Entreprenadmaskiner

Kompaktorer

Att kompaktera enligt specifikationerna är ett mycket viktigt moment för markarbete, deponi och vägbeläggning. Cat-kompaktorerna är specifikt konstruerade för alla kompakteringsuppgifter.