Cat AD60

ad60.jpg

Mer information

Specifikationer

Vikts distribution
Bakaxel (1) 9391 kg
Bakaxel (2) 33487 kg
Framaxel (1) 19479 kg
Framaxel (2) 26513 kg
Motor
Klassad effekt 1800 varv/min
Bruttoeffekt – SAE J1995 305 kW
Bruttoeffekt – VR-motor – SAE J1995 305 kW
Bruttoeffekt – Tier 3-motor – SAE J1995 305 kW
Cylinderdiameter 137.2 mm
Slaglängd 171.5 mm
Cylindervolym 15.2 l
Driftspecifikationer
Bruttomaskinmassa 60000 kg
Nominell nyttolastkapacitet 30000 kg
Vikter
Tom 28870 kg
Lastad 60000 kg
Transmission
Framåt 1 6.8 km/tim
Framåt 2 12.3 km/tim
Framåt 3 22.3 km/tim
Framåt 4 40.8 km/tim
Bakåt 1 7.8 km/tim
Korglyft
Lyft 10.5 Sekunder
Sänkning 11.2 Sekunder
Total cykeltid 21.7 Sekunder
Korgkapaciteter
Korg 1 11.3 m³
Korg 2 (standardkorg) 14.4 m³
Korg 3 17.5 m³
Bred korg 16.8 m³
Ejektorkorg (1) 15.2 m³
Ejektorkorg (2) 17.3 m³
Vänddimensioner
Yttre friradie 8571 mm
Invändig frigångsradie 5030 mm
Axelpendling 10 Grader
Styrvinkel 42.5 Grader
Rymduppgifter – service
Motorvevhus med filter 34 l
Transmission 67 l
Hydraulisk tank 330 l
Kylsystem 74 l
Främre differentialer och slutväxlar 56 l
Bakre differentialer och slutväxlar 56 l
Bränsletank 500 l

Features

Drivlina – motor

Cat C15-motorn ger oöverträffad segdragningsförmåga under grävning, körning och i branta lutningar. Vridmomentsökningen är effektivt anpassad till transmissionens växlingspunkter för att ge maximal verkningsgrad och snabba cykeltider. Det direktinsprutande högtrycksbränslesystemet med mekaniskt aktiverad elektronisk enhetsinsprutning (MEUI™) övervakar förarens önskemål och givarvärden elektroniskt för att optimera motorns prestanda. Luft-till-luft-efterkylning ger bättre bränsleekonomi eftersom kallare och mer komprimerad luft kommer in i cylindrarna, vilket ger mer fullständig förbränning och mindre emissioner. De oljekylda kolvarna ökar värmebortföringen för förlängd kolvlivslängd. Vevaxeln är smidd och induktionshärdad för långsiktig slitstyrka. Cats C15-motor har tillvalspaketet för ventileringsreduktion. VR-paketet omfattar utvald hårdvara och programvara för motorn som syftar till att minimera dieselpartiklarna i motorns avgaser. Motorer som är utrustade med VR-paketet ger en betydande ventileringsreduktion, bibehållen bränsleförbrukning samt bibehållna eller förbättrade produktprestanda. VR-paketets tillgänglighet är ämne för regionala bestämmelser. Motor som uppfyller U.S. EPA Tier 3 och EU steg III finns också tillgängliga. Ett Cat-dieselpartikelfilter kan användas med VR-motorpaketet. Det här filtret kompletterar VR-motorn genom att ytterligare minska antalet partiklar i avgaserna. Kräver användning av 15 ppm-diesel med mycket låg svavelhalt och CJ-4-motorolja med låg askhalt.
C10296174

