Cat D10T2

D10T 2 Stor schaktare

Mer information

Specifikationer

Mått (ungefärliga)
Bandlängd på marken 3880 mm
Bandspårvidd 2550 mm
Bredd utan ledtappar (610 mm/24 tum ES) 3292 mm
Bredd över ledtappar 3736 mm
Dragramshöjd (centrum av gaffel) 864 mm
Höjd (FOPS-hytt)* 4098 mm
Höjd (ROPS/skyddstak)* 4406 mm
Höjd (till avgasrörets översta punkt)* 4356 mm
Längd med SU-blad 7416 mm
Längd med U-blad 7750 mm
Längd med enarmsrivare 7081 mm
Längd med flerarmsrivare 7241 mm
Längd, traktor i grundutförande med dragstång 5598 mm
Markfrigång* 725 mm
Total längd med SU-blad/SS-rivare 9158 mm
Totallängd, traktor i grundutförande 5324 mm
Motor
Svänghjulseffekt 447 kW
Cylinderdiameter 137 mm
Slaglängd 152 mm
Cylindervolym 27 l
Vikter
Arbetsvikt 70171 kg
Transportvikt 49793 kg
Transmission
1:an framåt 4 km/tim
2:an framåt 7.2 km/tim
3:an framåt 12.7 km/tim
1:an bakåt 5.2 km/tim
2:an bakåt 9 km/tim
3:an bakåt 15.8 km/tim
Kopplingsdiameter, växellåda 434.3 mm
Hydraulreglage
Tryckbegränsningsventilens inställning – schaktblad 28000 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 20300 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lyft) 28000 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lutning) 28000 kPa
Kombinerad pumpeffekt (redskap) 380 l/min
Underrede
Plattbredd 610 mm
Plattkamshöjd 93 mm
Lutning 260 mm
Markfrigång 725 mm
Markkontaktyta 4.74 kvm
Rymduppgifter – service
Bränsletank 1190 l
Kylsystem 180 l
Motorns vevhus* 68 l
Drivlina 230 l
Slutväxlar (vardera) 23 l
Rullramar (vardera) 64 l
Pivåaxelhus 33 l
Hydraultank 131 l
Underrullram
Pendling 351 mm
Styrning och bromsar
Fjäderansatt flerskivig broms 392 mm
Hydrauliskt aktiverad flerskivig styrkoppling 392 mm

Features

Ramverk

Huvudramens styrka
Tack vare den hållbara konstruktionen på D10T2 blir reparation och underhåll enkelt och hjälper dig få mer gjort med hjälp av den maximala åtkomligheten. Kunder kan renovera dessa traktorer flera gånger, med samma ram med endast mindre reparationer.
 • Huvudramarna i D10T2 är byggda för att absorbera betydande stötbelastningar och vridpåkänningar som kan uppkomma vid hård schaktning och rivning.
 • Huvudhöljet, tvärbalkens sadel och det främre tvärstycket är gjutna i kraftigt stål och integrerade i de delar på huvudramen att förbättra fördelning av belastningen för förbättrad hållbarhet.
 • De övre och nedre balkarna har genomgående valsade sektioner, vilket ger huvudramen överlägsen hållbarhet.
 • Huvudhöljet höjer slutväxlarna högt över arbetsytan vid marknivå för att skydda dem från stötar, nötning och smuts.
 • Pivåaxeln och den ledade tvärbalken håller underrullsramen rak och låter rullramen pendla för smidigare körning.
C834834
Tvärbalkens ändbultar
Korrekt smörjning av arbetsytor kan förlänga komponenternas livslängd avsevärt och bidra till att sänka underhållskostnaderna.
 • Framdragen smörjning av D10T2 utförs från en servicepunkt som är praktiskt placerad på den vänstra skärmen. Med framdragen smörjning kan föraren eller serviceteknikern smörja lagren och sprintarna för tvärbalkens vänstra och högra ändledstapp från en och samma servicepunkt.
 • Ett autosmörjsystem kan läggas till som tillval och gör det möjligt för föraren att anpassa den mängd fett som behövs för varje applicering baserat på volym och serviceintervall via informationsdisplayen.
C830753

