Sekretess- och Integritetspolicy för Zeppelin Sverige AB

 

Vi är glada att du är intresserad av vår webbplats www.zeppelin-cat.se och vill gärna göra ditt besök så trivsamt som möjligt. Ansvarig för denna webbplats och personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter via denna webbplats är:
Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34

431 44 Mölndal
Tel: 031-69 65 00,
E-post: dataprivacy@zeppelin.com

 

Förutom att sidan ska fungera smidigt och effektivt anser vi att det är högsta prioritet att skydda dina personuppgifter. Att skydda din integritet är avgörande för oss när vi behandlar personuppgifter och det tar vi hänsyn till i alla våra affärsprocesser. Därför behandlar vi alltid de personuppgifter som samlas in under ett besök på vår webbplats enligt de gällande bestämmelserna för dataskydd.

 

Denna dataskyddsförklaring informerar dig om vilka av dina personuppgifter som samlas in och sparas när du besöker vår webbplats eller använder de tjänster som vi erbjuder via vår webbplats. Du får också information om hur och på vilken rättslig grund dina uppgifter används, vilka rättigheter du har när det gäller användningen av dina uppgifter samt vilka kontaktmöjligheter som finns tillgängliga.

 

1. Behandlingen av personuppgifter och syftet med behandlingen

 

När du besöker vår webbplats

 

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja information om din identitet. Men när du går in på vår webbplats skickas information om din webbläsare automatiskt till våra servrar och lagras temporärt i en loggfil.

 

Följande information registreras utan ditt samtycke och sparas tills de automatiskt raderas efter sex månader:

 

 • den aktuella datorns IP-adress
 • datum och tid för besöket
 • namn och URL för den hämtade filen
 • den webbläsare du använt och, om tillämpligt, din dators operativsystem
 • webbplatser som användarsystemet nått vår webbplats från (hänvisande webbplats)
 • webbplatser som öppnas via vår webbplats från användarens system.

 

Dessa uppgifter samlas in och behandlas för att göra det möjligt att använda vår webbplats (ansluta till webbplatsen). Dessa uppgifter sparas enbart av tekniska skäl. Insamlingen och be-handlingen av dessa uppgifter syftar till att säkerställa säkerheten och stabiliteten i systemet samt för teknisk administration av nätverkets infrastruktur. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR). Vi bedömer att vårt berättigade intresse att säkerställa att vår webbplats fungerar på rätt sätt och att kommunikationen via webbplatsen hanteras korrekt väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte insamlas eller behandlas för detta ändamål. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen i detta fall

 

Vidare använder vi cookies samt webbanalystjänster för vår webbplats (se avsnitt 2).

 

När ett avtal ingås

Om ett avtal ingås via vår webbplats är personuppgifterna som anges ovan för att skapa ett kundkonto obligatoriska för att fullborda avtalet.

 

Ytterligare information krävs för att avtalet ska kunna genomföras på rätt sätt (t.ex. leveransadress, avtalsvillkor, plats, ev. telefonnummer). Uppgifterna från avtalets slutförande används också för all nödvändig behandling av garantifall eller andra reklamationer. Utöver detta kan uppgifterna också överlämnas till externa revisorer och/eller skatterådgivare i rådgivnings- eller revisionssyfte.

 

Enligt avtalet är du skyldig att tillhandahålla oss dessa uppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet.

 

Vi använder den e-postadress som du lämnar när du lägger en order/handlar för att förse dig med information om liknande varor eller tjänster via e-post (”utskick till befintliga kunder”). Du kan när som helst invända mot utskick till befintliga kunder genom att kontakta oss på kontakt-se@zeppelin.com.

