Guide

Så görs en CPT-renovering av din maskin

Efter en genomförd CPT startar maskinen lätt, drar mindre bränsle, cykeltiderna minskar och maskinen känns pigg, stark och fräsch igen. Men hur går renoveringen till i praktiken? Vi förklarar!

 

Steg 1

En så kallad TA1-inspektion utförs under vårt första besök. Maskinens nuvarande skick analyseras med hjälp av en avancerad S.O.S. – oljeanalys. Detta görs för att se om det finns tecken på onormalt slitage i drivlinan. Eventuella extrajobb diskuteras med dig innan arbetet utförs på verkstaden. Efter att offerten blivit godkänd planerar vi tillsammans en tid för arbetet.

Steg 2

Maskinen demonteras när den anländer till verkstaden. Alla komponenter som ska renoveras genomgår en grovrengöring och går sedan vidare till komponentrenovering.

Vissa komponenter renoveras lokalt, medan andra (såsom motor och växellåda) går till vår renoveringsanläggning Caterpillar Rebuild Center i Boden.

Steg 3

Grundlig inspektion, demontering och rekonditionering av motorn, bränslesystemet, transmissionen, momentomvandlaren, differentialen, slutdreven och kylarna. Uppdatering med nya eller kvalificerade delar genomförs.

Vissa komponenter som inte går att återanvända kasseras direkt medan andra mäts upp för att se om de klarar ytterligare en livslängd. Många delar bearbetas till nyskick, medan andra ersätts mot helt nya.

Alla kritiska vridmoment, spel och tryckinställningar bibehålls och registreras under noggrann återmontering av din drivlina. Motorkablar byts alltid ut.

Steg 4

Motorn och växellådan monteras i strikt rena miljöer och provkörs sedan i en provbänk. Ger de rätt prestanda och rätt temperaturer? Kan växlarna fungera som de ska? Oljan som används vid provkörning analyseras för eventuella avvikelser.

Kvalitetskontroll är en integrerad del i CPT-programmet. Därför genomförs rigorösa tester i flera steg. Tester som rutinmässigt utförs är: turboladdning, gasrespons, stopphastighet, varvtal, transmission och styrkopplingsrespons. Instrument- och driftstester genomförs också för att säkerställa prestandanivåerna.

Efter godkänd provkörning utförs ett protokoll över prestandan som mätts upp, och komponenten går in i lackboxen för att lackeras i färgen ”Caterpillar Yellow”.

Steg 5

När komponenterna kommit tillbaka och maskinen återmonterats på verkstaden, görs en provkörning och mätning av hela maskinens prestanda. Maskinen förses med emblemet ”Caterpillar Certified Rebuild”, för att sedan levereras till sin ägare.

Efterjustering och godkännande

På plats hos dig provkör din förare maskinen tillsammans med vår mekaniker. Vi kontrollerar att allt fungerar som det ska, gör eventuella justeringar och försäkrar oss att maskinen fungerar som förväntat på sin normala arbetsplats.

CPT-arbetet anses inte vara avslutat förrän föraren är nöjd med maskinens och drivlinans prestanda i dess arbetsmiljö!

gul bandlastare

Fler renoveringsprogram

Oavsett vilken omfattning av reparation din maskin kräver i dagsläget kan vi alltid hitta en lösning som passar dina önskemål. Läs mer om de olika alternativen vi erbjuder för att hitta det som passar dig bäst.

Till våra renoveringsprogram