Motor

C27 med ACERT-teknik
Utvecklingen av D10T till D10T2 handlar helt om att maximera produktivitet samtidigt som bränsleeffektiviteten ökas. Cat C27-motorn med ACERT-teknik ger kraft och tillförlitlighet, vilket säkerställer topprestanda, hög produktivitet och exceptionell livslängd.
 • C27 ACERT-motorn utvecklar en full nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) på 447 kW (600 hp) vid 1 800 varv/min med en hög vridmomentsökning på 21 procent (i framåtväxlarna), vilket gör att D10T2 kan schakta genom hårda material.
 • Tillsammans med en högeffektiv momentfördelare och den elektroniskt styrda powershift-växellådan ger den många års pålitlig drift.
Effektreglering
Som en hjälp till att maximera materialet som förflyttas för varje bränsledroppe använder C27 ACERT-motorn motorstyrenheten A4E4, som automatiskt växlar motoreffektinställningar baserat på körriktningen.
 • D10T2 kan leverera en nominell nettoeffekt (SAE J1349/ISO 9249) på 538 kW (722 hp) bakåt.
 • Med ca 20 % mer effekt bakåt kan du återvända fortare, vilket ger kortare cykeltider, ökad produktivitet och sänkt kostnad per enhet förflyttat material.
Luft-till-luft-efterkylning
När motorn får mer kall luft genererar den mer kraft, ger mindre emissioner och blir mer bränsleeffektiv. • Luft-till-luft-efterkylningen på D10T2 kyler ner het, komprimerad luft från turboaggregatet så att kallare och mer komprimerad luft kommer in i luftintagssystemet.
C832691

Kylsystem

D10T2 ger långvarig, effektiv kylning för de mest krävande förhållanden som förekommer på arbetsplatser.
Plattkylare av aluminium – 6 flänsar per tum
Kylsystemet innehåller en tvådelad kylare tillverkad med rejäla, högeffektiva element av aluminiumplåt. Konstruktionen med aluminiumplåt ger hög slitstyrka och bättre värmebortledning, samt suveränt rostskydd.
Olja-till-luft-hydraulkylare
Olja-till-luft-hydraulkylaren bidrar till att spara på reparations- och underhållskostnader, och förlänger komponenternas livslängd genom att minska hydrauloljans temperatur.
Hydrauliskt variabel, behovsstyrd fläkt
Kunderna märker ökningar av produktionen och bränsleekonomi liksom minskat fläktljud och motoröverkylning med den hydrauliskt variabla automatfläkten. Automatfläkten strävar efter att matcha omgivningens förhållanden. I kallare miljöer snurrar fläkten långsammare; den förbrukar endast den kraft som krävs för att kyla traktorns system, vilket ger mer kraft till banden och hjälper dig att sänka din kostnad per enhet förflyttat material.
C834828
Tillbehör
 • Reversibel kylfläkt
 • Mesabi-kylare
C832720

Hydraulik

Bränsleeffektivitet och prestanda har förbättrats med den fälttestade lastavkännande redskapshydrauliken på D10T2, som svarar på driftskraven genom att automatiskt och kontinuerligt justera redskapshydraulikens effekt. Traktorns prestanda förbättras eftersom hydraulflöde endast skapas när redskapskommandon ges. Därför finns mer effekt tillgänglig på banden för att ta maskinen framåt.
 • Lastavkänningshydrauliken i D10T2 har förbättrad samverkan mellan flera funktioner, och ger förbättras styrning av bladet vid schaktning, något som gör att material kan flyttas effektivt.
 • Dubbla redskapspumpar som anpassats till de omdesignade ventilerna möjliggör samtidiga schaktningskommandon som tilt, lutning och lyft liksom samtidiga rivarkommandon som lyft och lutning. Denna funktionalitet ökar prestanda och förbättrar förarens effektivitet.
 • D10T2 ger oöverträffad lossbrytningskraft vid enkel och dubbel tiltning. Maskinen har nu separata sektioner med tiltventiler som ger lika stor lossbrytningskraft på vänster och höger sida med dubbel tilt.

