Marknad – Energibolag

Kraftförsörjningslösningar för globala energibolag

Energibolag måste leverera sina tjänster vad som än händer – annars kan deras kunder förlora mer än bara el. Vi kan hjälpa dig garantera el, värme och kyla. På så sätt minskar du risken för driftstopp med avancerad teknik som minimerar utsläpp av växthusgaser. Det är våra anställdas engagemang och entusiasm som skiljer oss från mängden.

Kontakta oss
energy-rental-energibolag-snabb-leverans-elavbrott

Snabb leverans vid elavbrott och för katastrofhjälp

Sedan 2003 har Energy Rental satt industriella riktmärken som en global partner inom hållbar utveckling. Vi hjälper samhällen och industrier på alla kontinenter att specialbygga lösningar för kraftförsörjning och kyla och värme.

Vårt världsomspännande nätverk och Cats marknadsledande produkter och breda erfarenhet av förstklassig maskinbyggnad gör oss till en självklar partner. Vår inställning ”var som helst, när som helst” har inneburit att vi blivit den första kontaktpunkten vid elavbrott hos energibolag och för katastrofhjälp.

gul caterpillar maskin

Tillväxt – Spara kapital för din kärnverksamhet

Växande BNP och demografisk tillväxt gör energi till en avgörande faktor i utvecklingen av ett företag, en region eller till och med ett land. Energy Rental är väl medveten om detta tack vare mångårig erfarenhet hos många olika kunder på olika marknader. Som OEM-företag för CAT kan Energy Rental erbjuda kunder en prisfördel. Vårt koncept bygger på att förse dig med den mest kostnadseffektiva, högkvalitativa lösningen på marknaden, så att du kan lägga pengarna på din kärnverksamhet. Våra avtal omfattar nyckelfärdig uthyrning, bygga-äga-driva-sälja, hyra-för-att-köpa och kWh-försäljning. Toppmodern CAT-teknik minimerar utsläpp av växthusgaser. Specialbyggda lösningar som t.ex. kraftvärmesystem och gas- och hybridtekniker visar vårt ständiga engagemang för miljön.

Det här kan vi erbjuda dig

Vi är Energy Rental – ett företag som samägs av Caterpillar och dess återförsäljare.

  • Ett brett utbud av Cat-utrustning
  • Lösningar som uppfyller även de strängaste säkerhetskraven
  • Ingenjörer med hög kompetens och lång erfarenhet
energy-rental-energibolag-distribuerade-energilosningar

Distribuerade energilösningar – Självgenererande kraftverk

Att ha tillgång till kraftförsörjning, kyla och värme där du behöver dem är fundamentalt, men överförings- och distributionssystem är inte alltid funktionsdugliga på grund av underhållsavbrott eller föråldrad utrustning. Distribuerade energilösningar löser aktuella effektunderskott med hjälp av självgenererande kraftverk. Energy Rental kombinerar snabb leverans med en helhetslösning som bygger på den allra senaste tekniken.

Utöver våra kraftförsörjningssystem erbjuder vi även lastbanker  och transformatorer, samt ett fullständigt kringutrustningssortiment. Vi har även ett brett utbud av industriella uppvärmnings- och hetvattensystem  och kylsystem från York och Daikin.

energy-rental-energibolag-klimat

Klimat – Utmanande miljöer erövras med miljövänliga lösningar

Vi har installerat projekt på utmanande platser i hela världen: från över 4 000 m höjd i Anderna till flera meter under havsytan i Nederländerna och i klimat så varma som Sahara till några av de kallaste områdena i norr. Vi anser att svåra klimatförhållanden och ogynnsamma politiska situationer inte ska vara något hinder för att få den kraftförsörjning och/eller värme och kyla som behövs.

En ökande fokus på hållbar energi har fått Energy Rental att utveckla ledande effektivitetslösningar. Alternativa bränslen och kraftvärmelösningar bidrar till att minska CO2-utsläpp och förbättra miljö och hälsa. Reservkraftverk kan hjälpa till att hantera perioder med torka, eller årstidsbundna svaga vindar som påverkar uteffekten från förnybara energikällor.

Energy Rental har privilegiet att kunna utnyttja Cats omfattande forskningsavdelning för att integrera lösningar i befintliga anläggningar för förnybar energi och skapa hybridlösningar.

energy-rental-energibolag-kma-ledningssystem

Företags sociala ansvar – Lösningar för framtida generationer

Vår målsättning är att göra långsiktig skillnad i de lokala samhällen där vi är verksamma. Elavbrott kan ödelägga samhällen och vi förstår att energi är lika viktigt för samhällen och företag som vatten, hälsa och miljön. Därför är vi alltid medvetna om att våra energiprojekt måste stödja denna bräckliga balans för nuvarande och framtida generationer.

Vi på Energy Rental är stolta över vårt KMA-ledningssystem (som omfattar ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001). Det bygger på några av de strängaste – globalt erkända – standarderna på området.

energy-rental-energibolag-engagerad-personal

Engagerad personal skräddarsyr lösningar enligt dina önskemål

Våra anställdas engagemang och entusiasm skiljer oss från mängden. Vårt mål är att hitta den bästa lösningen för dig och du kan räkna med vår service, var du än befinner dig i världen. Våra tillämpningsingenjörer genomför platsbesök och utvecklar projektplaner och tekniska ritningar efter behov.

Vi vet att inget projekt och ingen industrisektor eller -bransch är lik någon annan. Vi har ett brett utbud av standardlösningar, men om de inte räcker till kan vi skräddarsy en lösning efter dina behov. Det är trots allt det vi är bäst på.