Sekretess- och Integritetspolicy för Zeppelin Sverige AB

 

Vi uppskattar att du är intresserad av vår webbplats www.zeppelin-cat.se och vill att ditt besök ska vara så givande som möjligt. Operatören av denna webbplats och den person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter via denna webbplats är Zeppelin Sverige AB (Prästgårdsgatan 34, 431 44 Mölndal, 031-69 65 00)

 

Vi prioriterar, förutom att användningen ska vara bekväm och effektiv, även skyddet av dina personuppgifter. Skyddet av din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga som vi tar hänsyn till inom alla våra verksamhetsprocesser. 

 

Vi behandlar därför alltid personuppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 

I denna integritetspolicy informerar vi dig om vilka av dina personuppgifter som samlas in och lagras när du besöker vår webbplats eller använder de av våra tjänster som erbjuds via webbplatsen. Dessutom får du information om hur och på vilken rättslig grund dina uppgifter kommer att användas, vilka rättigheter du har när det gäller användningen av dina uppgifter och vilka kontaktalternativ som finns tillgängliga för dig.

 

1. Behandling av personuppgifter och ändamålen med behandlingen

 

1.1 Vad innebär personuppgifter?

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person enligt artikel 4.1 DSF. Detta inbegriper uppgifter som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig personligen, till exempel statistiska eller anonyma uppgifter, räknas inte till personuppgifter.

 

1.2 Vilka uppgifter samlar vi in?

Med undantag för IP-adresser kommer personuppgifter endast att behandlas om du tillhandahåller dem frivilligt ås oss, till exempel som en del av en registrering, en ansökan, för att skicka information, för förfrågningar via webbplatsens kontaktformulär och i samband med upprättande eller genomförande av ett avtalsförhållande. Närmare bestämt samlas följande personuppgifter in:

 

1.2.1 När du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon information om din identitet. När du besöker vår webbplats skickar dock den webbläsare som du använder automatiskt information till vår webbplatsserver. Denna information lagras tillfälligt i en loggfil och kan inte användas för att avslöja din identitet.

Följande information samlas in utan din inblandning och lagras tills den tas bort automatiskt efter sex månader:

 

 • IP-adressen till den begärande datorn
 • Datum och tidpunkt för åtkomst
 • Namnet och URL-adressen till den hämtade filen
 • Den webbläsare du använder och eventuellt operativsystem på din dator
 • De webbplatser via vilka användarens system går in på vår webbplats (hänvisning)
 • Webbplatser som användarens system har visat via vår webbplats.

 

Insamling och behandling av dessa uppgifter görs i syfte att möjliggöra användning av vår webbplats (upprätta en anslutning). Dessa data lagras endast av tekniska skäl och kan aldrig knytas till någon viss person. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1.b DSF. Dessutom syftar insamlingen av nämnda data till att säkerställa systemsäkerheten och -stabiliteten, samt för teknisk administration av nätinfrastrukturen. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1.f DSF. Vårt berättigade intresse av databehandlingen är att säkerställa att vår webbplats och den kommunikation som hanteras där fungerar korrekt. Det går inte att identifiera dig som person i detta sammanhang.

 

Vidare använder vi cookies samt webbanalystjänster för vår webbplats (se avsnitt 2).

 

1.2.2 Vid fullgörande av avtal

Om ett avtal ingås via vår webbplats krävs sådana personuppgifter som nämns under punkt 1.2.2 samt 1.2.3 för att fullgöra sådant avtal. Den rättsliga grunden är art. 6.1.b DSF. Vidare krävs ytterligare uppgifter för konkret avtalsfullgörande (t.ex. leveransadress, avtalsperiod, utförandeplats, ev. telefonnummer).

 

Du är skyldig enligt avtal att tillhandahålla dessa uppgifter åt oss. Utan dessa uppgifter kan vi inte fullgöra avtalet. 

 

1.2.3 När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

För att kunna skicka nyhetsbrevet använder vi uteslutande din e-postadress och dina namn (om du har lämnat dessa uppgifter till oss) för att regelbundet skicka nyhetsbrevet och annan information (t.ex. erbjudanden) till dig. Detta gör att du kan registrera dig för olika nyhetsbrev som är indelade efter de företag inom Zeppelin-koncernen som erbjuder respektive produktgrupp eller produkt. Du kan välja vilket nyhetsbrev du vill få genom att klicka i kryssrutorna under inmatningsfältet för e-postadressen. I detta sammanhang har du ibland även möjlighet att ge ditt samtycke till en anpassning av innehållet i vårt nyhetsbrev.