Drivlina

Utformningen av drivlinan i D10T2 optimerar prestanda och manövrerbarhet, och hjälper kunderna att få mer gjort för lägsta kostnad per enhet.
Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS)
Är en viktig bidragande orsak till förbättrade prestanda för hastighetsväxling och kvalitet i D10T2. Föraren kommer att märka en ökad komfort vid hastighetsväxling, något som gör att förarens produktivitet ökar. Viktigast är den förbättrade växlingskvaliteten som tillhandahålls av APECS en nyckelfaktor till att dra full nytta av förbättrad automatväxling (EAS).
C833154
Förbättrad automatväxling (EAS)
EAS är en standardfunktion för D10T2. EAS förbättrar bränsleeffektiviteten och produktiviteten genom att automatiskt välja den optimala kombinationen av växelläge och motorvarv baserat på drivlinans last och önskad körhastighet. Den här funktionen liknar den hos en automatväxellåda. EAS funktionalitet i kombination med ökad kraft vid bakåtkörning ökar produktiviteten vid backning uppför sluttningar.
Dubbelriktad växling
Denna bekvämlighetsfunktion minskar förarens arbetsbelastning under drift. Med dubbelriktad automatväxling kan föraren genom att bara välja en riktningsförändring automatiskt välja önskad växel framåt och bakåt, eller önskad hastighet framåt och bakåt när EAS är aktiverad.
Auto Downshift (Automatisk nedväxling)
Den här funktionen tillför värde genom att säkerhet och produktivitet under schaktningscykeln ökas. I andra lägen än EAS-läget kan automatisk nedväxling användas för att automatiskt växla ned när betydande belastningsökningar registreras, men funktionen växlar inte automatiskt upp när belastningen minskas. Automatisk nedväxling ger optimal prestanda med minimal ansträngning från föraren. Föraren kan när som helst åsidosätta de här automatväxelfunktionerna.
C833150
Momentfördelare
En enstegs momentomvandlare med utgående momentfördelare skickar 75 % av motorns vridmoment genom momentomvandlaren och 25 % genom en direkt drivaxel för högre effektivitet, större vridmoment och större manövrerbarhet.
C834836
Powershift-transmission av planettyp
Tre hastigheter framåt och tre bakåt med användning av oljekylda kopplingar med stor diameter och hög kapacitet.
 • Modulationsystemet ger smidig ändring av varvtal och körriktning med APECS (Advanced Productivity Electronic Control System).
 • Olja-till-vatten-kylare för maximal kylkapacitet.
 • Det forcerade oljeflödet smörjer och kyler kopplingspaketen för att maximera kopplingens livslängd.
 • Den moduluppbyggda växellådan och slutväxeldrevet skjuts in i det bakre huset för enkel service, även när rivaren är tillkopplad.
C834832
Styrkoppling och broms
Mattningsbeständiga och justeringsfria. De oljekylda styrkopplingarna med flera skivor ansätts hydrauliskt och styrs elektroniskt. Bromsarna ansätts med fjäderkraft och frigörs hydrauliskt för säker och pålitlig bromsfunktion. Styrkopplingar, bromsar och slutväxlarna kan tas bort som en enhet från vardera sidan av traktorn.

Underrede

Det upphöjda drivhjulet och det fjädrande underredet fungerar tillsammans, vilket ökar dragkraften samtidigt som det skapar en mjukare gång för förarna. Den upphöjda konstruktionen överför stötbelastningar på redskapet till huvudramen, så att slutväxlar, axlar och styrkomponenter isoleras från dessa påfrestningar. Dessa fördelar innebär högre produktivitet och längre komponentlivslängd.
 • Boggiupphängningen gör att bandet anpassas till markförhållandena, vilket ger upp till 15 % mer markkontakt, speciellt i hård, ojämn terräng. Bättre grepp innebär mindre slirning, bättre balans och mjukare körning.
 • Fästet för överrullar är integrerat i bandrullramarna, vilket gör det enkelt att lägga till ytterligare överrullar i fält.
 • För att ytterligare förbättra hållbarheten där belastningarna är som högst består de nydesignade rullramarna av tre (3) gjutna huvuddelar som motstår böjning och vridning. Förbättringarna av rullramen inkluderar även större bakre boggiledtappar, omdesignade fästen för överrullar och förbättrade fästpositioner för boggin.
 • Bandskarvlänk med en enda tand och grovgängade bultar ger överlägsen pålitlighet och hållbarhet.
C832678

