen flyttar sig. Ett underrede hos en grävmaskin kan även påvisa andra typer av slitage som kärvande delar beroende på hur mycket maskinen står stilla på samma plats och arbetar.

Zeppelin har slitdelar för underreden till samtliga bandgående maskiner i produktprogrammet.

underrede mobile

Besiktning av underrede

Det finns en enkel metod för att få reda på när delarna behöver bytas. Med Caterpillars kontrollprogram CTS (Custom Track Service) ställer vi tidigt en diagnos och kan förutse när olika delar behöver bytas ut. Läs mer om hur vi gör en träffsäker prognos över komponenternas förmodade livslängd för att ge dig en rekommendation när utbyte bör ske.

Läs mer