Kraftförsörjning

Hyra av lastbanker/load banks

Hos oss hyr du lastbank för reaktiva och resistiva tester snabbt och enkelt. En lastbank, eller load bank som den också kallas, kan förse dig med all information du behöver om hur din enhet eller ditt system presterar under full last eller dellast. Med vår hyra av lastbanker kan du testa AC-källor med effektfaktor eller variabel effektfaktor, tillsammans med batteriurladdning och avbrottsfria strömkällor. Kontakta oss idag så tar vi fram en lösning för ditt behov.

Kontakta oss

stor lastbank för uthyrning

Testa smått eller stort

Du kan hyra en lastbank för allt från småskaliga projekt till stora anläggningar. Den kan användas för att kompensera för planerade eller oväntade strömavbrott, eller för årstidsbundna variationer i behovet av kraft. De lastbanker du hyr hos oss lämpar sig även för evenemang och nybygge eller utbyggnader.

Mindre lastbanker

Vi har ett sortiment av mindre load banks för uthyrning med robusta, modulära underreden/hus för en- eller trefasprovning upp till 1 000 kW per enhet.

Större lastbanker

Våra större enheter kan användas för resistiva och reaktiva tester av generatorer och kraftkällor upp till 480 V och 6 MVA.

Det går att genomföra 690-volts och högspänningstester med en transformator och enheterna kan ha effektfaktor eller variabel effektfaktor. En stor fördel med våra lastbanker är att flera enheter enkelt kan kopplas samman.

De mobila lastbankerna är placerade i robusta ISO-containrar och levereras med all kringutrustning som du kan tänkas behöva:

  • 10-fots containrar för 3 000 kW
  • 20-fots containrar för 5 000 kW

 

 

Lastbanker – Användningsområden

Lastbanker har många användningsområden. Här är exempel på hur du kan använda våra load banks.

Tester

  • Tester av avbrottsfria strömkällor
  • Testning och driftsättning av ny kraftförsörjningsutrustning och installationer

Kontroller

  • Kontroll av överensstämmelse med ISO 8528, blockering av laststeg och test av stegsvar
  • Kontroll av start utan nätanslutning
  • Kontroll av ställverk
  • Rutininspektioner av underhåll för standby-kraftförsörjningssystem

Övrigt

  • Optimering av generatoraggregats prestanda och värmeprov under längre tid
  • Batteriurladdning