Arbetsredskap

Schaktblad
Alla blad har en kraftig lådsektionkonstruktion som motstår vridning och sprickbildning. Bladen är tillverkade av stål med hög draghållfasthet som klarar de mest krävande förhållanden. Kraftig bladkonstruktion och härdade bultmonterade skärstål och ändstål ökar styrkan och hållbarheten.
 • Universalblad med hög kapacitet – Ger optimal kapacitet för transport av stora laster över långa sträckor.
 • Semiuniversella blad – konstruerade för krävande tillämpningar där inträngning är viktigt.
 • Dubbeltilt – låter föraren optimera bladets lutningsvinkel.
 • Skärstål och ändstål – skärstålen är tillverkade av DH-2™-stål. Ändstålen är tillverkade av DH-3™-stål för maximal livslängd för hårda material.
 • Arbetsredskapen från Cat omfattar en rad blad för specialtillämpningar, inklusive ett blad för kolupplag, dämpade schaktblad, brytningsblad och ett blad för flis.
Rivare
Rivarna är gjorda för att snabbt tränga in i sega material och riva effektivt. De kan användas för många olika material.
 • Enarmsrivare – Konstruerade för tuffa rivarförhållanden och större rivardjup. Föraren kan justera rivararmens djup från förarplatsen med hjälp av en tillvalsanordning för utdragning av rivararmens låssprint. Ett stort sikthål i det övre stativet förbättrar uppsikten över rivarspetsen.
 • Flerarmsrivare – I allmänhet för lättare rivning och mindre krävande material. Ger hög produktivitet. Anpassar maskinen till materialet genom användning av en, två eller tre rivararmar.
 • Tand för djup rivning – tillval med tand för djup för både en- och flerarmsrivarna.
C834831
CapSure™-system för byte av rivarspets och armskydd utan hammare
Spets- och armskyddet installeras enkelt med en 180 graders vridning med ¾-tums nyckel. Den här enkla installationen innebär inget hamrande och därmed bättre säkerhet. Det innebär också snabbare byten och kortare stilleståndstid.
Bakre motvikter
Bakre motvikter ger maskinen den rätta balansen för att maximera effektiviteten vid schaktning. Det rekommenderas inte om maskinen inte har något annat bakre redskap.
C834830