 

Om du är enskild näringsidkare eller konsument är den rättsliga grunden ingående eller fullgörelse av avtal 6.1 b GDPR. Om du är kontaktperson för ett företag (som är avtalspart) är den rättsliga grunden intresseavvägning enligt 6.1 f GDPR. För dig som kontaktperson har vi bedömt att vårt berättigade intresse att (i) kunna utveckla kundkontakter och ingå nya affärsförbindelser samt för att kunna bjuda in till möten etc. liksom (ii) kunna hantera ingående av avtal och upprätta dokumentation över överenskommelsen med kund, utföra relevanta åtgärder i samband med fullgörande av avtalet samt försvara oss mot eventuella framtida anspråk väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas. Kontakta oss om du vill veta mer om intresseavvägningen i detta fall.

 

Vi sparar dina uppgifter under avtalstiden och därefter i tio (10) år, med anledning av allmän preskriptionsfrist).

 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

När du skapar ett kundkonto samt på andra ställen på vår webbplats har du möjlighet att ge ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev använder vi en dubbel opt-in-process, dvs. du får först ett automatiskt e-postmeddelande för att bekräfta din anmälan. Om du inte bekräftar inom [24 timmar] raderas din anmälan automatiskt. Om du bekräftar att du vill ta emot nyhetsbrevet kommer vi att spara din e-postadress till dess att du avslutar prenumerationen. Syftet med denna lagring är att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vid anmälan och bekräftelsen lagrar vi dessutom din IP-adress, tiden för din anmälan och de e-postmeddelanden som skickats som en del av DOI-processen (dubbel opt-in) för att förhindra att dina personuppgifter missbrukas och för att kunna tillhandahålla ett kvitto på att meddelandet skickats korrekt. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är ditt samtycke artikel 6.1 a i GDPR. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev till dig.

 

För att skicka nyhetsbrevet använder vi endast din e-postadress samt andra uppgifter som du frivilligt tillhandahållit för att skicka nyhetsbrevet och annan information på regelbunden basis (t.ex. erbjudanden). Du kan även anmäla dig till olika nyhetsbrev som anpassats till produktgrupper och/eller efter de bolag i Zeppelin Group som erbjuder respektive produkter. Du kan välja det nyhetsbrev du vill få genom att klicka i rutorna under fältet för e-postadressen. I vissa fall har du även möjlighet att ge ditt samtycke till att innehållet i vårt nyhetsbrev anpassas till dig personligen.

 

Längst ner i varje nyhetsbrev finns en länk du kan använda när som helst för att avregistrera dig från vår mejllista. Du kan också avregistrera dig genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt-se@zeppelin.com. Därmed återkallar du ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst utöva din rätt att återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan utan att det påverkar lagligheten i tidigare behandlingar som utförts på grundval av samtycket.

 

Om du har gett oss ditt samtycke att anpassa nyhetsbrevet analyserar vi ditt användarbeteende för varje nyhetsbrev genom att använda kakor eller liknande teknologier för att analysera hur du interagerar med nyhetsbrevet (t.ex. öppnande, antal klick och lästid). Vi använder sedan denna information för att anpassa framtida kommunikation. Anpassningen av nyhetsbrevet baseras på en analys av hur du interagerar med nyhetsbrevet, de uppgifter du frivilligt tillhandahållit och din IP-adress. För detta ändamål använder vi följande marknadsföringsverktyg för e-post: Mailchimp.

 

Följande uppgifter behandlas i marknadsföringsverktyget för e-post från Mailchimp marknadsförings- och optimeringssyfte:

 

- e-postleverans

- e-postöppnande

- tid för att öppna och klicka

- enhet som används för att öppna, klicka och boka

- klickbeteende i e-postmeddelandet

            

Den rättsliga grunden för att samla in och behandla dessa uppgifter är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet.

 

När du använder kontaktformuläret

Om du ställer frågor via kontaktformuläret på vår webbplats behöver vi samla in följande information om dig för att kunna svara på dina frågor:

 

 • För- och efternamn
 • En giltig e-postadress
 • Ett giltigt telefonnummer (valfritt vid önskan om tillbakaringning).

