Cat 730

730 Three Axle Articulated Truck

Mer information

Specifikationer

Motor
Motormodell Cat® C13
Cylinderdiameter 130 mm
Slaglängd 157 mm
Slagvolym 12.5 l
Nettoeffekt – ISO 14396 276 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 280 kW
Ingen effektreducering behövs under 3810 m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 r/min
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 2120 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 274 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V Cat C13
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 2141 N·m
Obs! (3) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Emissioner 730 uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och steg V.
Obs! (2) Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (1) Hänvisningarna till emissionsnormerna inkluderar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) och Korea Tier 4 Final
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 254 kW (341 hp) enligt referensförhållanden från SAE.
Obs! (5) DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller A
Vikter
nyttolast 28 t
Korgkapaciteter
Rågad (SAE 2:1) 17.5 m³
Struken 13.3 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 18.8 m³
Bakläm, struken 13.9 m³
Ljudnivåer
Hytt, invändigt 72 dB(A)
Obs! (1) Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 72 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och föns
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Arbetsvikter
Framaxel – tom 15000 kg
Framaxel – lastad 18280 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 12360 kg
Bakaxel – lastad 16700 kg
Mellanaxel – lastad 16920 kg
Totalt – tillåten arbetslast 28000 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 3280 kg
Totalt – lastad 51900 kg
Mellanaxel – tom 4560 kg
Bakaxel – tom 4340 kg
Totalt – tom 23900 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 12360 kg
Rymduppgifter för service
Bränsletank 412 l
Kylsystem 83 l
Hydrauliskt system 110 l
Motorns vevhus 38 l
Transmission 47 l
Slutväxlar/differential 125 l
Utgående överföringsväxellåda 24 l
DEF-tank 20 l
Korglyft
Höjningstid 12 s
Sänkningstid 8 s
Normer
Bromsar ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2005
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008
Steering ISO 5010 – 2007

EGENSKAPER

MAXIMERA PRESTANDA

 • Varje Cat-motor som uppfyller Tier 4 Final/steg IV och EU steg V är utrustad med en kombination av beprövade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling.
 • Maximerad drifttid och minskad kostnad med support i världsklass från Cats nätverk av återförsäljare.
 • Minimerad påverkan från emissionssystemen: utformat för att vara transparent för föraren utan att kräva interaktion.
 • Ger bättre bränsleekonomi och minimerade underhållskostnader med samma enastående effekt och respons.
 • Avancerade MEUI-C-spridarplattformar hanterar ökade insprutningstryck och mer exakta bränsleflöden. Dessa robusta spridare ökar responsen samtidigt som de begränsar sotbildningen.
 • Alla Cat-motorer har innovativa luftbehandlingssystem som optimerar luftflödet och förbättrar kraften, effektiviteten och driftsäkerheten.
 • Caterpillars NOx-reduceringssystem (NRS) samlar upp och kyler ner en liten mängd avgaser som sedan leds in i förbränningskammaren, där de sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-emissionerna.
 • Cat-motorer utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) sprutar in dieselavgasvätska (DEF) i avgaserna för att reducera NOx-emissionerna. DEF är en exakt blandad lösning av 32,5% mycket ren urea och 67,5% avjoniserat vatten.
Cat 730 Articulated Haul Truck

INDUSTRIKLASSAD TRANSMISSION

 • Cat-växellådan CX31 med sex växlar framåt och en bakåt använder APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy) och ECPC, elektronisk kopplingstryckreglering, vilket ger mjuk växling med bättre acceleration och högre produktivitet.
 • En håll-/begränsningsfunktion för hastigheten gör att maskinens hastighet kan regleras i steg om 1 km/h eller 1 mph, för att anpassas till bestämmelserna på arbetsplatsen.
 • Växlingarna har påtagligt förbättrats så att direktdrift med lockup bibehålls, vilket eliminerar nedväxling till momentomvandlardrift. Den minskade användningen av momentomvandlardrift innebär bibehållen hastighet och backtagningsförmåga.
 • Variabla växlingspunkter används baserat på driftförhållanden, vilket även bidrar till bibehållen hastighet vid växling i sluttningar.
 • Korrekta växlingar gör att direktdrivning med lockup bibehålls och att övergång till momentomvandlardrivning undviks. Detta gör att körhastigheten kan hållas konstant under växling i lutningar.
 • Växellådan modifierar automatiskt växlingspunkterna så att de passar rådande driftsförhållanden och prestanda.
 • Retardationsnivåerna minskas automatiskt i mindre lutningar på låg växel.
 • Momentomvandlaren med hög kapacitet, som är konfigurerad för terrängkörning, gör att motorns effekt överförs mer effektivt till den nedre drivlinan.
 • Motorns kompressionsbroms förbättrar responsen för retardation och ökar retardationskraften.
Cat 730 Articulated Haul Truck