Förarplats

Utformningen av D10T2-hytten inbegriper ergonomiska reglage, intuitiva övervakningssystem och förbättrad sikt. Alla nya funktioner på förarplatsen i D10T2 skapar en branschledande förarmiljö som bidrar till hög produktivitet, effektivitet och komfort.
C833134
Bekvämt handhavande
 • Standardmaskinen ger förarljudnivåer på 77 dB(A). Lägre ljudnivåer går att nå om tillvalspaketen för ljuddämpning installeras.
 • Det optimerade Cat-sätet har ett reglage för justering i sex lägen för optimalt stöd och komfort. Sätets sidodynor begränsar sidorörelserna, särskilt vid arbete på tvären i sluttningar.
 • Den automatiska klimatanläggningen justerar automatiskt värme och luftkonditionering för att bibehålla en jämn temperatur i hytten under hela arbetsdagen.
C752898
Bred panoramasikt
 • För förbättrad säkerhet och produktion har förarplatsen ett mycket bra siktområde.
 • Den avsmalnande huven, fördjupningen i bränsletanken och det smala rivarstativet ger föraren en klar siktlinje över arbetsytorna framåt och bakåt.
Informationsdisplay
 • Flerfärgs-/pekskärmen är placerad framtill på den högra konsolen och är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda och ett bekvämt sätt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas till det aktuella arbetet.
 • Informationsdisplayen är större, snabbare och kraftfullare, har större minne och en intuitiv menystruktur.
 • Menyn för arbetsövervakning i informationsdisplayen samlar in maskindata och ger återkoppling i realtid om maskinens prestanda för optimal produktivitet.
C834597
Fler funktioner:
 • Sekundär motoravstängningsbrytare
 • Fäste för kommunikationsradio
 • Förberedd för radio och iPod/MP3-spelare
 • Eluttag på den högra konsolen (12 V för bärbar dator och mobiltelefon)
 • Uppvärmt och ventilerat säte som tillval
 • Konfiguration med 5:e percentilen som tillval ger korrekt ergonomi för mindre förare
 • Dubbel ruta med slagtåligt glas som tillval
 • Extremt starkt 40 psi-glas från Cat
Redskaps- och styrreglage
Fingertoppsreglagen (FTC) är mer lättmanövrerade och bekvämare att använda under längre tids arbete. De elektroniska reglagen eliminerar behovet av direkta mekaniska kopplingar till drivlinan, vilket ger minskat buller och vibrationer i hytten.
C832734
Med det elektroniska bladstyrhandtaget kan föraren enkelt styra bladets alla funktioner fullständigt med en hand.
Rivarstyrhandtaget sitter på förarens högra sida, direkt bakom schaktbladjoysticken. Ett stadigt monterat handtag ger fast stöd för föraren även vid rivning i den mest oländiga terräng.

Integrerade tekniska lösningar

Elektroniksystemen i D10T2 är helt integrerade för att fungera som en enhet. De gör maskinen smart och förser föraren med mer information, vilket maximerar bådas produktivitet.
 • VIMS™ 3G – Det här systemet samlar historiska trender, histogram, händelser med mera genom en trådanslutning för extern analys i program som VIMS PC.
 • Product Link™/VisionLink® – Product Link möjliggör fjärröverföring av information om utrustningens position, drift och skick. Övervaka effektivt tillgångarnas prestanda för att lättare hålla arbetsplaneringen, upprätthålla utrustningens skick samt minska ägande- och driftskostnaderna för maskinparken.
 • Automatisk bladkontroll (ABA) – Ger ökad effektivitet samtidigt som förarens arbetsbelastning minskar. ABA använder förinställda lägen för bladlutningar. ABA är standard på D10T2 när den är utrustad med tillvalet dubbeltilt.
 • AutoCarry™ (tillval) – Ger automatisk bladkontroll under transportfasen av schaktningscykeln genom att mäta körhastigheten och bandslirningen med en robust mottagare för det globala navigeringssatellitsystemet (GNSS), monterad på chassit. Bladets position ändras automatiskt för att hålla slirningen på en optimal nivå och ge bästa prestanda. Det är avsett att öka förarens produktivitet vid schaktning av stora volymer med transportavstånd över 30,5 m (100 fot).
 • Automatisk rivarreglering (tillval) – En ny funktion som reducerar förartrötthet och minskar slitaget på maskinen. Detta utförs genom övervakning av traktorns körhastighet med det ROPS-monterade GNSS-systemet som automatiskt justerar motorvarvtalet och rivardjupet i syfte att minimera bandslirningen.