 

Vi sparar denna information i verifieringssyfte i upp till tre (3) månader efter att ett ärende är avslutat. Syftet med att samla in uppgifterna i kontaktformuläret är att identifiera frågeställaren samt att kunna svara på frågan på ett korrekt sätt och via önskad kommunikationskanal. Detta ligger också i vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingen är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi bedömer att vårt berättigade intresse att bekämpa missbruk, lagföra brott samt för att fastställa, utöva och försvara anspråk väger tyngre än ditt eventuella intresse av uppgifterna inte behandlas för detta ändamål. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen i detta fall.

 

När vi använder dina uppgifter i reklamsyfte

Zeppelin har generellt ett berättigat intresse av att använda de uppgifter som samlats in från dig (t.ex. som en del av ett ingånget avtal eller för att skapa ett kundkonto) i reklamsyfte. För detta ändamål använder vi ditt förnamn, efternamn, ev. företag och postadressen för att skicka dig reklam via post så länge du är kund hos oss och upp till tolv (12) månader därefter eller tills du invänder mot utskicket, beroende på vad som kommer först. I den mån Zeppelin har samlat in ytterligare personuppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. inköpta produkter eller tjäns-ter) kommer dessa också att lagras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Det gör det möjligt för Zeppelin att skicka dig reklam som i så stor utsträckning som möjligt ligger i linje med dina behov. Den rättsliga grunden för detta är Zeppelins berättigade intresse, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, att marknadsföra sina produkter och tjänster. Du kan när som helst invända mot att vi använder dina personuppgifter för detta ändamål. För att göra det kan du använda de kontakt-uppgifter till Zeppelin (post/e-post/telefon) som finns angivna i denna dataskyddsförklaring.

 

När vi genomför undersökningar

Det kan hända att vi ställer frågor till dig om din användning av eller personliga uppfattning om våra produkter eller vårt bolag på vår webbplats. Dessa undersökningar genomförs generellt i anonymiserad form. Om undersökningen inte genomförs i anonymiserad form sparar vi dina svar tillsammans med dina personuppgifter. Anonymiseringen görs i efterhand som en del av utvärderingen av uppgifterna så att endast aggregerade statistiska utvärderingsuppgifter finns tillgängliga. Anonymiseringen görs senast en (1) månad efter att undersökningen slutförts. Om vi genomför en undersökning där dina personuppgifter ingår frågar vi dig först om du vill delta i undersökningen.

 

Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att göra det kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna dataskyddsförklaring. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten hos den behandling som utförts tidigare som baserats på samtycke.

 

2. Kakor och sociala insticksprogram

 

Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats. Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din terminal (stationära dator, bärbara dator, surfplatta, smarta telefon osv.) när du besöker vår webbplats.

 

Kakor används för att ditt besök på vår webbplats ska bli enklare och smidigare. Därför använ-der vi temporära kakor för att upptäcka om du redan besökt enskilda sidor på vår webbplats eller om du redan har loggat in på ditt kundkonto. De raderas automatiskt när du lämnat vår webbplats.

 

I den mån du har gett ditt samtycke till detta använder vi temporära kakor för att öka användar-vänligheten. De sparas på din terminal under en viss tid. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster upptäcker systemet automatiskt att du besökt oss tidigare samt dina inmatningar och inställningar så att du inte behöver ange dem igen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med hjälp av inställ-ningarna för kakor.

 

Vi använder också kakor för att registrera statistik om hur vår webbplats används och för att analysera den i syfte att optimera webbplatsen så att den uppfyller dina behov samt att visa information som är specifikt anpassad för dina intressen. Om du besöker vår webbplats igen kan vi med hjälp av kakorna automatiskt se att du har besökt webbplatsen tidigare. Kakorna raderas automatiskt efter en viss tid.

 

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Du kan ställa in din webbläsare så att inga kakor sparas på din dator eller så att ett meddelande visas innan en ny kaka skapas. Att inte tillåta några kakor alls kan emellertid leda till att vissa funktioner på vår webbplats går förlorade.

 

Google Analytics

För att kunna anpassa vår webbplats efter dina behov och för kontinuerlig optimering använder vi Google Analytics, som är en tjänst för webbanalys från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://about.google/contact-google/). Pseudonymiserade användarprofiler skapas och kakor används i samband med detta. Den information som genereras av kakan genom din användning av webbplatsen, t.ex.

 

 • typ och version av webbläsare
 • operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt webbplats)
 • datorns värdnamn (IP-adress)
 • tidpunkten för serverförfrågan,

 

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att analysera hur webbplatsen används. Den här informationen kan också skickas till tredje parter i den mån det är ett lagstadgat krav. Din IP-adress kombineras aldrig med andra Google-uppgifter. IP-adresser hämtas in anonymt för att förhindra attribution (IP-anonymisering).

 

Överföringen av personuppgifter till USA görs endast med ditt föregående uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagringen av kakor och ytterligare analys av uppgifterna är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för kakor.

 

Att visa videor (YouTube)

På flera ställen på vår webbplats har vi lagt in videor som tillhandahålls av en tredje part. Detta gäller videor från plattformen ”YouTube”. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://about.google/contact-google/).

 

Innehållet i videon visas enbart via leverantörens användning av ”förstärkt dataskyddsinställning”. Därför är det endast om du klickar på en video som en kaka kan lagras på din dator för att samla in uppgifter till YouTube. Dessa uppgifter kan samlas in och behandlas ytterligare. Vi kan inte påverka insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter.

 

Om du har ett YouTube-konto och är inloggad på det när du öppnar YouTube på vår webbplats kan information attribueras till ditt YouTube-konto i samband med besöket på vår webbplats och att du klickat på videor. Om du vill förhindra detta ska du logga ut från ditt YouTube-konto innan du använder vår webbplats och tittar på videorna.

 

Du kan läsa mer om detta i Googles integritetspolicy, som finns på https://www.google.de/policies/privacy.

 

YouTube-videor integreras på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för kakor.

 

Om du inte vill att uppgifter ska överföras till YouTube ska du inte klicka på de videor som finns inlagda på vår webbplats. 

 

Google Retargeting/Remarketing

På denna webbplats använder vi ”remarketing”-funktionen eller ”liknande målgrupper”-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://about.google/contact-google/). Syftet med denna funktion är att kunna presentera intressebaserad annonsering för dig, som besökare på vår webbplats, som en del av Google-nätverket. När du besöker webbplatsen lagrar din webbläsare kakor, som är små textfiler, på din dator; de gör det möjligt att känna igen dig när du besöker webbplatser som ingår i Googles annonseringsnätverk. På dessa webbplatser kan du sedan se annonser som baseras på innehåll som du tidigare besökt på webbplatser som använder Googles remarketing-funktion.  Enligt egen utsago kombinerar Google inte de uppgifter som samlas in som en del av remarketing med några av dina personuppgifter som kan lagras av Google. Pseudonymisering används enligt Google framför allt för remarketing. Dina uppgifter behandlas också av Google i USA. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke.

 

Användningen av remarketing-funktionen eller ”liknande målgrupper”-funktionen baseras på det samtycke du lämnat. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för kakor.

 

Användning av Google AdWords konverteringsspårning

Vi använder Google AdWords – ännu en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – för att dra uppmärksamhet till våra attraktiva erbjudanden genom annonseringsmaterial (så kallad Google AdWords) på externa webbplatser. Detta an-nonseringsmaterial levereras av Google via så kallade ”ad servers”. Ad Server-kakor används för att utvärdera prestandaparametrar såsom annonsintryck, klick och konverteringar. Det gör det möjligt för oss att avgöra hur framgångsrika de individuella annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna från annonskampanjerna. Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en kaka på din dator av Google AdWords. Dessa kakor upphör generellt att gälla efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig som person. Följande analysvärden lagras normalt sett för denna kaka, varigenom uppgifterna också behandlas av Google i USA:

 

 • kakans unika ID
 • antal annonsintryck per placering (frekvens)
 • sista intryck (relevant för konverteringar efter att de synts)
 • opt-out-information (markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad).

 

Dessa kakor gör att Google kan känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och kakan som finns lagrad på datorn ännu inte upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och har skickats vidare till denna sida. Varje AdWords-kund tilldelas en unik kaka. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar några personuppgifter i ovan nämnda annonseringsåtgärder. Vi tar endast emot statistiska utvärderingar som Google tillhandahåller. Baserat på dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inte några ytterligare uppgifter från användningen av annonseringsmaterialet; vi kan framför allt inte identifiera användare utifrån denna information. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagringen av kakor från Google är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i inställningarna för kakor.

 

Se ytterligare information och läs Googles integritetspolicy på: https://www.google.de/policies/privacy.

 

Facebook-pixel

På vår webbplats har vi integrerat en Facebook-pixel från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Om du besöker vår webbplats kommer du att omdirigeras till Facebook via Re-Direct. Följande uppgifter kan skickas vidare:

 

 • kakans unika ID
 • besökt webbplats
 • datum.

 

Facebook kan markera den enhet som du använder med en kaka och en unik identifierare eller använda en kaka som redan finns. Om du är inloggad på Facebook kan vår riktade annonsering visas på de Facebook-sidor som använder dessa uppgifter. Facebook behandlar också uppgifterna i USA. Dina uppgifter överförs endast till USA efter ditt uttryckliga samtycke. Den rättsliga grunden för lagring av kakor och överföring av uppgifterna till Facebook är det samtycke som lämnas (artikel 6.1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i våra inställningar för kakor. Ytterligare utvärdering av de insamlade uppgifterna är Facebooks ansvar. Du kan ändra dina Facebook-inställningar för annonsering här: https://sv-se.facebook.com/help/ipad-app/109378269482053/?helpref=hc_fnav

 

Se ytterligare information och läs Facebooks integritetspolicy på: https://sv-se.facebook.com/policy.php

 

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager, en lösning som erbjuds av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland). Google Tag Manager gör att diverse koder och tjänster kan hanteras och enklare integreras i webbplatsen. Google Tag Manager är en domän som är fri från kakor som kräver överföring av IP-adressen till Google och triggar andra taggar som kan samla in uppgifter under vissa förhållanden. Google Tag Manager kommer inte åt dessa uppgifter. I den mån avaktivering har implementerats av användaren på en domän eller kaknivå gäller detta för alla spårningskakor som har implementerats med Google Tag Ma-nager. Din IP-adress kan också behandlas av Google i USA. För att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå har vi ingått så kallade standardavtalsklausuler med Google.

 

Den rättsliga grunden för den ovan nämnda behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 f i GDPR.

 

3. Datasäkerhet

Alla uppgifter som skickas av dig personligen, däribland dina betalningsuppgifter, överförs med den generellt accepterade och säkra SSL-standarden (Secure Socket Layer). SSL är en tillförlitlig och beprövad standard som bland annat används för banktransaktioner på internet.

 

En säker SSL-anslutning kan identifieras genom ändelsen ”s” i http (t.ex. https://...) i adressfältet på din webbläsare eller hänglåssymbolen i nedre delen av din webbläsare.

 

Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina sparade personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras hela tiden i enlighet med den tekniska utvecklingen.

 

4. De registrerades rättigheter

Som registrad i enlighet med GDPR har du följande rättigheter. För att utöva dessa rättigheter kontaktar du oss på:

dataprivacy@zeppelin.com eller skriver till ovanstående adress för Zeppelin AB.

 

Rätt till tillgång

I enlighet med artikel 15 i GDPR måste vi tillhandahålla information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Rätt till rättelse

Om informationen om dig inte längre stämmer kan du begära rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära komplettering.

 

Rätt till begränsning av behandling

I enlighet med artikel 18 i GDPR har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt till radering

I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

 

Rätt till dataportabilitet

I enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att ta emot personuppgifter som gäller dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Enligt arti-kel 20.1 i GDPR har du också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsan-svarig som du utsett.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i reklamsyfte, däribland analys av kunduppgifter i reklamsyfte, utan att uppge några skäl.

