Entreprenadmaskiner

Kompaktor

Att kompaktera enligt specifikationerna är ett mycket viktigt moment för markarbete, deponi och vägbeläggning. Våra Cat® kompaktorer är specifikt konstruerade för alla kompakteringsuppgifter. Varje kompaktor är utrustad med avancerad teknologi som ökar effektiviteten och säkerställer att kompakteringen uppfyller de strängaste branschstandarderna. Kontakta oss så hjälper vi till att ta fram rätt lösning för dina behov!