Kraftförsörjning

Hyra generator & elverk

Vi erbjuder smidiga lösningar för dig som behöver hyra generatorer och elverk provisoriskt för stabil och kraftfull strömförsörjning eller hetvattenproduktion. Hyr en Cat generator eller ett helt system – du hittar allt från en enstaka dieselgenerator till stora anläggningar på flera megawatt hos Energy Rental.

Kontakta oss

Hyr en kraftfull Cat-generator

Hos oss kan du välja att hyra en Cat-generator med diesel- eller miljöbränsledrift. Med DEIF:s generatorkontrollsystem får du fjärrövervakning dygnet runt och helautomatisk synkronisering mellan alla dieselaggregat, alternativt med kraftlinjenätet för toppbelastningsutjämning.

Dieselgenerator

CAT:s generator med dieseldrift är världsberömd för sin tillförlitlighet och höga driftssäkerhet. Caterpillar är en världsledande tillverkare av medel- och höghastighetsgeneratorer med dieselmotorer. Våra bränsle- och utsläppssnåla Cat-dieselgeneratorer går att använda som fristående enheter eller i modulsystem från 100 till mer än 2 000 kVA. Utrustningen är slitstark med låg bullernivå och du hyr dieselgeneratorn med en standardmässigt innesluten, miljösäker dieseltank med dubbelvägg.

Miljöbränsle

Du kan även hyra miljöbränslegeneratorer som använder HVO100 eller Ecopar som drivmedel. Dessa generatorer är både högeffektiva och extremt utsläppssnåla. HVO-bränsle är ett förnybart och nästintill fossilfritt diesel som släpper ut en betydligt mindre mängd miljöpåverkande ämnen. De flesta bensinstationer säljer HVO100 men vi kan även leverera bränslet direkt till din verksamhet – beställ HVO från oss i ISO-certifierad tank om 3 – 20 m3.

Pris

Har du frågor om priset för att hyra elverk? Behöver du ett helt system eller bara en enkel generator? Kontakta oss för att få pris på en skräddarsydd lösning. Vi hjälper dig med beräkningarna. Välkommen med din förfrågan!

 

 

Generatorer med robust kringutrustning

Våra generatorer är enkla att montera, använda och underhålla. Dessutom är de väl lämpade för land-, sjö- och flygtransport då de är inneslutna i robusta gjutjärnscontainrar av ISO-standard med CSC-skyltning. Du kan hyra reservkraftverk i container hos Energy Rental:

  • Miljöbränslegeneratorerna är inneslutna i 40-fotscontainrar
  • Dieselgeneratorerna är inneslutna i 20- eller 40-fotscontainrar

Varje reservkraft-container med hus är ljudisolerat och det finns även extra tysta varianter för mycket känsliga miljöer. XQE-serien erbjuder industriledande bränsleeffektivitet – upp till 20 % högre – och överlägsen prestanda i 40-fotscontainrar för stora projekt.

Vår kringutrustning garanterar att din kraftförsörjningslösning uppfyller de strängaste kraven, med allt från hög- och lågspänningskablar samt Powerlock-kontaktdon till bränsletankar och fördelningsskåp från 32 – 3 200 A.

 

Varför hyra elgenerator från Cat?

  • Slipp dyra inköp – hyr elgenerator när du behöver extra kraft
  • Bilda modulsystem från 100 till mer än 2 000 kVA
  • Låga utsläppsnivåer av diesel och CO2
  • Uppfyller eller överträffar lokala och nationella standarder
  • Innesluten i miljösäker dieseltank med dubbelvägg
  • Fjärrövervakning dygnet runt