Drivlina – växellåda

Mekanisk drivlina
Cats mekaniska drivlina och Powershift-transmission ger oöverträffad drifteffektivitet och kontroll i branta lutningar, på dåliga underlag och på transportvägar med högt rullmotstånd.
Transmission
Den fyrväxlade powershift-växellådan av planettyp från Cat är anpassad till C15-motorn för att leverera konstant kraft över ett brett område arbetshastigheter.
Robust konstruktion
Den beprövade Powershift-transmissionen av planettyp är konstruerad för påfrestande underjordiskt gruvarbete och byggd för att ge långa intervall mellan underhållstillfällena.
Momentomvandlare med låsning
Kombinerar maximal hjuldrivkraft och mjuk växling av momentomvandlarens drivning med direktdrivningens effektivitet och prestanda. När låsningskopplingen är aktiverad ger den överlägsen drivlineeffektivitet genom att ge mer kraft till hjulen.
Låsningskoppling
Frigörs och aktiveras snabbt för att minska vridmomentsbelastningar på drivlinan, vilket ger smidigare växling, lång hållbarhet och mer bekväm körning.
Smidig växling
Individuell kopplingsmodulering ger smidig aktivering av kopplingen för att optimera prestanda och öka kopplingens livslängd.
Slutväxlar
Cats slutväxlar fungerar som ett system tillsammans med Powershift-transmissionen av planettyp för att ge maximal kraft till marken. Slutväxlarna är gjorda för att klara påkänningarna av höga moment och stötar och ger höga vridmoment för att ytterligare minska påfrestningarna på drivlinan.
Helt flytande axlar
De helt flytande axlarna minskar de inre påfrestningarna och ger bättre hållbarhet. Valsade splines ger också ökad livslängd.

Integration av motor och drivlina

CAT-datalänk
Integrerar maskinens datorsystem elektroniskt för att optimera drivlinans totala prestanda, öka pålitligheten och komponenternas livslängd samt minska driftskostnaderna.
 • Gaspådragsreglering vid växling – reglerar motorvarvtal och aktivering av momentomvandlarens låsning och kopplingen för smidigare växling och ökad livslängd.
 • Ekonomiväxlingsläge – ger lägre bränsleförbrukning, lägre ljudnivå och eventuellt längre hållbarhet på motorn.
 • Kontroll av körriktningsväxling – reglerar motorvarvtalet för att förhindra skador som orsakas av körriktningsändringar i hög hastighet.
 • Växelspärr vid upplyft korg – gör att det inte går att växla högre än en förinställd växel om korgen inte är helt nedsänkt.
Electronic Technician (Cat ET)
Genom Cat ET-serviceverktyget kan serviceteknikerna lätt komma åt diagnostiska data genom Cat Data Link för att förenkla problemdiagnostiken och öka tillgängligheten.
Övervarvningsskydd
Den automatiska retarderstyrningen (ARC) ger skydd mot övervarvning av motorn. ARC aktiverar bromsarna om följande inträffar samtidigt:
 • Ett osäkert motorvarvtal nåtts.
 • Strömställaren för ARC är i ON-läget eller OFF-läget.
 • Gasreglaget trycks in av föraren.
Om växellådan är i högsta växeln är spärrkopplingen avaktiverad för att skydda motorn mot övervarvning.

Cats bromssystem

Integrerat bromssystem
Cats oljekylda bromssystem ger pålitliga prestanda och god kontroll i de mest extrema gruvdriftsförhållanden. Det integrerade systemet kombinerar färdbroms-, nödbroms-, parkeringsbroms- och retarderfunktionerna i samma robusta system för optimal bromsningseffektivitet.
Oljekylda bromsar av flerskivstyp
Tryckoljekylda bromsar av flerskivstyp på fyra hjul kyls kontinuerligt av vatten-olja-värmeväxlare för att ge utmattningsbeständiga bromsnings- och retardationsprestanda. De är även helt inkapslade för att förhindra förorening och minska behovet av underhåll.
ARC (Automatic Retarder Control, automatisk retarderstyrning)
Kontrollerar retardationen i lutningar elektroniskt för att bibehålla bästa motorvarvtal och kylning av oljan. Ytterligare bromsverkan kan fås med hjälp av den manuella retardern eller bromspedalen. ARC medger även att föraren bibehåller optimala motorvarvtal för snabbare transporter i utförslut och högre produktivitet. ARC aktiveras automatiskt när motorvarvtalet överskrider den förinställda nivån.
Överlägsen kontroll
Automatisk bromsmodulering ger mjukare gång och bättre kontroll, vilket gör att föraren kan koncentrera sig på körningen.

