hjärtkompass tryck på maskin

Hållbarhet

Vi tar dagligen aktivt ansvar för våra kunder, våra medarbetare och allmänheten. Vi anser att företagets framgång medför ett visst ansvar. Ett hållbart beteende säkrar framtiden för vårt företag. Zeppelin fokuserar inte på kortsiktig vinst, utan vi strävar efter att skapa värde för våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare.

Hållbarhet för oss

Circle 1

Ekologisk hållbarhet

Klimatkrisen är en av vår tids stora utmaningar och vår ambition är att aktivt bidra till att minska klimatpåverkan och bidra till miljöskydd.

Circle 2

Social hållbarhet

Vi vill vara med och bygga ett mer inkluderande samhälle med hälsa och säkerhet i fokus som ger goda livsvillkor för alla.

Circle 3

Ekonomisk hållbarhet

Zeppelin Sverige verkar för ett ansvarsfullt företagande och ekonomisk hållbarhet är en naturlig grund av vår tillväxt.

 • Vi har antagit målet att 2030 ha netto-noll utsläpp i vår egen verksamhet och arbetar samtidigt för att minska utsläpp i hela värdekedjan.
 • &nbsp

 • Genom vårt energieffektiviseringsarbete minskar vi både vår energianvändning och utsläpp.
 • &nbsp

 • Vi arbetar aktivt med vår resursanvändning och avfallshantering för att minska totala avfallet och nå vårt mål på 80% materialåtervinning år 2030.
 • &nbsp

 • Våra medarbetare är grunden i vår framgång vilket gör det naturligt för oss att ha en nollvision för arbetsrelaterade olyckor och fokusera på medarbetarnöjdheten.
 • &nbsp

 • Vi vet fördelarna med att vara ett jämställt företag, därför arbetar vi ständigt med att skapa en inkluderande kultur och att omsätta vår värdering om likabehandling i praktiken.
 • &nbsp

 • Vi värdesätter lokala samarbeten och arbetar tillsammans med flertalet skolor för att möta framtidens utmaningar.
 • &nbsp

 • Vi tar avstånd från alla former av brottslighet, inklusive korruption och mutor, och följer vår uppförandekod.
 • &nbsp

 • Vi uppmuntrar till rapportering av missförhållanden genom vår visselblåsartjänst Zeppelin Trust Line.

Gör ett hållbart val

Genom att reparera, hyra eller köpa begagnat kan du minska din egen miljöpåverkan. Se nedan vilka tjänster vi erbjuder inom dessa områden.

Jakob_westermark_1200x800-1

Rubrik

Visste du att ...?

Madeleine Wänseth, Hållbarhetsansvarig

Hållbarhetsrapporter & ISO-certifikat

Hållbarhetsrapport 2023
Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021
ISO 9001 Zeppelin
ISO 9001
ISO 14001 Zeppelin
ISO 14001
ISO 50001 Zeppelin
ISO 50001
KUNDCASE

Så här tar vi ansvar