Marknad - Gruvdrift

Hyrlösningar för gruvdrift

Kostnadseffektiva hyrlösningar hjälper dig minimera antalet driftstopp så att du kan fokusera på produktionen. Du får tillförlitlig kraftförsörjning för att kunna arbeta med toppkapacitet och undvika farliga och kostsamma avbrott. På så sätt förbättras gruvsäkerheten med utrustning som är extremt hållbar och lämplig för gruvor. Vi skräddarsyr mer än gärna ett system efter dina behov.

Kontakta oss
energy-rental-gruvdrift-minimera-driftstopp

Fokusera på produktionen, minimera antalet driftstopp

Gruvor och stenbrott kräver tillförlitlig kraftförsörjning för att kunna arbeta med toppkapacitet och undvika farliga och kostsamma driftsavbrott. Eftersom din verksamhet ofta är förlagd till avsides belägna områden utan tillgång till nätström kan avbrott i kraftförsörjningen få långtgående konsekvenser. Oväntade strömavbrott kan också innebära en fara för dina gruvarbetare.

Vi erbjuder dig flexibel primär kraftförsörjning så att du kan fokusera på produktionen och minimera antalet driftstopp. Du får möjlighet att reagera snabbt med säker, miljövänlig utrustning som håller högsta kvalitet. Vår utrustning för gruvdrift kan levereras snabbt. Dessutom är driftskostnaderna låga och du undviker att bli sittande med föråldrad utrustning. Genom att hyra i stället för att köpa, flyttar du kostnaderna från anläggningskostnader till driftsutgifter.

Det här kan vi erbjuda dig

  • Nyckelfärdiga lösningar som uppfyller även de strängaste säkerhetskraven
  • Ett brett utbud av Cat-kraftgeneratorer och uppvärmnings- och kylutrustning från York och Daikin
  • Ingenjörer med hög kompetens och lång erfarenhet
  • Global tillgänglighet tack vare ett nätverk av lokala serviceställen
  • En komplett Cat-kraftförsörjningslösning som omfattar hyrd kvalitetsutrustning, underhåll och service
energy-rental-gruvdrift-hyrlosningar-gruvdrift-stenbrytning

Hyrlösningar för kraftförsörjning och kyla/värme för gruvdrift och stenbrytning

Energy Rental kan se till att din gruva arbetar både effektivt och kostnadseffektivt. Vi är ett företag som samägs av Caterpillar och dess återförsäljare och där du hittar allt du behöver, var du än befinner dig i världen. Vi har lång erfarenhet av gruvdriftens villkor och extremt hållbara kraftkällor utformade speciellt för gruvindustrin. Dessutom kan vi leverera allt du behöver för uppvärmning och för kylning.

energy-rental-gruvdrift-gruvdriftslosningar

Det här ingår i våra gruvdriftslösningar

  • Nyckelfärdiga skräddarsydda lösningar med gas- och dieseldrivna kraftverk.
  • Ett brett utbud av olika CAT-generatorer upp till 2 000 kVA.
  • Kraftförsörjnings- och distributionslösningar för reservkraft eller kontinuerlig effekt
  • Lastbanker, transformatorer, ställverk, bränsletankar och all kringutrustning som krävs för en skräddarsydd lösning
  • Mycket effektiva kylaggregat, ventilationsaggregat och AC-aggregat.
energy-rental-gruvdrift-gruvans-livslangd

Vi täcker alla etapper under gruvans livslängd

Vi har dokumenterad erfarenhet av beredskapsprojekt där provisorisk kraftförsörjning ska levereras på plats och i rätt tid. Vi täcker alla etapper under gruvans livslängd, från prospektering och planering, uppförande och driftstart till produktion och utvidgning. Därför kan våra kunder koncentrera sig på att driva gruvan.

energy-rental-gruvdrift-hog-sakerhet

Hos oss är hög säkerhet standard

Gruvdriften är en av de mest krävande industrierna och kan vara en farlig sysselsättning. I alla gruvmiljöer måste säkerhet ha högsta prioritet, och vi uppfyller de högsta kraven om miljö och arbetsmiljö i världen. Energy Rental processer överensstämmer med standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

energy-rental-gruvdrift-engagerad-personal

Engagerad personal skräddarsyr utrustning enligt dina önskemål

Våra anställdas engagemang och entusiasm skiljer oss från mängden. Vårt mål är att hitta den bästa lösningen för dig och du kan räkna med vår service, var du än befinner dig i världen. Vi vet att inget gruvdriftsprojekt och ingen industrisektor eller -bransch är lik någon annan. Varje projekt börjar med vår uppriktiga vilja att förstå dina behov. Vi sätter oss ner med dig och slutar inte ställa frågor förrän vi har fastställt dina exakta krav. Om en standardlösning inte är tillräcklig skräddarsyr vi en lösning åt dig. Det är trots allt det vi är bäst på.