Förarkomfort

Förarplatsen på AD30 är ergonomiskt utformad för total maskinkontroll i en bekväm, produktiv och säker miljö. Alla reglage, spakar, omkopplare och mätare är placerade för att ge bästa produktivitet och minimera förartröttheten.
Överrullningsskydd
Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) och skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) är integrerade i hytten och på ramen, och de är monterade med fjädring på huvudramen för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Sluten hytt som tillval
En ljuddämpad ROPS-hytt finns som tillval och ger en tyst, säker och bekväm luftkonditionerad arbetsmiljö där frisk, trycksatt och temperaturreglerad luft cirkulerar.
Fjädrande säte
Ett ergonomiskt, helt justerbart fjädrande säte ger bästa förarkomfort. Tjocka dynor minskar trycket mot ländryggen och låren. Breda rullbälten ger säker och bekväm fastspänning.
Rattstång
Bekväm ratt med lutning ger en bekväm körställning, säkert grepp och bättre kontroll.
Övervakningssystem
Cats elektroniska övervakningssystem (Cat EMS) ger kontinuerligt viktiga data för att maskinen ska fortsätta prestera på högsta nivå. Displayerna är bakgrundsbelysta för att vara lätta att läsa av.

Lastkorgssystem

Cat-trucklastkorgar
Caterpillar erbjuder två specifika korgtyper som ger de mest effektiva transportlösningarna till lägst kostnad per ton.
 • Dumperkorg
 • Ejektorkorg
 • Det är enkelt att ta bort ejektorkorgen och montera en dumperkorg, vilket gör maskinen mer mångsidig.
C643173
Korgval
Valet av korg beror på material-, transportvägs- och tömningsförhållanden. Ju bättre anpassning av korgen till tillämpningen, desto större effektivitet. Cat-återförsäljaren kan hjälpa till att välja rätt korgsystem för arbetsplatsens specifika förhållanden.
Korgkonstruktion
Cats trucklastkorgar är utformade för optimal styrka, kapacitet och hållbarhet. Förbättrad konstruktion och Hardox-stål ger märkbart längre hållbarhet och lägre kostnad per ton.
Korg/chassi-integrering
Cats trucklastkorgar är utformade och anpassade till det integrerade chassisystemet för optimal tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd.
System för truckens nyttolastkontroll (TPMS)
TPMS-systemet finns som tillval och beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.
Snabba lyftcykeltider
Lyftcylindrar av enstegstyp ger snabba tippningscykler på 10,5 sekunder för att höja och 11,2 sekunder för att sänka.

Ramverk

Ramkonstruktion
Ramen har en lådkonstruktion med breda och styva rambalkar för att stå emot vridmomentsbelastningar. Ramkonstruktionen minskar påfrestningen i draganordningspartiet och optimerar fjädringsgeometrin. Material och svetsskarvar är anpassade för att ge bästa hållbarhet.
Ledad/pendlande draganordning
Den ledade draganordningen förser maskinen med ramstyrning och pendlingen säkerställer att maskinen bibehåller markkontakt med alla hjulen i ojämn terräng. Härdade stålbultar, koniska rullager och pendlande stopp gör att den bakre ramen kan röra sig oberoende av den främre.

