Stora portabla kylaggregat mot en galsfasad. I förgrunden står två personer i varselkläder på jordig mark.

KUNDCASE

Temporär fjärrkyla till centrala Göteborg

Under våren 2023 levererade Zeppelin Energy Rental temporär fjärrkyla till Göteborgs Konstmuseum och Göteborgs Universitet. Läs mer om lösningen nedan eller hör av dig till oss för att diskutera dina utmaningar inom kyla.

Kontakta mig
Kontakta Energy Rental
Genom att klicka i rutan ovan godkänner du att dina uppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy som du hittar här.
reCAPTCHA is required.

Innovativa kylningslösningar i samarbete med Göteborg Energi

Göteborg Energi har sedan några år tillbaka genomfört en kraftig utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Målet är att öka kundbasen, stärka leveranssäkerheten och minska miljöpåverkan jämfört med andra kylningsalternativ. Zeppelin Energy Rental har spelat en viktig roll som underleverantör och bidragit med temporär fjärrkyla under ombyggnadsarbeten.

 

Omläggning av kulvertar

Under våren 2023 samarbetade vi med Svanesunds Rör AB och levererade fjärrkyla vid omläggningen av fasta rörkulvertar mitt inne i centrala Göteborg. Projektet omfattade komplexa ingrepp i stadens befintliga infrastruktur och krävde precision och effektivitet för att minimera störningar i det dagliga livet och affärsverksamheten i området.

Fjärrkyla och kraft

Vårt uppdrag innefattade en dubbel produktleverans. Vi tillhandahöll en komplett kyllösning som inkluderade kylaggregat, pumpar, buffertankar och värmeväxlare, anslutna till de nya rörkulvertarna. Dessutom levererade vi en kraftlösning med generatoraggregat för att driva kylanläggningen. Detta säkerställde att hela systemet kunde fungera oavbrutet, även under arbetets gång.

Övervakning och full service

När allt var implementerat och i drift övervakade våra servicetekniker driftlaster och bränslenivåer löpande via fjärrövervakning. Vi utförde även regelbunden service och full bränsleservice för att säkerställa att kylanläggningen fungerade optimalt. Detta innebar att kunden kunde fokusera på sitt arbete utan att oroa sig för driften eller underhåll av systemet.

Anpassat utförande

Lösningen byggdes till stora delar av standardkomponenter men anpassades för att möta rätt krav på flöden och effekt. Behovet gällde 600 kW fjärrkyla med en temperatur på 7/12 grader. Anläggningen etablerades på Fågelsången, öster om Götaplatsen, på en yta av cirka 50 kvadratmeter. Detta visade vår förmåga att erbjuda flexibla och effektiva lösningar anpassade efter specifika projektkrav.

Samarbete med energibolag

Vi har många års erfarenhet av denna typ av lösningar och är vana vid att projektera, etablera och genomföra projekt för energibolag och andra aktörer. Vi är mycket noggranna och engagerade i det vi gör. Genom åren har vi utvecklat starka relationer och förtroenden med våra kunder, vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som uppfyller deras specifika behov. Tveka inte att vända dig till oss på Zeppelin Energy Rental för att diskutera dina behov inom kraft, kyla eller värme.

Rental Circles 1
Temperering av vatten

Vatten kyls ner i en central anläggning.

Rental Circles 2
Distribution via ledningsnät

Det kylda vattnet distribueras genom ett slutet system av vattenrör nedgrävda i marken.

Rental Circles 3
Leverans till fastigheter

Vattnet levereras till exempelvis kontor, sjukhus och industrier som behöver kylning.

Rental Circles 4
Växling och kylning

När vattnet når fastigheten växlas det mot kundens system och kyler ner luften i lokalerna.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss direkt, så tar vi fram en lösning för ditt unika projekt.

Kontakta oss