Cat 18M3

Väghyvel 18M3

Mer information

Specifikationer

Emissionsnormer (variabel effekt) motsvarande Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eller Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) – metriskt
Växel: Bakåt – 1:a 227 kW
Växel: Bakåt – 2:a 227 kW
Växel: Bakåt – 3:e till 6:e 232 kW
Växel: Framåt – 1:a 227 kW
Växel: Framåt – 2:a 227 kW
Växel: Framåt – 3:e 232 kW
Växel: Framåt – 4:e 239 kW
Växel: Framåt – 5:e 244 kW
Växel: Framåt – 6:e 251 kW
Växel: Framåt – 7:e 255 kW
Växel: Framåt – 8:e 266 kW
Tandemlådor
Bredd 5.5 m
Höjd 787 mm
Tjocklek sidoväggar – inre 22 mm
Tjocklek sidoväggar – yttre 22 mm
Delning, drivkedja 63.5 mm
Hjulaxelavstånd 1841 mm
Motor
Baseffekt (1a växeln) – netto 227 kW
Cylinderdiameter 130 mm
Slaglängd 157 mm
Baseffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 227 kW
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 3954 m
Effektsänkningshöjd: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 3711 m
Effektsänkningshöjd: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 3810 m
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 1721 N·m
Maximalt vridmoment ISO 9249: Motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 1721 N·m
Maximalt vridmoment ISO 9249: Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 1771 N·m
Standard – omgivningstemperatur 50 °C
Cylindervolym 12.5 l
Drivlina
Bromsar – Dynamiskt bromsvridmoment per hjul 36701 N·m
Hydraulsystem
Maximalt systemtryck 24750 kPa
Standbytryck 5900 kPa
Pumpprestanda* 280 l/min
Driftspecifikationer
Bakåt – 2:a 6.6 km/tim
Bakåt – 3:e 9.7 km/tim
Bakåt – 4:e 15 km/tim
Bakåt – 5:e 28 km/tim
Bakåt – 6:e 40.8 km/tim
Bakåt –1:a 3.6 km/tim
Framåt – 2:a 6.1 km/tim
Framåt – 3:e 8.9 km/tim
Framåt – 4:e 12.3 km/tim
Framåt – 5:e 19 km/tim
Framåt – 6:e 25.8 km/tim
Framåt – 7:e 35.5 km/tim
Framåt – 8:e 51.7 km/tim
Framåt –1:a 4.5 km/tim
Svängradie (framdäckens utsida) 9.3 m
Topphastighet – bakåt 40.8 km/tim
Topphastighet – framåt 51.7 km/tim
Rymduppgifter – service
Bränslevolym 496 l
Kylsystem 70 l
DEF-tank 16 l
Hydraulsystem – tank 70 l
Hydraulsystem – totalt 146 l
Motorolja 36 l
Transmission/differential/slutväxlar 98.5 l
Tandemhus (vardera) 129 l
Framhjulens spindellagerhus 0.9 l
Hus för svängbordsdrivning 10 l
Ramverk
Dragram – bredd 76 mm
Dragram – höjd 203 mm
Framaxel – höjd till centrum 670 mm
Främre ramkonstruktion – bredd 356 mm
Främre ramkonstruktion – höjd 460 mm
Främre ramkonstruktion – tjocklek 14 mm
Svängbord – bladbalkens tjocklek 50 mm
Svängbord – diameter 1822 mm
Hyvelblad
Bladbredd 5.5 m
Bågradie 413 mm
Öppning 126 mm
Bladdragkraft* – fordonets basbruttovikt 21417 kg
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt 23985 kg
Nedåttryck – basmaskinens bruttovikt 15426 kg
Nedåttryck – maximal bruttovikt 19895 kg
Skärstål – bredd 254 mm
Skärstål – tjocklek 35 mm
Tjocklek 25 mm
Ändstycke – bredd 152 mm
Ändstycke – tjocklek 19 mm
Bladområde
Max. lyft ovanför marknivån 400 mm
Maximalt skärdjup 470 mm
Hyvelbladets sidoställning – höger 790 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 2605 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 2605 mm
Sidoställning, hyvelblad – vänster 740 mm
Sidoställning, svängbord – höger 560 mm
Svängbordets centerskift – vänster 690 mm
Rivare
Rivdjup – maximalt 452 mm
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 445 mm
Genomträngningskraft 13749 kg
Lossbrytningskraft 19822 kg
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 1610 mm
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 500 mm
Vikter
Arbetsvikt – typiskt utrustad 33713 kg
Vikter Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)*
Fordonsbruttovikt – bas**: framaxel 8998 kg
Fordonsbruttovikt – bas**: total 32794 kg
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: bakaxel 26650 kg
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: framaxel 11850 kg
Fordonsbruttovikt – maximalt testad: total 38500 kg
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: bakaxel 24417 kg
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: framaxel 9296 kg
Fordonsbruttovikt – typiskt utrustad: total 33713 kg
Fordonsbruttovikt, bas**: bakaxel 23796 kg
Mått (ungefärliga)
Bredd – bakhjulens utsida 3411 mm
Bredd – däckens centrumlinjer 2703 mm
Bredd – framdäckens utsida 3411 mm
Höjd till avgasrörets överkant 3584 mm
Höjd till cylindrarnas överkant 3115 mm
Höjd – framaxelns centrum 760 mm
Höjd – hyttens överkant 3746 mm
Längd – framaxel till hyvelblad 3066 mm
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 7365 mm
Längd – framdäck till maskinens bakre ände (inklusive bogserkrok) 10593 mm
Längd – mellan tandemaxlar 1841 mm
Längd – motvikt till rivare 12051 mm
Markfrigång vid bakaxel 423 mm