Servicevänlighet

Serviceåtkomst
Lättåtkomliga underhållspunkter förenklar det dagliga underhållet och kortar ned tiden för regelbundet underhåll.
Åtkomst från marknivå
Ger bekväm åtkomst för service på alla tankar, filter, smörjpunkter och avtappningar. Elektrisk bränsleurluftning. Fjärrmonterat bränslefilter för enklare service.
Luftfilter
Luftfiltren med radiell tätning är lätta att byta, vilket reducerar tiden för luftfilterservice.
C10282403
Synglas
Det är enklare att kontrollera bränslenivåerna tack vare synglasen.
Diagnostik
Serviceverktyget Cat ET (Cat Electronic Technician) ger snabb elektronisk diagnostik av maskinens prestanda och viktiga diagnostikdata för effektivt underhåll och reparation.
Inkapslade elektriska kontakter
De elektriska anslutningarna är inkapslade för att stänga ute damm och fukt. Kablagen är täckta för att vara skyddade. Kablarna är färg- och sifferkodade för enkel diagnostik och reparation.
C10296173
Planerad oljeprovtagning
S·O·SSM gör att mindre reparationer inte behöver bli stora. Provtagningsadaptrar är monterade på maskinen som standard.

Kundsupport

Erfarna återförsäljare
Cats återförsäljare kan leverera den service du behöver, överallt i världen. Återförsäljarens tekniska experter har den kunskap, erfarenhet, utbildning och de verktyg som krävs för att hantera dina reparations- och underhållsbehov, när och där du behöver dem.
Produktsupport
När Cat-produkterna anländer till arbetsplatsen är de understödda dygnet runt, alla dagar av ett världsomfattande nätverk av pålitliga och snabba reservdelsdistributörer, återförsäljarnas servicecenter och tekniska utbildningsanläggningar för att hålla dina maskiner i bästa skick.
Servicesupport
Utrustning från Cat är konstruerad och tillverkad för att ge maximal produktivitet och driftsekonomi under hela livslängden. Cat-återförsäljarna kan alltid hjälpa dig och har oöverträffad reservdelssupport över hela världen, utbildade tekniker och kundsupportavtal.
Teknikprodukter
Cats återförsäljare erbjuder en rad avancerade teknikprodukter som är utformade för att öka effektiviteten och produktiviteten och minska kostnaderna. VIMS™ Gen 3-alternativet finns tillgängligt från fabriken.
Byte
Reparera eller renovera? Din Cat-återförsäljare kan hjälpa dig utvärdera kostnaderna så att du kan fatta rätt beslut.

Säkerhet

Produktsäkerhet
Caterpillar fortsätter att vara förutseende när det gäller att utveckla gruvdriftsmaskiner som uppfyller eller överträffar alla säkerhetsstandarder. Säkerheten är en viktig del i alla maskin- och systemkonstruktioner.
Motoravstängningsbrytare
En sekundär motorbrytare är placerad på marknivå.
Integrerad ROPS-hytt
ROPS är fjäderupphängd i ramen för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Bromssystem
Fyrhörnsbromssystem med oljekylda flerskivbromsar ger utmärkt kontroll. Färdbromsarna och retardationssystemet aktiveras av modulerat hydrauliskt tryck, medan parkeringsbromsen ansätts med fjädrar och vätska frigörs. Det här systemet gör att det går att bromsa om det hydrauliska trycket sjunker.
Förarnärvarosystem
Lägger automatiskt i parkeringsbromsen, inaktiverar styrnings-, redskaps- och transmissionskontrollen och stänger av motorn om föraren lämnar hytten utan att lägga i parkeringsbromsen.
Standardsäkerhetsdetaljer
Halkskyddsplåtar och ledstänger på den övre plattformen, 3-punktsåtkomst till hytt och maskin, säkerhetsglas, styrramslås, bakruteskydd, fästbultar för korgen, automatisk retarderstyrning, värmesköld för avgaser och brandvägg, hydraulslangar till lyftanordningen – monterade skydd mot bristning, fästbultar för bakläm (ejektorkorg), varm och kall sida av motorn.
SAFETY.CAT.COM™
Mer information om säkerhet finns på http://safety.cat.com.

360° utvändig vy (HTML)

360° utvändig vy. Dubbelklicka på bilden för att zooma in på valfri del av produkten.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

 • Call
 • Arrow

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *