Cat 725

725 Articulated Truck MRG

Mer information

Specifikationer

Motor
Motormodell Cat C9.3
Cylinderdiameter 115 mm
Slaglängd 1149 mm
Slagvolym 9.3 l
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1729 N·m
Bruttoeffekt – SAE J1995 255 kW
Nettoeffekt – ISO 14396 252 kW
MMotormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Cat® C9.3
Ingen effektreducering behövs under 914 m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1712 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 249 kW
Varvtal för högsta vridmoment 1200 r/min
Emissioner Hänvisningen till emissionsnormerna Tier 4 Final/steg V omfattar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final.
Vikter
Nominell nyttolast 24 t
Arbetsvikter
Totalt – lastad 47122 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 10750 kg
Totalt – tom 23122 kg
Totalt – tillåten arbetslast 24000 kg
Mellanaxel – lastad 15397 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 2500 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 10750 kg
Mellanaxel – tom 4646 kg
Bakaxel – lastad 15176 kg
Framaxel – lastad 16549 kg
Bakaxel – tom 4426 kg
Framaxel – tom 14050 kg
Korgplattans tjocklek
Sidoplåtar 11 mm
Främre platta 7 mm
Basplatta 13 mm
Rymduppgifter för service
Bränsletank 412 l
Kylsystem 83 l
Hydrauliskt system 110 l
Motorns vevhus 38 l
Transmission 47 l
Slutväxlar/differential 125 l
Utgående överföringsväxellåda 24 l
DEF-tank 20 l
Styrnings-/tipphydraulsystem 110 l
Slutväxel – vardera 7.5 l

EGENSKAPER

MAXIMERA PRESTANDA

 • Varje Cat-motor som uppfyller Tier 4 Final/steg IV och EU steg V är utrustad med en kombination av beprövade komponenter för elektronik, bränsle, luft och efterbehandling.
 • Maximerad drifttid och minskad kostnad med support i världsklass från Cats nätverk av återförsäljare.
 • Minimerad påverkan från emissionssystemen: utformat för att vara transparent för föraren utan att kräva interaktion.
 • Ger bättre bränsleekonomi och minimerade underhållskostnader med samma enastående effekt och respons.
 • Avancerade MEUI-C-spridarplattformar hanterar ökade insprutningstryck och mer exakta bränsleflöden. Dessa robusta spridare ökar responsen samtidigt som de begränsar sotbildningen.
 • Alla Cat-motorer har innovativa luftbehandlingssystem som optimerar luftflödet och förbättrar kraften, effektiviteten och driftsäkerheten.
 • Caterpillars NOx-reduceringssystem (NRS) samlar upp och kyler ner en liten mängd avgaser som sedan leds in i förbränningskammaren, där de sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-emissionerna.
 • Cat-motorer utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) sprutar in dieselavgasvätska (DEF) i avgaserna för att reducera NOx-emissionerna. DEF är en exakt blandad lösning av 32,5% mycket ren urea och 67,5% avjoniserat vatten.
Cat 725 Articulated Truck

INDUSTRIKLASSAD TRANSMISSION

 • Cat-växellådan CX31 med sex växlar framåt och en bakåt använder APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy) och ECPC –elektronisk kopplingstryckreglering vilket ger mjuk växling med bättre acceleration och högre produktivitet.
 • En håll-/begränsningsfunktion för hastigheten gör att maskinens hastighet kan regleras i steg om 1 km/h eller 1 mph, för att anpassas till bestämmelserna på arbetsplatsen.
 • Växlingarna har påtagligt förbättrats så att direktdrift med lockup bibehålls, vilket eliminerar nedväxling till momentomvandlardrift. Den minskade användningen av momentomvandlardrift innebär bibehållen hastighet och backtagningsförmåga.
 • Variabla växlingspunkter används baserat på driftförhållanden, vilket även bidrar till bibehållen hastighet vid växling i sluttningar.
 • Korrekta växlingar gör att direktdrivning med lockup bibehålls och att övergång till momentomvandlardrivning undviks. Detta gör att körhastigheten kan hållas konstant under växling i lutningar.
 • Växellådan modifierar automatiskt växlingspunkterna så att de passar rådande driftsförhållanden och prestanda.
 • Retardationsnivåerna minskas automatiskt i mindre lutningar på låg växel.
 • Momentomvandlaren med hög kapacitet, som är konfigurerad för terrängkörning, gör att motorns effekt överförs mer effektivt till den nedre drivlinan.
 • Motorns kompressionsbroms förbättrar responsen för retardation och ökar retardationskraften.
725 Articulated Truck Hauling Dirt