AUTOMATISKA REGLAGE

 • Den avancerade automatiska dragkraftsregleringen (AATC) ger en förutseende inkoppling av differentialspärrarna mellan axlarna som görs under körning och helt automatiskt. Föraren behöver inte tänka på när och var någon differentialspärr ska aktiveras. Sensorer övervakar maskinens hastighet och hjulens rotationsvarvtal, vilket möjliggör snabb respons vid högt rullmotstånd. Den jämna och smidiga driften eliminerar hjulslirning och ger maximal dragkraft, vilket innebär hög produktivitet.
 • AATC minskar även felanvändning av däck och drivlina till följd av felaktig manuell drift av differentialspärrarna vilket också minskar kostnaden för förtida byten av däck.
 • Automatisk retarderstyrning (ARC) gör användningen av retardern enklare för föraren. Precis som med AATC övervakas ett antal av maskinens driftsfunktioner. Motorkompressionsbromsen kopplas in automatiskt vid behov för att reglera maskinens hastighet vid nedfärd i sluttningar. Systemet bidrar till att eliminera övervarvning av motorn, vilket gör körningen av maskinen säkrare och minskar cykeltiderna, men ändå med flexibiliteten hos manuell reglering om så önskas.
 • Med assisterat tömningssystem kan tömning av dumperkorgen utföras automatiskt med den nya assisterade lyftregleringen. Vippa på den nya strömställaren för höjning och sänkning av korgen så ansätter maskinen färdbromsarna, växlar till neutralläge och lyfter korgen vid erfordrat motorvarvtal. Sänkning av dumperkorgen sker på samma sätt, vippa på strömställaren så sänker maskinen korgen och placerar den i flytläge. Två lägen, ett uppåt, ett nedåt.
 • Assistans för körning i backe minskar risken för bakåtrullning i sluttningar. Om en förare stoppar maskinen i en sluttning och tar bort foten från färdbromspedalen så håller maskinen automatiskt färdbromsarna kvar för att förhindra att maskinen rullar bakåt.
 • Pausbromsen ansätter färdbromsarna när växeln läggs i neutralläge, vilket möjliggör snabb och enkel kontroll av maskinen vid lastnings- eller avlastningsplatsen.
Cat 730 Articulated Haul Truck

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

 • Den nya hytten är utformad för att göra alla aspekter av maskinens drift så enkla som möjligt för förarna. Reglage och mätare är lätta att läsa av, enkla att använda och är utformade för att föraren ska kunna koncentrera sig på säker drift av maskinen samtidigt som produktiviteten bibehålls.
 • Den kombinerade lyft-/växelspaken är unik för Cats ramstyrda dumprar och ger enkel, intuitiv kontroll över drev och lyftfunktioner. Det nya assisterade lyftsystemet ger föraren bättre kontroll, vilket ger snabbare cykeltider och mindre kontrollrörelser.
 • Systemet erbjuder både automatiska och manuella alternativ så att förarna själva kan välja vilken metod de föredrar. Vid användning av det automatiska systemet för att tippa av en last inaktiverar maskinen transmissionen, lägger i färdbromsarna och lyfter upp korgen till maximal vinkel vid erfordrat motorvarvtal. När korgen sänks ned förhindrar den här funktionen ett plötsligt stopp på ramen, vilket eliminerar stötbelastningar och potentiella skador. Användning av automatiken kan minska föraråtgärderna med upp till 50 procent jämfört med föregående modell, beroende arbetsplatsens tippningsrutiner.
 • I spaken finns även val av pausbroms, transmissionslåsning, maskinhastighetsbegränsare och parkeringsbroms. Detta ger en känsla av att köra en personbil. Nu behövs ingen separat strömställare. Du flyttar bara spaken till parkeringsläge.
 • På den nyutformade och uppdaterade instrumentpanelen sitter alla reglage inom räckhåll för föraren. Den har vippströmställare med lysdioder för enkel användning under alla arbetsförhållanden. Panelen ger en känsla som påminner om en personbil och har samtidigt den styrka som du förväntar dig av Caterpillar.
 • Med den uppdaterade pekskärmen på instrumentpanelen kan föraren övervaka och justera maskinprestanda och förhållanden, samt maskinens varningskategorier. Däri inkluderas bl.a. inställningar, förarens och maskinens totalvärden, serviceinformation, olika maskinstatusparametrar, maskinens nyttolast (när monterat) och videon från den bakåtriktade kameran.
 • Ring och ta emot handsfree-samtal via den Bluetooth-utrustade stereon (tillval) med bättre kvalitet tack vare den tystare hytten och de uppgraderade högtalarna.
Cat 730 Articulated Haul Truck

ARBETA KOMFORTABELT

 • Den stora, öppna hytten ger en bekväm arbetsmiljö för både föraren och ytterligare en person (t.ex. vid utbildning). Passagerarstolen har en stoppad sittdyna, ryggstöd och rullbälte vilket gör färden säker och komfortabel. Den är placerad bredvid förarstolen så att instruktören har tydlig uppsikt över instrumentpanelen, reglagen och vägen.
 • En ny, stor sidoförvaringsbox värms upp eller kyls ned av HVAC-systemet, beroende på förarens önskemål. Dubbla mugghållare och flera förvaringsutrymmen har införts för att hålla förarnas arbetsplats prydlig.
 • Det nya luftfjädrade sätet ger fler justeringsmöjligheter jämfört med tidigare versioner, inklusive framåt-/bakåtisolering, som minskar horisontella vibrationer och stötar avsevärt. Detta ger fler förare möjligheten att anpassa sitt säte för en bekvämare arbetsdag.
 • Det förbättrade automatiska klimatkontrollsystemet ger föraren möjlighet att bibehålla önskad temperatur. En minskning av ljudnivån inne i hytten till 72 db (-4dB från föregående modell) bidrar till en mer behaglig arbetsmiljö för föraren, hela dagen, varje dag.
Cat 730 Articulated Haul Truck