Cat MineStar

Cats MineStar-system hjälper dig att hantera allt från materialspårning till avancerad maskinparkshantering i realtid, maskinstatussystem, autonoma utrustningssystem m.m. Funktionsuppsättningarna Fleet, Terrain, Detect, Health och Command kan användas i kombination eller individuellt för att ge din verksamhet den flexibilitet och skalbarhet som behövs så att den blir mer produktiv, effektivare och säkrare.
 • Fleet (tillval) ger gruvor en omfattande överblick över alla aktiviteter med maskinspårning i realtid samt uppdrags- och produktivitetshantering.
 • Terrain for Grading (tillval) är ett toppmodernt, avancerat maskinvägledningssystem som ger förarna av schaktningsutrustning en i gruvan produktivitetsinformation i realtid. Terrain har en display i hytten, satellitnavigeringsteknik, maskinmonterade komponenter och fullständigt integrerade kontorsprogram. – Utöver systemet där bara terrängen indikeras släpper Caterpillar nästa generation av systemet med en bladkontrollfunktion som tillval. Den nya funktionen med bladkontroll bygger på beprövad programvara som används i andra produkter med Cat-teknik, och styr inte bara automatiskt bladet till önskad kontur, utan är också integrerad med AutoCarry för avkänning och automatisk reglering av bladbelastningen, vilket ger förbättrad prestanda och effektiv bladlastning vid schaktningsarbeten med höga produktionskrav.
 • Detect (tillval) ökar förarens medvetenhet om miljön kring utrustningen och bidrar till att minska potentiella faror och öka förarens trygghet
 • Health (tillval) levererar viktiga händelsebaserade maskintillstånds- och driftsdata för hela maskinparken, vilket hjälper till att identifiera potentiella problem med utrustningen långt innan felet uppstår.
 • Command for Dozing (tillval) gör det möjligt för föraren att lämna hytten genom att aktivera fjärrstyrning. – En förarkonsol som går att hänga över axeln möjliggör fjärrstyrning av maskiner vid fri sikt. – En bekväm förarplats möjliggör fjärrstyrning med eller utan fri sikt.
C10000540
Mer information finns på cat.com/mining.

Säkerhet

Säkerhet har högsta prioritet hos Caterpillar. Vi förbättrar ständigt produktutformning och maskinteknik för att hjälpa kunderna nå sina säkerhetsmål och skapa säkra arbetsmiljöer.
Bältesvarningssystem
Den här funktionen påminner föraren om att sätta på säkerhetsbältet varje gång tillkoppling sker med nyckeln (LCD-ikon). Om föraren fortfarande inte kan sätta på säkerhetsbältet och lägger in en växel i maskinen börjar ett pipljud att spelas.
C832739
Övervakningssystem för förarnärvaro
Den här funktionen spärrar drivlinan och hydrauliken under vissa villkor för att förhindra oavsiktliga rörelser när föraren inte sitter i sätet.
Förstärkta steg och handtag
Strategiskt placerade handtag samt halkskyddade steg och golv hjälper föraren att stiga i och ur maskinen.
C833132
Dämpning av extern ljudnivå
D10T2 har tre tillval för att dämpa ljudnivån för både föraren och omgivningen. Alternativen omfattar:
 • Tätade underskydd.
 • Solida dörrar till motorrummet med isolering.
 • Ljuddämpande ledarhjul och specialbearbetade drivhjulssegment.
När alla tre alternativ har beställts kan ljuddämpningspaket för D10T2 ge en minskning på 4 dB(A) (ISO 6395) av den yttre ljudnivån och en minskning på 3 dB(A) (ISO 6396) av den genomsnittliga ljudtrycksnivån för föraren jämfört med hyttalternativet utan ljuddämpning.
Strålkastarpaket
För D10T2 finns flera belysningspaket som tillval som ökar förarnas sikt över sin omgivning under användning nattetid.
 • Halogen
 • HID-strålkastare (High Intensity Discharge)
 • Arbetsbelysning med lysdioder (LED) från Cat
Förankringspunkter
På D10T2 ger förankringspunkter personalen ett positioneringssystem så att de kan utföra reparationer och underhåll. D10T2 har fjorton (14) förankringspunkter totalt.
 • Fyra (4) på lyftcylindersprayskydden
 • Fyra (4) på ovansidan av huven
 • Två (2) på hyttakets framsida
 • Fyra (4) på ROPS-skyddet
Motoriserat tillträdessystem (tillval)
Det eldrivna tillträdessystemet från Cat gör det mycket enkelt att stiga in i eller ut ur hytten och gör det lätt att komma in även under blöta eller kalla förhållanden.
 • Den motoriserade stegen fälls ut och in på några sekunder.
 • Ledstänger på båda sidor av stegen ger trepunktskontakt.
 • Varningslarm ljuder om parkeringsbromsen släpps eller om bladet höjs när stegen är nere.
Bakre plattform och skyddsräcken (tillval)
Plattformen ger tillträde till bakrutan för rengöring och reparation av den bakre belysningen. Gångbordet har en modulär utformning, vilket gör att olika längder kan användas på traktorns baksida beroende på kundernas unika behov.
Tillträdesplattform med två trappsteg och ledstänger till lyftcylindrarna för schaktbladet
Den här funktionen ger åtkomst till lyftcylindrarna för rengöring och reparation av de monterade speglarna och belysningen.
C833130

