Asfaltmaskiner

Asfaltläggare

Caterpillar har ett brett utbud av asfaltläggare från Cat® som är konkurrenskraftiga på marknaden för gummidäck, stålbanor och gummibälten. Höga hästkrafter och utmärkt rörlighet hjälper förare att placera asfalten där de vill ha den. Alla modeller är utrustade med oberoende matarsystem som är utformade för att minska separering och handarbete. Ventilationssystemet suger ut asfaltångorna både ur transportörens tunnel och matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö. Elektronisk självdiagnostik på framdrivnings- och matarsystemen maximerar underhållseffektiviteten och minskar maskinens stilleståndstid. Skridar från Cat har hydraulisk variabel breddjustering och elektriskt uppvärmda skridplåtar. De finns i modeller med bakförlängare och frontförlängare.

Köp

Hyr