Energy Rental

Hyra kraftförsörjning

Hos Energy Rental kan du hyra kraftförsörjning enkelt och effektivt. Genom skräddarsydda system har vi möjlighet att ta fram rätt lösning efter dina specifika behov. Vi hjälper dig med allt från beräkningar av ditt kraftförsörjningsbehov till att sätta systemet i drift.

Att hyra kraftförsörjning hos oss är både praktiskt och kostnadseffektivt. Vi erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser på alla våra hyrlösningar. Dessutom tillhandahåller vi säker och effektiv kraftdistribution som är anpassade för både stora och småskaliga projekt.

 

Kontakta oss
energy-rental-kraft-generatorer

Generatorer

Du kan hyra modulära diesel- och gasdrivna Cat-system som uppfyller de högsta kraven på säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet, och miljö. De finns i varierande storleksordning, från enstaka kraftaggregat till anläggningar på flera megawatt. De lämpar sig för nybyggnationer och evenemang, planerade och oväntade strömavbrott samt extra kraftförsörjning sommartid eller vintertid. Våra bränslesnåla dieselgeneratorer har fjärrövervakning och helautomatisk synkronisering. De ger upphov till låga utsläpp av diesel och CO2 , och uppfyller eller överstiger lokala och nationella standarder. Vi hittar den rätta lösningen på ditt problem, och specialiserar oss på att skräddarsy vår utrustning för att ge dig exakt den prestanda som du behöver.

Hyra elverk & generator
stor transformator för uthyrning

Transformatorer

Våra transformatorer med flera lindningsuttag är lätta att transportera och installera, och användarvänliga. De är oljekylda och varje enhet kan transformera 100 till 8 000 kVA. De högre högspänningsuteffekterna kan minskas för tester med (exempelvis) lastbanker. Konstruktionen är korrosionsbeständig och transformatorerna är inbyggda i robusta CSC-skyltade containrar. Varje transformator är utrustad med ett helt skyddspaket. En speciell marin lågspänningstransformator för 1 500 kVA har också flera lindningsuttag för att erbjuda olika lågspänningskombinationer för bästa möjliga kraftöverföring via många olika nät. Transformatorn är inbyggd i en 10-fots CSC-skyltad container med flera olika skydd samt brandsläckningssystem.

Hyra transformatorer
stor lastbank för uthyrning

Lastbanker

Studera ditt systems prestanda under full last eller dellast. Vi har lastbanker för enfas/trefas resistiva/reaktiva tester av generatorer och kraftkällor upp till 6 MVA per enhet. Enheterna kan ha effektfaktor 0,8 eller variabel effektfaktor. Enheterna är inbyggda i robusta ISO-containrar och flera enheter kan enkelt kopplas samman. De mobila enheterna levereras med all kringutrustning som du kan tänkas behöva. Exempel på tillämpningar: provning/driftsättning av ny kraftutrustning och installationer, kontroll av överensstämmelse med ISO 8528, blockering av laststeg och test av stegsvar.

Hyra lastbanker (loadbanks)

Säker, tillförlitlig och effektiv kraftdistribution

Energy Rentals kraftdistributionssystem ger en säker och effektiv lösning för att leverera kraft till ett brett utbud av industriella applikationer. Vår utrustning uppfyller de högsta kraven inom miljö och lämpar sig för många industrier och alla förhållanden. När du behöver hyra kraftförsörjning förser vi dig med den bästa Cat-lösningen för:

  • nybyggnation och utbyggnader
  • planerade strömavbrott
  • oväntade strömavbrott
  • kompensera för årstidsbundna variationer i behovet av kraft
  • kraftförsörjning för evenemang
  • allt från småskaliga projekt till stora anläggningar.

Hyra kraftförsörjning? Kontakta oss!

Oavsett om du behöver tillfällig ktaftdistribution för en planerad underhållsperiod, eller för att möta en ökad efterfrågan, så kan du hyra kraftförsörjning hos oss. Med vårt breda utbud av generatorer och kraftlösningar kan vi skräddarsy en lösning som passar dina unika behov. Kontakta oss idag och låt våra experter hjälpa dig att ta fram en skräddarsydd lösning för ditt behov.