Makin gräver på arbetsplats

Reparationsalternativ

Repair Options – Anpassade reparationsalternativ baserade på behov och skick.
Kontakta oss

Konkurrenskraftiga priser

Du får både kvalitet och fördelaktiga priser på anpassade maskinrenoveringar tack vare vårt deltagande i Caterpillars Re-use & Salvage-program.

Goda garantivillkor

Garantin för komponenter som renoverats hos oss med hjälp av återanvända delar är densamma som om delarna bytts ut mot splitternya.

Gemensam planering

Genom dialog skräddarsyr vi en lösning som passar dig som kund. Tillsammans hittar vi den perfekta nivån av maskinrenovering för dina behov.

gravmaskiner-for-gruvindustrin

Repair options i praktiken

Vill du veta hur repair options går till i praktiken? Läs mer om de olika alternativen som ingår i renoveringsprogrammet för att se om det passar dina önskemål.

GUIDE

Så här går det till

Repair options är ett av våra renoveringsprogram som passar dig som vill byta ut eller renovera enskilda maskinkomponenter. I denna artikel får du lära dig mer om vad programmet innebär och vilka alternativ det finns för dig som önskar en anpassad renoveringslösning.

Reparation på motor

Nivå 1

Genomgång och uppfräschning av motorn under tiden den sitter kvar i maskinen. Vi gör ett utbyte av injektorer, turbo, vattenpump, termostat och matarpump för bränsle.

Resultat: Ökad tillförlitlighet och styrka i maskinen. Bränsleförbrukningen sjunker och motorn startar lättare.

Nivå 2

Samma delar som i nivå 1 byts ut. Dessutom byter vi även ut ramlager, vevstakslager, topplock, oljepump och kylare. Motorn demonteras ur maskinen och renoveringen görs i den lokala verkstaden eller i vår CRC-anläggning i Boden.

Resultat: Motorn presterar nästintill som en ny motor. I arbetet utförs en så kallad “mid-life”-renovering, vilket innebär att du kan förvänta dig lika många timmar till på din nya motor.

Nivå 3a

I den här nivån vrider vi timräknaren tillbaka till noll. Motorn demonteras ut ur maskinen och skickas till renoveringsanläggningen Caterpillar Rebuild Center i Boden. En fullständig renovering utförs med ett byte av generator och startmotor. Motorn provkörs i testbänk och prestandan godkänns och protokollförs. Den nya motorn målas om i färgen ”Caterpillar-Yellow”.

Resultat: En nästintill ny motor.

Nivå 3b

Samma som Nivå 3, men vi sätter in en redan färdigrenoverad motor i samma ögonblick som din gamla lyfts ur din maskin.

Resultat: Du får en helt nyrenoverad motor och utbytet sker med maximal tidseffektivitet och minimalt stillestånd.

 

Reparation på konverter (gäller endast 988 som har separat konverter)

Nivå 1:

Byte av lager, tätningar och pumpdrivning. Arbetet utförs på Caterpillar Rebuild Center i Boden eller på lokal verkstad.

Nivå 2:

Byte av lock-up lameller, lock-up ventil, givare och kabelstam. Omlackering av maskinen. Arbetet utförs på Caterpillar Rebuild Center i Boden.

Nivå 3:

Utöver nivå 1 och nivå 2 utfös ett behovsprövat utbyte av stållameller, pump, impeller och turbin. Arbetet innebär en fullständig nollställning av konvertern och utförs på Caterpillar Rebuild Center i Boden.

Reparation på transmission

Nivå 1:

Alla lager och tätningar byts ut.

Resultat ->Transmissionen blir tät, utan olje-läckage och skräp. Nya lager, tätningar och transmissionsolja gör att transmissionen kan gå i många timmar till.

Nivå 2:

Likt nivå 1 men även byte av alla friktionsbelägg (lameller), sensorer, ventiler och kablage. Transmissionen testkörs och en omlackering görs av alla lackerade ytor. Arbetet utförs på Caterpillar Rebuild Center i Boden.

Resultat -> Prestandan likt en helt ny transmission.

Nivå 3:

Likt Nivå 2 men här tar vi även höjd för allt slitage på drev och axlar – det ingår i det fasta priset. Transmissionen blir att jämföra med en helt ny. Utförs på Caterpillar Rebuild Center.

Reparation på axlar (både fram och bak)

Nivå 1:

Byte av lager och tätningar. Det gäller även bakaxelns upphängningar i chassiet.

Nivå 2:

Utöver nivå 1 byter vi ut bromsar och diffbromsar. Vi utför även en omlackering av maskinen.

Nivå 3:

Utöver nivå 1 och nivå 2 byter vi ut alla drev och spindlar. Resultatet är en fullständig nollställning av axeln. Renoveringen förutsätter ett renoveringsbart axelhus utan sprickor.