 

I slutet av varje nyhetsbrev hittar du en länk som du kan använda för att avsluta prenumerationen från vår distributör när som helst. Du kan även avregistrera dig via e-post till datenschutz@zeppelin.com. Du återkallar då ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden utan att det påverkar lagligheten i tidigare behandling på grundval av samtycket.

 

1.2.4 När du använder kontaktformuläret

Vid eventuella frågor ger vi dig möjlighet att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. Följande uppgifter krävs för att svara på dina frågor:

 

 • För- och efternamn
 • En giltig e-postadress
 • Ett giltigt telefonnummer (valfritt vid önskan om tillbakaringning).

 

Syftet med insamlingen av uppgifterna i kontaktformuläret är att identifiera den begärande parten och att kunna besvara begäran på rätt sätt och via det önskade kommunikationssättet. Den rättsliga grunden för databehandling i detta avseende är artikel 6.1.b DSF.

 

I det fall vi, enligt vad som beskrivs ovan, behandlar dina uppgifter i syfte att ta emot och bearbeta dina förfrågningar är du enligt avtal skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter. Utan dessa uppgifter kan vi inte ta emot och behandla dina förfrågningar.

 

2. Cookies och sociala insticksprogram
 

2.1 Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som skapas automatiskt av din webbläsare och som lagras på din slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, smartphone osv.) när du besöker vår webbplats.

 

Användningen av cookies gör dels att vi kan anpassa vårt erbjudande åt dig på ett bättre sätt. Till exempel använder vi så kallade sessionscookies för att identifiera att du redan har besökt vissa sidor på vår webbplats eller att du har loggat in på ditt kundkonto. Dessa cookies raderas automatiskt när du har lämnat vår webbplats.

 

Dessutom använder vi tillfälliga cookies som lagras på din slutenhet under en viss tidsperiod för att förbättra användarvänligheten. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, identifierar denna cookie automatiskt att du redan har besökt den samt vilka uppgifter du har matat in och de inställningar du har gjort så att du inte behöver ange detta igen.

 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1.f DSF. Vårt berättigade intresse av att använda dessa cookies är att optimera webbplatsinställningarna för den slutenhet du använder och anpassa användargränssnittet på det sätt som beskrivits.

 

För det andra använder vi oss av cookies i syfte att statistiskt registrera hur vår webbplats används och för att utvärdera användningsmönstret så att det blir möjligt att optimera vårt erbjudande åt dig samt för att visa dig specialanpassad information. Sådana cookies gör det möjligt för oss att automatiskt identifiera dig när du besöker vår webbplats på nytt. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss definierad tid. Den rättsliga grunden för användningen av denna typ av cookies är artikel 6.1.f DSF. Vårt berättigade intresse av databehandlingen är att utföra marknadsundersökningar och skicka individuellt anpassad reklam.

 

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator eller så att det alltid visas ett meddelande innan en ny cookie sparas. Om du inaktiverar cookies helt och hållet kan det dock innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

 

2.2 Google Analytics

I syfte att anpassa och kontinuerligt optimera våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.google.de/contact/impressum.html). I samband härmed skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Informationen som genereras av en cookie kring din användning av denna webbplats, t.ex.

 

 • webbläsarens typ/version
 • det operativsystem som används
 • hänvisnings-URL (den webbplats som besökts precis innan)
 • värdnamn för åtkomstdatorn (IP-adress)
 • tidpunkt för serverbegäran

 

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster med anknytning till webbplats- och internetanvändningen i syfte att genomföra marknadsundersökningar samt för att anpassa webbplatsen på lämpligt sätt. Denna information kan även överföras till tredje part om så krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss. Under inga omständigheter slås din IP-adress samman med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att de inte kan tilldelas (IP-maskering).

 

Du kan förhindra att cookies installeras genom att göra motsvarande inställning i webbläsarprogramvaran; vi vill dock uppmärksamma dig på att det i sådant fall eventuellt inte kommer att vara möjligt att använda samtliga funktioner på webbplatsen fullt ut.

