Gruvmaskiner

Lingrävare

Zeppelin är en ledande leverantör av elektriska maskiner för tung industri, och våra lingrävare är inget undantag. Dessa maskiner drivs av elektricitet istället för fossila bränslen, vilket ger flera fördelar, såsom minskad miljöpåverkan och lägre driftskostnader. Med en lingrävmaskin kan du flytta stora mängder material, så som jord, sand och sten. Våra elektriska lingrävare är ett utmärkt val för bygg- och gruvindustrin som strävar efter att minska sitt koldioxidutsläpp och öka sin hållbarhet.

Köp

Hyr