BYGGD FÖR PRESTANDA

 • Alla tre axlarna har pendlande A-ramar med tvärgående parallellstag för att kontrollera axelns sidorörelse och ge stabilitet. Tillsammans med det effektiva fjädringssystemets funktion blir det möjligt att hålla hög hastighet över ojämn terräng. Den dämpar stötarnas påkänningar på bärande ramverk och komponenter.
 • Framfjädringen har cylindrar med stor diameter och lågt tryck. Den är konstruerad för hårda arbetsuppgifter i terräng och ger mjuk, jämn åkning för föraren. Den främre fjädringen pendlar ± 6° för bidra till en mjuk gång. Fjädringens monteringspunkter är integrerade i axelhuset, vilket ökar driftsäkerheten.
 • Bakfjädringen består av en balansarm och Caterpillar-konstruerade bakre fjädringsfästen med lång livslängd; det bakre upphängningssystemet ger en tillförlitlig och stabil gång med utmärkt förflyttning över svår terräng vilket underlättar fasthållande av lasten.
 • De flerskiviga våta bromsarna i oljebad lanserades för första gången på den här modellen. Bromsarnas inkapsling förhindrar inträngning av smuts. Detta skyddar systemet, förlänger livslängden och minskar kostnaderna för utbyte samtidigt som maskinens produktionstid förbättras.
Cat 730 Articulated Haul Truck

TUNGA ANLÄGGNINGSARBETEN

 • Den främre ramkonstruktionen har en stor lådsektion och breda, styva rambalkar för att hantera vridmomentsbelastningar. Den avsmalnande ramkonstruktionen minskar påfrestningen i draganordningspartiet och optimerar fjädringsgeometrin. Ramkonstruktionen tillåter maximal användning av robotsvetsning för ökad hållfasthet.
 • Den bakre ramens dubbla lådkonstruktion minimerar koncentrationen av påkänningar och ger låg vikt samt lång driftlivslängd.
 • Den trepunktsupphängda pendelaxeln fram ger utmärkt åkkomfort. Den skyddar också maskinen vid dåliga underlagsförhållanden genom att absorbera de stötar som i annat fall skulle påverka ramen.
 • Den ledade länksystemet ger maskinen ramstyrning och pendlingen bidrar till att maskinen bibehåller markkontakt med alla hjulen i ojämn terräng.
 • Alla maskinerna har dumperkorg med stor lastningsyta för konstant hög lastkapacitet. Den avsmalnande konstruktionen ger ren lasttömning vilket maximerar produktionen och förhindrar materialretur.
 • Det utgående överföringsdrevet (OTG) fördelar drivningen till traktorn och släpvagnen och inkluderar en differentialspärr med våt koppling för optimal dragkraft vid dåliga markförhållanden.
 • Bromssystem med dubbel krets som bromsar på samtliga hjul. Helservosystemet aktiverar de kapslade, flerskiviga bromsarna i oljebad med oberoende främre och bakre kretsar och ackumulatorer.
Cat 730 Articulated Haul Truck

TEKNIK SOM FÅR JOBBET GJORT

 • Med Cat Product Link ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Systemet övervakar position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder med onlinegränssnittet VisionLink, så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna.
 • Med Cat Production Measurement flyttar nyttolastvägningen in i hytten vilket bidrar till att optimera effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen. Förarna kan se lastvikter i realtid på den integrerade displayen och vet exakt när mållasten har uppnåtts medan den hyttmonterade, yttre nyttolastlampan lyser i alla fyra hörn och signalerar till lastarföraren när det är dags att sluta lasta så att inte vikten överskrids. Förarna kan i hytten dagligen avläsa produktiviteten, med snabbt åtkomst till information om nyttolastvikt, antal lastningar och cykler samt totala värden. Med LINK-tekniken kan fjärravläsningar göras.
 • Cat Detect med Stability Assist varnar föraren om maskinen närmar sig en förinställd vinkel under drift; vid körning och tippning. Om du använder den automatiska lyftanordningen slutar maskinen att höja upp korgen, och ger en ljudsignal och en visuell varning. Systemet övervakar vinklar hos traktor, släp och sluttning oberoende av varandra. Detta ökar förarens medvetenhet om maskinens stabilitet under drift. Alla incidenter där traktorn och/eller släpet välter loggas och rapporteras via VisionLink.
Cat 730 Articulated Haul Truck

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

Klicka i ditt/dina val nedan
 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *