Kompaktor

Vibrerande jordkompaktorer

Jordkompaktorer med slät vals producerar konsekvent pålitliga resultat vid kompaktering av granulära och halvsammanhängande material. Cat erbjuder jordkompaktorer med arbetsvikter på upp till nästan 19 ton och som uppfyller de mest krävande produktions- och densitetskraven. Vibrerande jordkompaktorer med padfotsvals ger konsekvent pålitliga resultat vid kompaktering av mellanjord och kohesionsjord. Avsmalnande padfötter tränger sig långt in i jorden för att bygga upp styrkan från botten och uppåt. Den lilla padfotsarean koncentrerar styrkan för att leverera den högsta kompakteringsenergin för att produktionsmålen uppnås med färre enheter och mindre bränsleförbrukning. Alla modeller med dubbla amplituder innehåller en exklusiv Cat-funktion med en excentrisk viktkonstruktion som säkerställer positiva amplitudval genom att förebygga förorening av viktaxelns lagersmörjning.