AUTOMATISKA REGLAGE

 • Den avancerade automatiska dragkraftsregleringen (AATC) ger en förutseende inkoppling av differentialspärrarna mellan axlarna som görs under körning och helt automatiskt. Föraren behöver inte tänka på när och var någon differentialspärr ska aktiveras. Sensorer övervakar maskinens hastighet och hjulens rotationsvarvtal, vilket möjliggör snabb respons vid högt rullmotstånd. Den jämna och smidiga driften eliminerar hjulslirning och ger maximal dragkraft, vilket innebär hög produktivitet.
 • AATC minskar även felanvändning av däck och drivlina till följd av felaktig manuell drift av differentialspärrarna vilket också minskar kostnaden för förtida byten av däck.
 • Automatisk retarderstyrning (ARC) gör användningen av retardern enklare för föraren. Precis som med AATC övervakas ett antal av maskinens driftsfunktioner. Motorkompressionsbromsen kopplas in automatiskt vid behov för att reglera maskinens hastighet vid nedfärd i sluttningar. Systemet bidrar till att eliminera övervarvning av motorn, vilket gör körningen av maskinen säkrare och minskar cykeltiderna, men ändå med flexibiliteten hos manuell reglering om så önskas.
 • Med assisterat tömningssystem kan tömning av dumperkorgen utföras automatiskt med den nya assisterade lyftregleringen. Vippa på den nya strömställaren för höjning och sänkning av korgen så ansätter maskinen färdbromsarna, växlar till neutralläge och lyfter korgen vid erfordrat motorvarvtal. Sänkning av dumperkorgen sker på samma sätt, vippa på strömställaren så sänker maskinen korgen och placerar den i flytläge. Två lägen, ett uppåt, ett nedåt.
 • Assistans för körning i backe minskar risken för bakåtrullning i sluttningar. Om en förare stoppar maskinen i en sluttning och tar bort foten från färdbromspedalen så håller maskinen automatiskt färdbromsarna kvar för att förhindra att maskinen rullar bakåt.
 • Pausbromsen ansätter färdbromsarna när växeln läggs i neutralläge, vilket möjliggör snabb och enkel kontroll av maskinen vid lastnings- eller avlastningsplatsen.
Cat 725 Articulated Truck

KRAFTFULL EFFEKTIVITET

 • Den nya hytten är utformad för att göra alla aspekter av maskinens drift så enkla som möjligt för förarna. Reglage och mätare är lätta att läsa av, enkla att använda och är utformade för att föraren ska kunna koncentrera sig på säker drift av maskinen samtidigt som produktiviteten bibehålls.
 • Den kombinerade lyft-/växelspaken är unik för Cats ramstyrda dumprar och ger enkel, intuitiv kontroll över drev och lyftfunktioner. Det nya assisterade lyftsystemet ger föraren bättre kontroll, vilket ger snabbare cykeltider och mindre kontrollrörelser.
 • Systemet erbjuder både automatiska och manuella alternativ så att förarna själva kan välja vilken metod de föredrar. Vid användning av det automatiska systemet för att tippa av en last inaktiverar maskinen transmissionen, lägger i färdbromsarna och lyfter upp korgen till maximal vinkel vid erfordrat motorvarvtal. När korgen sänks ned förhindrar den här funktionen ett plötsligt stopp på ramen, vilket eliminerar stötbelastningar och potentiella skador. Användning av automatiken kan minska föraråtgärderna med upp till 50 procent jämfört med föregående modell, beroende arbetsplatsens tippningsrutiner.
 • I spaken finns även val av pausbroms, transmissionslåsning, maskinhastighetsbegränsare och parkeringsbroms. Detta ger en känsla av att köra en personbil. Nu behövs ingen separat strömställare. Du flyttar bara spaken till parkeringsläge.
 • På den nyutformade och uppdaterade instrumentpanelen sitter alla reglage inom räckhåll för föraren. Den har vippströmställare med lysdioder för enkel användning under alla arbetsförhållanden. Panelen ger en känsla som påminner om en personbil och har samtidigt den styrka som du förväntar dig av Caterpillar.
 • Med den uppdaterade pekskärmen på instrumentpanelen kan föraren övervaka och justera maskinprestanda och förhållanden, samt maskinens varningskategorier. Däri inkluderas bl.a. inställningar, förarens och maskinens totalvärden, serviceinformation, olika maskinstatusparametrar, maskinens nyttolast (när monterat) och videon från den bakåtriktade kameran.
 • Ring och ta emot handsfree-samtal via den Bluetooth-utrustade stereon (tillval) med bättre kvalitet tack vare den tystare hytten och de uppgraderade högtalarna.
Cat 725 Articulated Truck

HYRA CAT 725 DUMPER 

Cat 725 är en ramstyrd dumper som finns att hyra hos oss på Zeppelin Rental. Den levererar hög produktivitet, effektivitet samt att den har vidareutvecklats från tidigare tack vare feedback från maskinförare världen över. Några av de nya förbättringarna är att det nu ingår bland annat nya reglage, automatiskt kontrollsystem för dragkraft, lyfthjälpsystem och hjälpsystem som varnar om det finns risk att maskinen välter. Som en mer oerfaren förare kan du känna dig trygg med dumpern Cat 725 då funktionerna gör maskinen enklare att hantera och köra. Det nya ECO-läget som finns installerat gör även maskinen mer bränsleeffektiv, vilket gör att du sparar pengar. Vi vill även slå ett slag för den oslagbara hytten som både är tystare och mer rymlig samt har bättre sikt än många andra maskiner. Alla dessa funktioner och fördelar får du tillgång till när du hyr en dumper av oss och du behöver inte tumma på någon kvalité. Det är alltid samma utmärkta standard på maskin som du är van vid när det kommer till Caterpillars sortiment. 

 

När du ska hyra dumper, eller någon av våra andra maskiner, får du bättre koll på din ekonomi och en utrustning som givetvis har den senaste tekniken. Vi kan också garantera dig att maskinen uppfyller de aktuella miljökraven som råder för tillfället, vilket kan vara svårt att ha koll på om du har en stor flotta med olika maskiner. Här slipper du tänka på sådant och kan fokusera på ditt aktuella projekt och hur det kan slutföras på bästa sätt. 

 

Har du frågor gällande dumpern Cat 725 kan du alltid kontakta någon av våra duktiga säljare av hyrmaskiner. Dem har koll på vilken typ av maskiner som passar att hyra vid olika tillfällen och kan hjälpa dig hitta rätt lösning för dig och din verksamhet.  

 

360 Exterior View (HTML)

Payload - 360� Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

Klicka i ditt/dina val nedan
 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *