Entreprenadmaskiner

Asfaltsläggare

Caterpillar har ett brett utbud av asfaltsläggare med höga hästkrafter och utmärkt rörlighet som hjälper förare att placera asfalten där de vill ha den. I vårt utbud hittar du maskiner som är utrustade med oberoende matarsystem, utformade för att minska separering och handarbete. Ventilationssystemet suger ut asfaltsångorna både ur transportörens tunnel och matarskruvens kammare, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö. De har även elektronisk självdiagnostik på framdrivnings- och matarsystemen, vilket maximerar underhållseffektiviteten och minskar maskinens stilleståndstid. Zeppelins asfaltsläggare finns i modeller med bakförlängare och frontförlängare.