Servicevänlighet

En stor fördel med den modulära konstruktionen på D10T2 är att en komponent kan bytas ut mot en förhandstestad renoverad eller fabriksrenoverad enhet, vilket gör att maskinen kan återgå till arbetet snabbare.
Alternativ för service från marknivå
Servicecentret på marknivå som monterats på rivarcylindern eller motvikten ger enkel åtkomst till:
 • Strömbrytaren för åtkomstbelysning
 • Motorns avstängningsströmbrytare
 • Hydraulisk höjning och sänkning av stegen
Snabbt oljebyte
Systemet för snabbt oljebyte är standard i motorutrymmet och möjliggör kontroll av vätskorna samtidigt som hastigheten för oljebyten för både motorn och drivlinan ökas. På D10T2 kan systemet för snabbt oljebyte monteras på antingen en rivare eller en motvikt och kan ges service på marknivå.
OK-to-Start (OK att starta)
Den OK-to-Start-funktionen ger vid start elektronisk verifiering av vätskenivåerna för systemen för motorkylvätska, motorolja och drivlinans olja. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten.
Snabbtankningssystem för bränsle
Snabbtankningssystemet på marknivå, med säker avstängning för att förhindra bränslespill, kan minska både onödig bränsleanvändning och stilleståndstid.

Kundsupport

Legendarisk support från Cat-återförsäljare
Cats återförsäljare kan hjälpa dig med att välja rätt maskin, ge kunnig och kontinuerlig support och erbjuda det bästa inom försäljning och service.
 • Program för förebyggande underhåll och underhållsavtal
 • Bästa möjliga tillgång till reservdelar
 • Förarutbildning som bidrar till att öka vinsten.
 • Fabriksrenoverade Cat-originaldelar

Hållbarhet

En hållbar utveckling betyder för Caterpillar att utveckla teknik och innovationer för att öka effektiviteten och produktiviteten med mindre miljöpåverkan, samt att hjälpa dig att göra detsamma – få din verksamhet att bli mer lönsam genom att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som använder resurserna på ett mer effektivt sätt. Den nya D10T2 erbjuder ett antal hållbara fördelar:
 • Förbättringar i motorns bränsleeffektivitet: – D10T2 med en C27 ACERT-motor som kan uppnå utsläppsnivåer som motsvarar emissionsnormerna för Tier 2 och steg II och ger upp till 10 % bättre bränsleeffektivitet jämfört med en D10T som utför en samma arbetscykel.
 • Minskade ljudnivåer både för förare och omgivning ger mindre påverkan på de områden där maskinen används. Den nya D10T2 har ett tillvalspaket för ljuddämpning som ger en ljudnivå för föraren på 74 dB(A) (ISO 6396) och ger även en extern ljudnivå på 111 dB(A) (ISO 6395) med en ljuddämpad hytt.
 • Autosmörjsystemet (tillval) bidrar till att sänka kostnaden för underhåll genom att eliminera merparten av det arbete som dagligen krävs vid manuell smörjning punkt för punkt, och kapar fettförbrukningen genom att tillföra den exakta mängd som krävs för varje lager eller smörjpunkt.
 • Huvudkomponenterna på schaktmaskinerna från Cat är konstruerade för att kunna renoveras. Cat Certified Rebuild-programmet sparar på naturresurserna genom att våra maskiner ges ett andra, ja till och med ett tredje liv.

360° utvändig vy (HTML)

360° utvändig vy. Dubbelklicka på bilden för att zooma in på valfri del av produkten.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

Klicka i ditt/dina val nedan
 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *