Kraftförsörjning

Hyra transformator

Hyr transformator med flera lindningsuttag – transformerar 400 till 480 V generatoreffekt till ett antal låga och höga spänningar upp till 23 kV för distribution. Vi erbjuder en rad ineffekter och uteffekter för att se till att du alltid har rätt spänning för din tillämpning.

Du kan hyra transformator för allt från småskaliga projekt till stora anläggningar. Den kan användas för att kompensera för planerade eller oväntade strömavbrott, eller för årstidsbundna variationer i behovet av kraft. De transformatorer du hyr hos oss lämpar sig även för evenemang och nybygge eller utbyggnader. De modulära enheterna är säkra och tillförlitliga. De är så effektiva att de även är skonsammare för miljön. De använder en blandning av torr kylning och oljekylning. De högre högspänningsuteffekterna kan minskas för tester med (exempelvis) lastbanker.

 

Kontakta oss
stor transformator för uthyrning

 

Speciell marin lågspänningstransformator

En speciell marin lågspänningstransformator för 1 500 kVA har också flera lindningsuttag. Den här NORSOK Z-015 transformatorn är inbyggd i en 10-fots CSC-skyltad DNV 2.7-1/EN12079-container. Även den är utrustad med en rad skydd, inklusive brand-, gas-, rök-, högtemperaturs- och jordfelsdetektorer. Dessutom har den kortslutnings-, överlast- och jordfelsskydd på båda transformatorsidorna och ett släcksystem med AFFF-skum eller INERGEN.

Enheterna arbetar med 50 eller 60 Hz. Konstruktionen är korrosionsbeständig och transformatorerna är inbyggda i robusta hus eller 10-fots och 20-fots CSC-skyltade (Container Safety Convention) containrar. Driftsäkerhet är av största vikt. Därför sker fullständig mätning och skydd med nätanslutningsindikatorer och låsbara isolatorer med utlösningsbrytare på luckor.

 

Säkra, tillförlitliga modulära enheter

  • 100 % CAT-tillförlitlighet
  • Kapacitet från 100 till 8 000 kVA per enhet
  • Optimerat skydd för höga och låga spänningar
  • Snabb och smidig installation, enkla att använda och underhålla
  • Enkel installation i andra nät
  • Robusta containerhus
  • Lätt att transportera
  • All kringutrustning som du kan tänkas behöva