Asfaltmaskiner

Asfaltsfräsar

En asfaltsfräs från Cat® avlägsnar sliten eller förstörd asfaltsbeläggning till en specifik höjd och lämnar en yttextur som kan asfalteras direkt eller öppnas för trafik. Kontakta oss när du ska köpa in ny asfaltfräs.

Köp

Hyr