Entreprenadmaskiner

Asfaltläggare

Caterpillar har ett brett utbud av asfaltsläggare från Cat® som är konkurrenskraftiga på marknaden för gummidäck, stålbanor och gummibälten. En asfaltläggare är en maskin med höga hästkrafter och utmärkt rörlighet som hjälper förare att placera asfalten där de vill ha den. Alla våra modeller är utrustade med oberoende matarsystem som är utformade för att minska separering och handarbete. Ventilationssystemet suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö. Elektronisk självdiagnostik på framdrivnings- och matarsystemen maximerar underhållseffektiviteten och minskar maskinens stilleståndstid. Våra asfaltsläggare finns i modeller med bakförlängare och frontförlängare.