 

Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och datarelaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och förhindra att sådana data bearbetas av Google genom att ladda ned och installera ett webbläsartillägg https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt vid surfning på mobila enheter, kan du förhindra insamling av Google Analytics genom att klicka på länken i slutet av detta dokument. Då skapas en bortvalscookie som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Bortvalscookien är endast giltig i denna webbläsare och enbart för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies från den webbläsare du använder måste du spara bortvalscookien igen.

 

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns i Google Analytics-hjälpen

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Användningen av Google Analytics utgår från vårt berättigade intresse av en behovsbaserad utformning, statistisk utvärdering och en effektivt genomförd ansökningsprocess på vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.f DSF.

 

2.3 Insticksprogram från sociala nätverk: Facebook, Twitter och Instagram med Shariff-lösning
På vissa av sidorna på vår webbplats finns insticksprogram för följande sociala nätverk som du kan identifiera genom logotypen för respektive nätverk: 

 

a.)  Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). En översikt över insticksprogram från Facebook och deras utseende finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins 

 

b.)  Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). En översikt över Twitter-knapparna och deras utseende finns här: https://twitter.com/about/resources/buttons 

 

c.)  Instagram drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). En översikt över insticksprogram från Instagram och deras utseende finns här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Vi använder inga insticksprogram direkt från nämnda sociala nätverk på vår webbplats. Våra knappar för delning av innehåll via sociala nätverk implementeras med hjälp av programvaran ”Shariff” som bara skickar data till nätverksoperatörerna när du klickar på knapparna. Om du vill veta mer om Shariff kan du klicka här [infoga länk till http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ].

Först när du klickar på en sådan knapp överförs olika data till respektive sociala nätverk. Dessa data kan inbegripa följande:

 

 • Datum och tidpunkt för besöket på webbplatsen
 • URL till den webbplats där besökaren finns
 • URL till den webbplats som besökaren tidigare har besökt
 • Den webbläsare som används
 • Det operativsystem som används
 • Besökarens IP-adress

 

Om du är inloggad parallellt på respektive sociala nätverk när du besöker vår webbplats kan det inte uteslutas att leverantören kopplar besöket till ditt konto på det sociala nätverket. Om du använder insticksfunktionerna (till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller skicka en kommentar) överförs denna information också direkt från din webbläsare till respektive sociala nätverk och lagras där vid behov. Ändamålet med och omfattningen av datainsamlingen samt information om den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna i nätverken finns i integritetspolicyerna för Facebook, Twitter respektive Instagram:

Integritetspolicy för Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Integritetspolicy för Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Integritetspolicy för Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

2.4 Visning av videos (YouTube)
På en del av våra webbplatssidor bäddar vi in videos som tillhandahålls av tredje part. Det rör sig om videos från plattformen ”YouTube”. YouTube tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.google.de/contact/impressum.html).

 

Visualiseringen av videoinnehållet görs enbart i leverantörens ”utvidgade sekretessläge”. Det innebär att en cookie sparas på din dator först när du klickar på videon. YouTube använder sedan denna cookie för att samla in data och vid behov utlöses ytterligare insamling och behandling av data som vi inte har kontroll över.

 

Om du har ett YouTube-konto och är inloggad på vår webbplats när du aktiverar YouTube kan information relaterad till besöket på vår webbplats och klick på videos kopplas till ditt YouTube-konto. Om du vill förhindra detta måste du logga ut från ditt YouTube-konto innan du använder vår webbplats och tittar på videos.

 

Mer information finns i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Om du inte vill överföra data till YouTube ska du inte klicka på de videos som finns på vår webbplats. 

 

3. Behandling av personuppgifter i en ansökan som görs via nätet

Vi erbjuder dig en smidig möjlighet att lämna en ansökan via en nätbaserad ansökningsprocess som tillhandahålls centralt för alla Zeppelinföretag inom Zeppelin GmbH (med de kontaktmöjligheterna som anges nedan).

 

Behandlingen och användningen av dina personuppgifter sker uteslutande inom ramen för ansökningsprocessen och i syfte att tillsätta en tjänst vid det Zeppelin-företag som du har lämnat en ansökan till. Den rättsliga grunden för detta är § 26 avsn. 1 BDSG (ny version).

 

Om vi inom ramen för ansökningsprocessen vidarebefordrar dina ansökningsuppgifter till cheferna för de olika avdelningarna eller till medarbetare vid personalavdelningarna inom andra företag i Zeppelin-koncernen ber vi dig om ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke i enlighet med art. 6.1.a DSF som du när som helst kan återkalla med verkan för framtiden.

 

Principiellt föredrar vi ansökningar via nätbaserade formulär. Det är snabbt, enkelt och sparar papper. I undantagsfall accepterar vi emellertid även ansökningar via e-post eller vanlig post. Dessa förs omedelbart in manuellt i e-rekryteringssystemet av medarbetarna vid Zeppelin-koncernens personalavdelningar, vilket innebär att informationen om dataskydd vid nätbaserad rekrytering är relevant även för sådana ansökningar. 

 

Om du inte hittar några lämpliga lediga tjänster hos Zeppelin erbjuder vi dig en funktion för jobbaviseringar. Här kan du ange dina sökparametrar samt din e-postadress, så informerar vi dig via e-post så snart en eller flera lämpliga lediga tjänster utlyses av oss. När du registrerar dig för jobbaviseringsfunktionen ombes du att lämna ditt samtycke till att vi lagrar de uppgifter som du har lämnat i syfte att använda informationen via e-post. Den rättsliga grunden är art. 6.1.a DSF. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

 

I det fall vi, enligt vad som beskrivs ovan, behandlar dina uppgifter i syfte att behandla din ansökan, är du inte skyldig att förse oss med dessa uppgifter. Utan dina uppgifter kan vi dock inte behandla din ansökan. 

 

4. Datasäkerhet

Alla dina personligen överförda uppgifter, inklusive dina betalningsuppgifter, överförs med den allmänt använda och säkra standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som exempelvis även används för nätbaserade banktjänster.

 

Du känner igen en säker SSL-anslutning bland annat på det ”s” som läggs till efter ”http” (alltså https: // ...) i adressfältet till webbläsaren eller på låsikonen i webbläsarens nedre fält.

 

Vi använder oss av andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som finns lagrade hos oss mot förstörelse, förlust, förändring eller från obefogad publicering och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

5. Uppdatering och ändring av denna integritetspolicy
Du kan när som helst få åtkomst till, spara och skriva ut den senaste integritetspolicyn från vår webbplats på följande webbadress: www.zeppelin-cat.se/sekretesspolicy. Denna integritetspolicy gäller för närvarande och kan ändras av oss när som helst och uppdateras på denna webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar av vår integritetspolicy.

 

6. Rättigheter som registrerad

Som registrerad person i GDPR/DSF:s mening har du de rättigheter som beskrivs nedan. För att fastställa dessa rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34, 431 44 Mölndal
Telefon: 031-696500
Email: datenschutz@zeppelin.com
 

6.1 Rätt till tillgång

Du kan enligt art. 15 DSF kräva en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Om så är fallet kan du dessutom enligt art. 15.1.a–h samt avsn. 2 DSF begära ut ytterligare information från oss.

 

6.2 Rätt till rättelse

Du har enligt art. 16 DSF rätt att rätta och/eller komplettera personuppgifter som rör dig om de är felaktiga eller ofullständiga.

 

6.3 Rätt till begränsning av behandling

I enlighet med de villkor som anges i artikel 18 DSF kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger i synnerhet om korrektheten hos dina personuppgifter är omtvistad oss emellan under den tid som krävs för att kontrollera riktigheten samt om du, i det fall det rätt till borttagning föreligger, i stället för borttagning kräver en begränsad behandling; vidare, i det fall uppgifterna inte längre krävs för våra ändamål, men då du ändå behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, samt i det fall utövandet av rätten till invändning mellan oss och dig fortfarande är omtvistat.

 

6.4 Rätt till radering

Enligt de villkor som anges i artikel 17 DSF kan du kräva av oss att dina personuppgifter ska raderas utan onödigt dröjsmål. Dessa förutsättningar är närmare bestämt en rätt till borttagning om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in eller på annat sätt behandlats, samt i fall av olaglig behandling, om det föreligger en invändning eller om det finns en raderingsskyldighet enligt unionsrätten eller medlemsstatens rätt som vi omfattas av.

 

6.5 Rätt till dataportabilitet

Enligt art. 20 DSF har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandhållit åt oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du inom gränserna för art. 20.1 DSF rätt att överföra dessa uppgifter via oss till en tredje part som utses av dig.

 

6.7 Återkallelse av samtycke

Dessutom har du rätt att när som helst återkalla de dataskyddsrättsliga förklaringar om samtycke som du lämnat med verkan för framtiden. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.
 

7. Automatiserade beslut i enskilda fall eller åtgärder för profilering

Vi använder inga automatiserade behandlingsprocesser – inbegripet profilering – för att fatta beslut.
 

8. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

9. Varaktighet för lagring av personuppgifter/borttagning av personuppgifter

I allmänhet raderar eller anonymiserar vi dina personuppgifter så snart de inte längre fordras för de ändamål som vi har samlat in eller använt dem för enligt ovanstående punkter, såvida inte ytterligare lagring av dina personuppgifter krävs på grund av en rättslig förpliktelse.

 

Det innebär att vi lagrar de olika datakategorierna under följande tidsfrister (vi lagrar dina data längre om vi är skyldiga att tillämpa en längre lagringsperiod enligt lag):

 

 • De personuppgifter som vi samlar in från dig för att kunna skapa ett kundkonto lagras så länge kundkontot finns. Du kan när som helst begära att vi ska ta bort ditt kundkonto och de personuppgifter som finns lagrade där. Du kan antingen öppna menyn för kundinställningar själv eller skicka ett e-postmeddelande till oss på datenschutz@zeppelin.com med motsvarande begäran om borttagning. När du har tagit bort ditt kundkonto låses dina data för vidare användning och raderas sedan automatiskt, såvida du inte har samtyckt till fortsatt lagring.
 • De personuppgifter som samlas in av oss för ett specifikt avtal lagras av oss under en period av tre år från fullständigt fullgörande av de ömsesidiga avtalsenliga förpliktelserna och raderas sedan automatiskt i slutet av året.
 • Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi de personuppgifter som vi har samlat in för att skicka nyhetsbrevet tills du avslutar din prenumeration på vårt nyhetsbrev.
 • De personuppgifter som samlas in av oss för användning av kontaktformuläret raderas automatiskt inom sex månader efter att den begäran som du skickat har utförts, såvida du inte har samtyckt till fortsatt lagring.
 • Om du har skickat din ansökan till oss via vår nätbaserade rekryteringsprocess sparar vi dina uppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna i det respektive land där det organ som ansvarar för databehandlingen har sitt säte. Om du ansöker om en tjänst vid ett företag inom Zeppelin-koncernen med säte i Tyskland eller Österrike raderas dina uppgifter senast sex månader efter det att ansökningsprocessen har slutförts. Därutöver sparas dina uppgifter enbart om du har blir rekryterad efter ansökningsprocessen och dina data överförs som medarbetardata från e-rekryteringssystemet till respektive personaladministrationssystem eller om du uttryckligen har gått med på att spara dem under längre tid.

 

 

10. Ändamålsändringar

Behandling av dina personuppgifter för andra ändamål än de beskrivna sker endast i det fall en rättslig bestämmelse medger detta eller om du har samtyckt till det förändrade ändamålet med databehandlingen. Vid ytterligare behandling för andra ändamål än de för vilka uppgifterna ursprungligen samlats in, kommer vi att informera dig om dessa andra ändamål före ytterligare behandling och förse dig med all kompletterande information som är lämplig i sammanhanget.

 

11. Överföring av uppgifter till tredje part/mottagare av uppgifter

De personuppgifter som samlas in och lagras av oss kommer inte att användas för försäljning, handel eller utlåning. Vi lämnar inte heller dina personuppgifter vidare till tredje part. Detta gäller inte i det fall vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Exempelvis kan uppgifter lämnas ut i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, för att utreda olagligt nyttjande av vår webbplats eller våra erbjudanden eller för ett rättsligt förfarande (förutsatt att det föreligger påvisbar grund för ett olagligt eller oskäligt beteende). Data kan även lämnas ut i syfte att verkställa användarvillkoren eller andra överenskommelser. Vi är också enligt lag skyldiga att på begäran lämna information till vissa offentliga organ. Sådana organ är rättsvårdande myndigheter, myndigheter som beivrar administrativa förseelser som medför bötesstraff samt finansmyndigheter. Överföringen av dessa uppgifter är baserat på vårt berättigade intresse av att bekämpa missbruk, lagföra brott samt för att fastställa, utöva och försvara anspråk. Den rättsliga grunden är art. 6.1.f DSF.

 

Uppgifterna lämnas enbart ut om du har gett ditt samtycke till det. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1.a DSF.

 

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster använder vi oss av externa företag och tjänsteleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) som vi ingår avtal med. I sådana fall överförs personuppgifter till dessa personuppgiftsbiträden för att möjliggöra ytterligare behandling. Dessa personuppgiftsbiträden har valts ut omsorgsfullt och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att din personliga integritet skyddas. Personuppgiftsbiträdena får endast använda informationen för de ändamål som anges av oss och är därutöver förpliktade gentemot oss genom avtal att behandla dina uppgifter endast i enlighet med denna integritetspolicy och den tyska dataskyddslagstiftningen.

 

Närmare bestämt använder vi följande personuppgiftsbiträden:

 

 • Tjänsteleverantörer för att skicka våra nyhetsbrev via e-post, som delvis även har sitt säte i USA.
 • Tjänsteleverantörer för att utvärdera och analysera användarens beteende på vår webbplats, som delvis även har sitt säte i USA.
 • Tjänsteleverantörer och annonspartners som hjälper oss att anpassa våra marknadsföringsåtgärder, vår webbplats samt våra tjänster och som delvis har sitt säte i USA.
 • Leverantörer av de sociala insticksprogram som anges i denna integritetspolicy med säte i USA.

 

Överföring av data till personuppgiftsbiträdet sker på grundval av art. 28.1 DSF, baserat på vårt berättigade intresse och de ekonomiska och tekniska fördelar som är förknippade med användning av specialiserade personuppgiftsbiträden och det faktum att dina rättigheter och intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, art. 6.1.f DSF. I den mån det är nödvändigt kommer vi att inhämta ditt samtycke till att lämna ut dina personuppgifter till personuppgiftsbiträdet, vilket innebär att art. 6.1.a DSF är den rättsliga grunden i detta fall.

 

En del av mottagarna behandlar även dina uppgifter i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”ESS”).

 

[●●För Privacy Shield-certifierade mottagare:●●] För USA har den Europeiska kommissionen i sitt beslut av den 12 juli 2016 fastställt att det finns en adekvat dataskyddsnivå enligt EU-U.S:s Privacy Shield-reglerna (beslut om adekvat skyddsnivå, art. 45 DSF). Vi använder följande tjänsteleverantörer som är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield:

[●●Mottagare enligt standardavtalsklausuler:●●] För att skydda din rätt till personlig integritet även i samband med sådana dataöverföringar använder vi EU-kommissionens standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46.2.c DSF vid utarbetandet av avtalsförhållanden med mottagare i tredje land. Dessa finns när som helst att tillgå på: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1577097534816&uri=CELEX:32016R0679], alternativt kan du också begära dessa dokument från oss via de kontaktalternativ som anges nedan. Detta gäller närmare bestämt följande tjänsteleverantör:


 

Kontaktmöjlighet/dataskyddsombud

För att få tillgång till dina personuppgifter, för att korrigera, spärra eller radera felaktiga uppgifter samt vid ytterligare frågor om användningen av dina personuppgifter, har du följande kontaktmöjlighet via vårt koncerndataskyddsombud:

 

Zeppelin Sverige AB
Prästgårdsgatan 34

431 44 Mölndal
Tel: 031-69 65 00
E-post: datenschutz@zeppelin.com
 

Observera att du endast kan få tillgång till dina personuppgifter om du uppger ditt fullständiga för- och efternamn, dina nuvarande och ev. tidigare adress, ditt födelsedatum och din e-postadress. Dessa uppgifter är endast avsedda för jämförelse och syftar till att skydda dina personuppgifter så att inte obehöriga utomstående parter får åtkomst till dem. Du kan dessutom uppge eventuella erbjudande-, ärende- och/eller avtalsnummer som vi har meddelat dig så att vi kan identifiera uppgifterna snabbare. Detta är önskvärt och underlättar för oss men är inte nödvändigt.

 

 

Publicerat: December 2019


 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *