Asfaltmaskiner

Asfaltsläggare

Asfaltsläggare från Cat® är konkurrenskraftiga på marknaden för gummidäck, stålbanor och gummibälten. Höga hästkrafter och utmärkt rörlighet hjälper dig att placera asfalten där du vill ha den. Alla våra asfaltläggare är utrustade med oberoende matarsystem som är utformade för att minska separering och handarbete. Ventilationssystemet suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö. Elektronisk självdiagnostik på framdrivnings- och matarsystemen maximerar underhållseffektiviteten och gör att din afaltsläggare är en maskin med minimal stilleståndstid.

Köp

Hyr