Features

BÄTTRE PRESTANDA OCH FÖRARKOMFORT

BÄTTRE PRESTANDA OCH FÖRARKOMFORT
Du mäter lönsamhet genom det du producerar – och ju mer kostnadseffektivt du gör det, desto mer framgångsrik är du. Medan borrar, slängskopor, lastare och transporttruckar ansvarar för att producera malm, har väghyvlar en direkt inverkan på hur produktivt dessa maskiner kan fungera – särskilt i sin roll inom underhåll av transportvägar.
 • 18-fots hyvelblad - 18M3 inkluderar som standard ett 18-fots hyvelblad och ett rakt skärstål på 10 tum 1 3/8 tum, vilket gör att föraren kan öka täckningen med 12,5 % jämfört med ett 16-fots hyvelblad. Föraren kan även använda en mer aggressiv bladvinkel och ändå deponera strängen bort från däcken för att öka däckens livslängd. Att använda en mer aggressiv bladvinkel gör att belastningen på maskinen minskar samtidigt som körhastigheten kan hållas hög vilket ger bättre prestanda.
 • Effektnivåer och optimerad, variabel motoreffekt (VHP) för 18M3 - Jämfört med 16M3 har 18M3 i genomsnitt 5 % högre motoreffekt. Den extra kraften i kombination med 18-fots hyvelblad och rätt viktfördelning ger den bästa kombinationen av prestanda och täckning. Den optimerade, variabla motoreffekten (VHP) är utformad för att ge rätt mängd kraft i alla växlar för att effektivt utföra väghyvelns alla varierande tillämpningar och samtidigt skydda ramens och drivlinans komponenter.
 • Maskinens balans - Med en optimerad kombination av vikt och balans ger 18M3 förbättrad dragkraft och möjlighet att hålla körhastigheten uppe, framför allt när bladet är tungt belastat.
 • Enkel och förarvänlig emissionsteknik - 18M3 kan levereras med tre varianter av C13-motorn med ACERT™-teknik. En uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) som krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) beroende på emissionsnormerna för ett visst land. Tekniken för minskning av emissioner på väghyveln 18M3 är utformad för att vara transparent, utan att någon åtgärd krävs från föraren
 • Bakre rivare/ytrivare - Konstruerad för att snabbt och noggrant riva upp hårda material så att det blir lättare att flytta materialet med hyvelbladet. 18M3 levereras som standard med en rivare med tre armar och det går att lägga till ytterliga fyra stycken för ännu större mångsidighet.
 • Komfort och kontroll – Informationsdisplayen med flera färger och pekskärm är förarens gränssnitt för övervakning av maskinens prestanda och gör det enkelt att ändra maskinparametrarna så att prestanda anpassas efter det aktuella arbetet och ger åtkomst till serviceinformation för inledande felsökning.
 • Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen – Cat Product Link™ Elite är helt integrerat i din maskin och gör att du inte behöver gissa när det gäller hantering av utrustningen. Enkel åtkomst till aktuell information såsom maskinplacering, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder via det nätbaserade användargränssnittet VisionLink® hjälper dig att effektivt hantera din maskinpark och sänka driftskostnaderna.
C10380099

MINSKNING AV DRIFTSKOSTNADER

MINSKNING AV DRIFTSKOSTNADER
Hög mekanisk tillgänglighet är en av dina största frågor. 18M3 bidrar till att minska stilleståndstiden och driftskostnaderna genom förbättrade servicemöjligheter, bränsleekonomi och minskat underhåll. Viktiga komponenter har en modulär konstruktion, så de flesta kan tas bort och sättas tillbaka utan att detta påverkar andra komponenter.
 • Använder mindre bränsle - Motorns ekonomiläge (ECO) förbättrar bränsleekonomin genom att minska de höga tomgångsvarvtalet samtidigt som maskinens effekt bibehålls. ECO-läget reglerar det höga tomgångsvarvtalet (begränsas vid 1 900 varv/min i arbetsväxlar) vilket säkerställer att motorn presterar så effektivt som möjligt med avseende på bränsleförbrukningen. ECO-läget kan ge betydande bränslebesparingar framför allt vid tillämpningar som vanligen körs med lätt till måttlig belastning, på hög tomgång och vald växel mellan 3R till 5F.
 • Utvecklad för maximal produktivitet och livslängd – den främre ramens centrumförskjutningsdel är tillverkad av kraftiga gjutna ståldetaljer vilket ger bättre fördelning av belastningen på det här partiet med hög belastning, för ökad hållbarhet. Den bakre ramkonstruktionen är förlängd för att ge enkel åtkomst till servicekomponenter i motorinkapslingen samt förbättra maskinens balans. Framaxelns styrcylinder har utformats för att förbättra hållbarheten och hydraulslangarna har dragits för att ge bättre tillförlitlighet.
 • Framaxelskydd som standard - Skyddar framaxeln från stenar eller skräp som kan skada axeln eller dess komponenter.
 • Transmissionsskydd som standard - Ett skydd i stål mot skräp på marken.
 • Enkelt underhåll - Det modulära kylarpaketet ger enkel borttagning och installation av komponenter i kylsystemet vilket minskar tiden för service. Motorrumsluckorna ger fullständig och enkel åtkomst till motorn utan att hindras av eventuella stänger. Dessutom minskar längre underhållsintervall antalet servicearbeten och stilleståndstiden.
 • Skyddar din investering – OK to Start (OK för att starta) och övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå förhindrar att viktiga komponenter skadas vid låga vätskenivåer. All information finns tillgänglig via informationsdisplayen i hytten och diagnostikkoder loggas.
C10520627

SÄKERHET

SÄKERHET
Din personals säkerhet är högsta prioritet, och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att uppfylla säkerhetsmålen. Caterpillar tar hänsyn till säkerheten för alla i, på eller runt Cat-utrustningen när vi utvecklar nya produkter eller förbättrar säkerheten på befintliga produkter. 18M3 har ett flertal säkerhetsfunktioner, däribland:
 • Åtkomst till gångbord
 • LED-belysning i serviceutrymme
 • Indikation för säkerhetsbälte
 • Förberedd för brandbekämpningssystem
 • Bakåtriktad kamera
 • Arbetsplattform - tillval
 • Serviceplattform - tillval
C10499913

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT HELA VÄGEN

ÅTERFÖRSÄLJARSUPPORT HELA VÄGEN
Din lokala Cat-återförsäljare strävar efter att hjälpa dig att lyckas genom att säkerställa att du har rätt maskin för jobbet och tillgång till reservdelar och mångsidiga arbetsredskap.
C10465792

360° utvändig vy (HTML)

360° utvändig vy. Dubbelklicka på bilden för att zooma in på valfri del av produkten.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


Du når oss dagligen mellan 08.00 - 16.00


 

Mejla oss

 

Vi tar kontakt inom 24 timmar.

 

Hur vill du att vi kontaktar dig? *