 

Återkalla samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla det lämnade samtycket när det gäller dataskydd med omedelbar verkan. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten för behandling baserad på det samtycke som utförts fram till återkallandet.

 

5. Automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering

Vi använder inte automatiserade behandlingsmetoder för beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

6. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål hos den tillsynsmyndighet där du bor eller jobbar eller där du anser att en över-trädelse av GDPR har skett. Detta gäller även den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansva-rar för den personuppgiftsansvarige: i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan an-vända följande e-postadress för e-postkommunikation med tillsynsmyndigheten: imy@imy.se.

 

7. Lagringstid för personuppgifter/radering av personuppgifter

Generellt raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så fort de inte längre behövs för de syften för vilka vi samlade in dem eller på annat sätt behandlade dem i enlighet med ovanstå-ende punkter, såvida inte fortsatt lagring av dina personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Ytterligare information om gällande raderingstider finns i beskrivningen av de enskilda uppgiftsbehandlingsprocesserna.

 

8. Överföring av uppgifter till tredje parter/mottagare av uppgifter

De personuppgifter som vi samlar in och lagrar får aldrig användas för försäljning, handel eller lån. Vi överför endast dina uppgifter till tredje parter om vi är skyldiga till det enligt lag eller för att hävda anspråk, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att utreda otillåten användning av vår webbplats eller våra produkter, eller för att pröva ett anspråk (såvida det finns rimliga skäl att misstänka otillåten eller illojal konkurrens). Uppgifter kan också överföras för att upprätthålla användarvillkor eller andra överenskommelser. Vi är också skyldiga att på begäran tillhanda-hålla uppgifter till vissa offentliga myndigheter. Det kan vara rättsvårdande myndigheter, myn-digheter som åtalar brott av administrativ art samt skattemyndigheter. Dessa uppgifter överlämnas på grundval av vårt berättigade intresse att bekämpa missbruk, åtala brott samt säkra, hävda och upprätthålla anspråk. Den rättsliga grunden är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi bedömer att vårt berättigade intresse av att bekämpa missbruk, lagföra brott samt för att fastställa, utöva och försvara anspråk väger tyngre än ditt eventuella intresse av uppgifterna inte behandlas för detta ändamål.. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen i detta fall.

 

Vi förlitar oss på att avtalsbundna tredjepartsbolag och externa tjänsteleverantörer (”personupp-giftsbiträden”) kan leverera vårt sortiment av produkter och tjänster. I sådana fall överlämnas personuppgifter till dessa personuppgiftsbiträden för ytterligare behandling. Dessa personupp-giftsbiträden är noggrant utvalda och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att din integritet hålls skyddad. Personuppgiftsbiträdena får endast använda uppgifterna för angivna syften och är också enligt avtal skyldiga att hantera dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsförkla-ring och tyska dataskyddslagar.

 

9. Kontaktmetod/dataskyddsombud

Du kan kontakta oss via vår dataskyddsansvarig via nedanstående uppgifter om du vill ha åt-komst till dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller raderade, eller om du har ytterligare frågor vad gäller användningen av dina personuppgifter.

 

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34

431 44 Mölndal
Tel: 031-69 65 00

E-post: dataprivacy@zeppelin.com

 

Observera att du endast kan få åtkomst om du ger oss fullständiga uppgifter: ditt för- och efternamn, din nuvarande och vid behov tidigare adress, ditt födelsedatum och din e-postadress. Denna information används endast i justeringssyfte, vilket i sin tur säkerställer att ingen oberättigad tredje part kan få tillgång till dina personuppgifter. Eventuella produkter, förfaranden och/eller avtalsnummer som vi har skickat till dig är också användbara och behjälpliga, men inte nödvändiga, för att vi ska kunna identifiera relevanta uppgifter snabbare.

 

 

 

Augusti 2021

 


 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *