zeppelin-cat

SERVICEAVTAL

 

 • Alltid medveten om maskinens status

 • Minska behovet av reparationer och service

 • Öka dina maskiners drifttid

SERVICEavtal

 

Du vill självklart att dina Cat-maskiner förblir i drift så länge som möjligt. Därför är det viktigt med rätt och regelbundet underhåll av dina maskiner. Det förlänger inte bara utrustningens livslängd, utan ökar dessutom dina maskiners effektivitet. Men underhåll tar tid, vilket gör det omöjligt för dig att koncentrera dig helt på ditt arbete. Vi har tagit fram två olika serviceavtal för dig. Basserviceavtal och fullserviceavtal, läs mer om dessa nedan.

 

 

1. Basserviceavtal

 

Genom att teckna ett basserviceavtal för din maskin får du många fördelar. Dels ger du din maskin de alla bästa förutsättningar för att fungera problemfritt och på så sätt slippa oförutsedda stopp. Dels vet du precis vad kostnaderna för servicen är, och du betalar en fast kostnad per timme oavsett om vi just denna gång utför en större eller mindre service på din maskin. Om du har en så kallad EPP eller maskinförsäkring är kravet dessutom att service skall vara utförd enligt Caterpillars specifikation med original delar, ett serviceavtal är det bästa sättet att vara säker på att din maskin blir servad vid rätt intervall med rätt kunskap och med rätt delar. De delar som används vid service är skräddarsydda av Caterpillar för att passa som en del i det system där din maskin och motor ingår. 

 

 • Caterpillar har egen tillverkning av filter, både för olja, bränsle och luft. Genom forskning och utveckling vet man helt och fullt vad din maskin behöver för att prestera maximalt under långa hårda arbetspass. Luftfiltren skall hålla dammet ute från motorn så den får helt ren luft - filter av undermålig kvalitet kan leda till att stendamm tar sig in i motorn och orsakar slitage på kolvringar och foder, vilket leder till försämrad kompression, högre bränsleförbrukning, förbrukning av motorolja och i värsta fall ett haveri. 

 

 • Caterpillar oljefilter har en unik konstruktion som gör att de dels klarar motorns vibrationer utan utmattning, filterpapperet är även förstärkt för att fungera under de tuffa villkoren en entreprenadmaskin lever under. Reningsgraden är mycket hög, och filtret avskiljer metallfragment som uppstår under det att maskin slits, och även en avskiljning av sotpartiklar från förbränningen. 
  Bränslefiltren avskiljer partiklar små som fyra tusendels millimeter. I dagens bränslesystem som arbetar med enormt höga tryck och små toleranser är det mycket viktigt att inte få med föroreningar in i pumpar och injektorer. Detta leder ofelbart till slitage som ger ojämn gång eller en sämre finfördelning av bränslet, vilket ger en förhöjd bränsleförbrukning. 

 

 • Caterpillar-motor och hydraulolja är tillverkad här i Sverige. Motoroljan smörjer motorns lager under tryck och tack vare sin mycket höga kvalitet och komposition minimerar den slitaget på alla inre komponenter. Den håller även motorn ren inuti och överför värme från heta punkter (som till exempel turboaggregat). 
  Kylvätskan skall kyla ner den värmeenergi som uppkommer i motorn på grund av förbränning och friktion. Kylvätskan skall både hindra frysning då motorn står stilla vintertid, men också klara att förhindra kokning vid höga temperaturer. Dessutom skall den förhindra korrosion och hålla tätningar och packboxar i kylsystemet i bra skick.

 

I samband med service gör vi så kallad vätskeanalys. Prov från motoroljan, transmissionen, slutväxlar, axlar, hydrauliken och kylsystemet skickas till vårt laboratorium i Norge. Där analyseras vätskan på flera olika sätt och förutom att man kontrollerar själva vätskans kvalitet, ser man också om något fel är på väg att utvecklas i maskinens komponenter. Finns det spår av kisel i motoroljan? Då måste man undersöka om det drar luft vid sidan av luftfiltren. Finns det spår av mässing i hydrauloljan? Läge att undersöka hydraulpumpen. Järnfragment i slutväxeln? Läge att undersöka. Vätskeanalysen gör att man ser oönskade beteenden och kan hantera dem långt innan de leder till stillestånd.

 

Har du köpt en Caterpillar har du valt en premiummaskin. Ge den premiumservice med hjälp av våra duktiga tekniker på Zeppelin. Resa inkluderande fem mil ingår i avtalspriset. Du kan se dina maskiner i vår kundportal My.Cat.Com, där du kan se protokoll från utförd service, gångtimmar, geografisk placering och mycket mer. 

 

 

2. fullserviceavtal

 

Ett fullserviceavtal är i grund och botten ett basserviceavtal, den stora skillnaden är att ett fullserviceavtal utöver förebyggande underhåll även innehåller förebyggande reparationer. Ett fullserviceavtal är skräddarsytt i förhållande till vad maskinen skall användas till och under hur lång tid den skall användas. Det är idealiskt för dig som vill ha bekanta kostnader för din verksamhet, tack vare fullserviceavtalet är det lättare att kalkylera rätt för lång tids produktion. 

 

Fullserviceavtalet fokuserar på högsta maskintillgänglighet till lägsta kostnad, ofta under tuffa produktionsförhållanden. De förebyggande reparationerna gör att vi byter komponenter som bland annat turbo och injektorer på intervall, på långa avtal kan även renovering av motor och drivlina vara inräknade redan från början. Tala med oss på Zeppelin-Cat om ett fullserviceavtal, det ger dig full trygghet under hela din produktionstid.

 


3anledningar att välja serviceavtal med dina Cat-produkter

Uitstekende wereledwijde service
1Utmärkt service
 • Teknisk support 
  • Vi har teknisk support tillgänglig när du behöver det.
 • Senaste tekniken
  • Undvik onödiga stillestånd genom att välja vår senaste underhållsteknik.
 • Mindre tid på underhåll och reparationer
  • Tack vare våra flexibla serviceavtal.
service_zeppelin-maskin.jpg
2Lång livscykel på Caterpillar-produkter

Caterpillars maskiner och motorer är konstruerade för att hålla länge och har en lång livscykel. Med regelbundet underhåll från oss så undviker du driftstopp samtidigt som du förlänger utrustningens livslängd. 

cat_pon-cat
3Låg total ägandekostnad, hög vinst
 • Pålitlig kvalitet
  • Caterpillars robusta maskiner och motorer är byggda för lång livslängd.
 • Förläng livscykeln med regelbunden service
  • Välj något av våra serviceavtal och låt oss göra jobbet åt dig.
 • Högt andrahandsvärde
  • ​​​​​​​​​​​​​​Bygg om din maskin eller sälj den på den globala marknaden.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow
 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


Du når oss dagligen mellan 08.00 - 16.00


 

Mejla oss

 

Vi tar kontakt inom 24 timmar.

 

Hur vill du att vi kontaktar dig? *