Cat 120M2

Väghyveln 120M2

Mer information

Specifikationer

Motor
Baseffekt (1a växeln) – netto 108 kW
Cylinderdiameter 105 mm
Slaglängd 135 mm
Baseffekt (alla växlar) – netto 108 kW
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 108 kW
Maximalt vridmoment 939 N·m
Temperatur, standard 43 °C
VHP Plus – 1:a växeln framåt, netto 108 kW
VHP Plus – 2:a växeln framåt, netto 114 kW
VHP Plus – 3:e växeln framåt, netto 120 kW
VHP Plus – 4:e växeln framåt, netto 126 kW
VHP Plus – 5:e växeln framåt, netto 130 kW
VHP Plus – 6:e växeln framåt, netto 134 kW
VHP Plus – 7:e växeln framåt, netto 137 kW
VHP Plus – 8:e växeln framåt, netto 141 kW
Cylindervolym 7.01 l
Effektsänkningshöjd 3048 m
Hög omgivningstemperatur 50 °C
Drivlina
Bromsar – färdbromsar, yta 23000 cm²
Hydraulsystem
Pumpkapacitet 210 l/min
Maximalt systemtryck 24150 kPa
Tankkapacitet 60 l
Standbytryck 4200 kPa
Driftspecifikationer
Topphastighet – framåt 45.7 km/tim
Topphastighet – bakåt 36.1 km/tim
Svängradie, framdäckens utsida 7.4 m
Framåt – 1:a växeln 4 km/tim
Framåt – 2:a växeln 5.4 km/tim
Framåt – 3:e växeln 7.8 km/tim
Framåt – 4:e växeln 10.8 km/tim
Framåt – 5:e växeln 16.8 km/tim
Framåt – 6:e växeln 22.8 km/tim
Framåt – 7:e växeln 31.4 km/tim
Framåt – 8:e växeln 45.7 km/tim
Bakåt – 1:a växeln 3.1 km/tim
Bakåt – 2:a växeln 5.9 km/tim
Bakåt – 3:e växeln 8.5 km/tim
Bakåt – 4:e växeln 13.2 km/tim
Bakåt – 5:e växeln 24.8 km/tim
Bakåt – 6:e växeln 36.1 km/tim
Rymduppgifter – service
Bränslevolym 378 l
Kylsystem 49 l
Hydraulsystem – tank 64 l
Motorolja 30 l
Transmission/differential/slutväxlar 62.5 l
Tandemhus (vardera) 59 l
Framhjulens spindellagerhus 0.5 l
Hus för svängbordsdrivning 7 l
Ramverk
Dragram – bredd 76.2 mm
Svängbord – diameter 1530 mm
Svängbord – bladbalkens tjocklek 35 mm
Dragram – höjd 152 mm
Främre ramkonstruktion – bredd 204 mm
Främre ramkonstruktion – höjd 280 mm
Dragram – tjocklek 9.5 mm
Främre-topp-/bottenplatta – bredd 255 mm
Främre topp-/bottenplatta – tjocklek 22 mm
Framaxel – höjd till centrum 572 mm
Tandemlådor
Höjd 502 mm
Bredd 172 mm
Tjocklek sidoväggar – inre 14 mm
Tjocklek sidoväggar – yttre 16 mm
Delning, drivkedja 44.5 mm
Hjulaxelavstånd 1510 mm
Hyvelblad
Bladbredd 3.7 m
Hyvelblad – höjd 610 mm
Hyvelblad – tjocklek 22 mm
Bågradie 413 mm
Öppning 123.9 mm
Skärstål – bredd 152 mm
Skärstål – tjocklek 16 mm
Ändstål – bredd 152 mm
Ändstål – tjocklek 16 mm
Bladdragkraft – basbruttovikt 10767 kg
Bladdragkraft – maximal bruttovikt 13599 kg
Bladets nedåttryck – basmaskinens bruttovikt 6818 kg
Bladets nedåttryck – maximal bruttovikt 12354 kg
Bladområde
Sidoställning, svängbord – höger 656 mm
Sidoställning, svängbord – vänster 656 mm
Sidoställning, hyvelblad – höger 660 mm
Sidoställning, hyvelblad – vänster 510 mm
Max. lyft ovanför marknivån 427 mm
Maximalt skärdjup 720 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 1905 mm
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 1742 mm
Rivare
Rivararmhållare, avstånd 534 mm
Rivdjup – maximalt 226.5 mm
Genomträngningskraft 8024 kg
Lossbrytningskraft 2567 kg
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 1053 mm
Ytrivare
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – arbetsbredd 1031 mm
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivararmhållare, avstånd 116 mm
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivningsdjup, maximalt 467 mm
Frontmonterad, V-typ: arbetsbredd 1205 mm
Mittre, V-typ – arbetsbredd 1184 mm
Mittre, V-typ – ytrivararmhållare, avstånd 116 mm
Mittre, V-typ – ytrivningsdjup, maximalt 292 mm
Mittre, rak – arbetsbredd 1800 mm
Mittre, rak – ytrivararmhållare, avstånd 111 mm
Mittre, rak – ytrivningsdjup, max. 426 mm
Mittre, rak – ytrivningsdjup, maximalt 317 mm
Vikter
Arbetsvikt – typiskt utrustad 18095 kg
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel 15110 kg
Fordonets bruttovikt – bas – framaxel 3924 kg
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel 11963 kg
Fordonets bruttovikt – maximal – total 22220 kg
Arbetsvikt, typiskt utrustad – bakaxel 13304 kg
Arbetsvikt, typiskt utrustad – framaxel 4791 kg
Arbetsvikt, typiskt utrustad – totalt 18095 kg
Fordonets bruttovikt – bas – total 15887 kg
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel 7110 kg
Däck
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – bredd till däckets centrumlinje, mått 11 103 mm
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – bredd till framdäck/bakdäck, måtten 12, 13 192 mm
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – höjd till mått 1, 2, 8, 9, 10 -20 mm
Måttjusteringar för 17.5 R25-däck (14 x 25 fälg) – längd på framdäck till maskinens bakre ände, mått 6 -15 mm

Features

Förarplats

Sikt
Vinklade hyttdörrar, ett avsmalnande motorhölje och patenterade lutande bakfönster ger utmärkt sikt över arbetsområdet.
Maximal kontroll, maximal komfort
Caterpillar har byggt branschens mest komfortabla hytt genom att byta ut traditionella styrspakar och ratt mot två joystickar, och förlänga hytten så att det blir mer plats för benen. Designegenskaper som vinklade dörrar ger utmärkt sikt.
Förarkomfort
Cat Comfort-seriens fjädrande säte samt arm- och handledsstöden är helt justerbara för att ge bättre komfort och ökad produktivitet. Extra benutrymme, lättåtkomliga och slitstarka vippreglage och revolutionerande joystickreglage gör det här till den bekvämaste hytten på marknaden.
Klimatanläggning som standard
Systemet har hög kapacitet och avfuktar luften och trycksätter hytten så att frisk luft cirkulerar i hytten, damm hålls ute och fönstren förblir rena.
Låg invändig ljudnivå och låga vibrationsnivåer
Flera isoleringsfästen tillsammans med hydraulisk pump och ventiler på nya platser förbättrar förarkomforten betydligt och ökar produktiviteten.
Panelmonterad instrumentgrupp
Lättavlästa mätare och tydliga varningslampor visar föraren all viktig information om maskinens olika system.

Styrnings- och redskapsreglage

Enkel manövrering
Föraren blir betydligt effektivare med två elektrohydrauliska joystickar som reducerar hand- och handledsrörelserna med så mycket som 78 % jämfört med traditionella manöverspakar. Den intuitiva manövermönstret gör det enkelt för både nya och mer erfarna förare att snabbt bli produktiva.
C616105
Elektroniskt justerbara reglagekonsoler hjälper till att justera manöverspakarna för att ge optimal komfort, sikt och driftsprecision.
Joystickfunktioner
 • Med vänster joystick styrs först och främst maskinens körriktning och hastighet, inklusive styrning, ramstyrning, återgång till mittläge, hjullutning, växling, hyvelbladets vänstra lyftcylinder samt flytläge.
 • Höger joystick styr i första hand dragramens, svängbordets och hyvelbladets funktioner, inklusive hyvelbladets högra lyftcylinder samt flytläge, hyvelbladets förskjutning och tippning, svängbordets vridning, dragramens centrumförskjutning, elektronisk varvtalsreglering och låsning/upplåsning av den manuella differentialen.
Intuitiv styrning
Joystickens lutningsvinkel återspeglar de styrande hjulens vridningsvinkel. Ett särskilt bromsspänningssystem håller joysticken i läge tills föraren flyttar den igen. Styrningens känslighet sänks automatiskt vid högre hastigheter så att körningen blir mer bekväm och styrningen mer förutsebar.
Elektronisk varvtalsreglering
Med den här funktionen kan föraren reglera varvtalet enkelt, exakt och jämnt. Man växlar mellan automatiskt och manuellt läge med en knapp som ger god flexibilitet för olika tillämpningar och önskemål.
Ramstyrning, återgång till mittläge
Denna funktion gör att maskinen automatiskt återgår till rakt ramläge från varje vinkel med bara en knapptryckning.
Extrakonsol och rivarreglage (tillval)
Ergonomiskt placerat för att underlätta manövreringen av flera hydrauliska tillval.
 • Fyra fingertoppsstyrda reglage och en minijoystick ger maximal kontroll av upp till sex hydrauliska kretsar. Enskilda funktioner kan programmeras med Electronic Technician (Cat ET). Konsolen för extra hydrauliska funktioner tillkommer när maskinen är utrustad med tre eller fler extra hydrauliska funktioner.
 • Den bakre rivaren och frontlyften (i förekommande fall) manövreras exakt med steglöst justerbara rullknappar.
Avancerade joystickreglage som tillval
Cats avancerade joystickreglage gör det möjligt för föraren att enkelt styra automatiska hyvlingslösningar, Cat GRADE med Cross Slope, AccuGrade™ och snövinge. Både nya och erfarna förare kan även konfigurera extra hydrauliska funktioner (t.ex. rivare, främre plogskär, o.s.v.) utan att ta händerna från reglagen, vilket begränsar utmattning och ökar produktiviteten.
C10555257

Emissionsteknik

Caterpillars NOx-reduceringssystem
Cats NOx-reduceringssystemet samlar upp och kyler ner en liten mängd avgaser och leder in denna i förbränningskammaren där den sänker förbränningstemperaturen och minskar NOx-emissionerna.
Efterbehandlingsteknik
För att Cats efterbehandlingskomponenter ska uppfylla emissionskraven enligt motsvarande Tier 4 Interim/steg IIIB och därutöver har de avpassats för tillämpningarnas krav. Systemkomponenterna innefattar en dieseloxidationskatalysator (DOC) som omvandlar avgaserna i systemet genom en kemisk process och ett dieselpartikelfilter (DPF) som fångar upp partiklar i avgaserna.
DOC, DPF och Cats regenereringssystem sitter i en CEM-modul (Clean Emissions Module) från Caterpillar, vilken skyddar komponenterna, minimerar utrymmet och ger enklare underhåll.
Cats regenereringssystem
Cats regenereringssystem är konstruerat för att vara transparent och inte behöva någon förarinblandning. Under de flesta driftsförhållanden är avgaserna från motorn tillräckligt varma för att oxidera sot genom passiv regenerering. Om det krävs ytterligare regenerering höjer Cats regenereringssystem avgastemperaturen för att bränna bort sot i dieselpartikelfiltret (DPF). Den här processen sker automatiskt, men föraren kan aktivera cykeln när det är lämpligt och avbryta regenereringen vid behov. Sotnivån kan visas på Cat Messenger-skärmen, och indikatorlampor för regenerering är integrerade i den främre konsolen.

Motor

En C7.1 ACERT-motor och en Cat-modul med efterbehandling för rena emissioner levererar den prestanda och effektivitet som kunderna kräver, samtidigt som emissionskraven enligt motsvarande amerikanska EPA Tier 4 Interim/EU steg IIIB uppfylls.
C7.1 ACERT har överlägset vridmomentet och lågvarvningsförmåga som gör att maskinen klarar plötsliga, kortvariga belastningsökningar och bibehåller bestämda, önskade hyvlingshastigheter så att jobbet kan utföras snabbare utan nedväxling. Common Rail-bränslesystemet med högt tryck ger bättre precision och kontroll med helelektronisk insprutning, vilket ökar prestandan och minskar sotmängden.
Hydraulisk behovsstyrd fläkt
Den hydrauliska behovsstyrda fläkten reglerar automatiskt kylfläktens hastighet efter behovet av motorkylning. Det minskar belastningen på motorn, ger mer kraft mot marken och bättre bränsleeffektivitet. Den svängbara konstruktionen underlättar åtkomst till kylarinsatser och minskar rengöringstiden.

Drivlina

Automatisk differentialspärr
Låser upp differentialen vid svängar och spärrar den igen när maskinen körs rakt fram, vilket underlättar manövreringen och skyddar den nedre drivlinan.
Framaxel
Den tätade spindeln från Cat håller lagren fria från föroreningar och insmorda med tunn olja. Cats ”flytande spindel” förskjuter det större koniska rullagret utåt där belastningen är större, vilket förlänger lagrets livslängd.
Krypkörningspedal
Ger exakt styrning av maskinens rörelser och utmärkt modulation, något som är avgörande där det är ont om plats eller vid sluthyvling.
Mjukväxlande transmission
Tack vare flera viktiga innovationer blir växlingen mjuk och kraftfull.
 • Den helt elektroniska kopplingstryckregleringen (ECPC) optimerar krypkörningen och ger mjukare växling och riktningsändringar, vilket minskar påfrestningen på drev och växlar.
 • Gaspådragsregleringen vid växling bidrar till att riktningsändringar och växlingar utförs mjukare och smidigare utan att krypkörningspedalen behöver användas.
 • Lastkompenseringen ger jämn växlingskvalitet oavsett hur hög belastningen är på bladet eller på maskinen.
 • Med den här standardfunktionen växlar transmissionen automatiskt vid optimala växlingspunkter så att föraren kan koncentrera sig på arbetet, vilket ger bättre säkerhet, ökad produktivitet och enkel manövrering.
 • Motroterande Powershift-transmission och Cat C7.1 ACERT™-motorn ger maximal kraft till hjulen. Åtta växlar framåt och sex växlar bakåt optimerar produktiviteten.
 • Skyddet mot övervarvning av motorn hindrar nedväxling tills en acceptabelt säker hastighet har nåtts.
Bultmonterad moduluppbyggd bakaxel
Förbättrar servicevänligheten och hindrar smuts från att tränga in, med lättåtkomliga differentialkomponenter.
Hydraulbromsar
Hydrauliskt manövrerade flerskivsbromsar i oljebad på varje tandemhjul (1) ger den största bromsytan (2) på marknaden, vilket betyder pålitlig stoppkraft och hållbara bromsar. Med en bromsslitageindikator och ett kompenserande system (3) bibehålls bromsverkan och du kan se när bromsarna är slitna utan att behöva demontera. Resultatet är snabbt underhåll och bromsar som håller längre. Den fjäderaktiverade, hydrauliskt frigjorda parkeringsbromsen av flerskivstyp, inkapslad och oljekyld för att hålla länge och kräva minimalt med underhåll, är integrerad i det system som känner av när föraren sitter på sätet för att hindra oavsiktlig maskinrörelse.
C616108

Ramverk och DCM

Byggt för att tåla
Ramen, dragstången och svängbordet i ett stycke smitt stål är konstruerade för att tåla tuffa miljöer och arbetsuppgifter. Den starka A-formade dragramen är av en hållbar rörkonstruktion. De främre 240° av svängbordets kuggar är härdade och är därmed slittåligare och driftsäkrare.
Ramled
Ett stort koniskt rullager vid den nedre pivåpunkten tar upp belastningarna jämnt och mjukt. En låsbult, som är inkapslad för att undvika förorening, hindrar ramen från att vrida sig för att ge bättre säkerhet vid service och transport.
Aggressiv bladvinkel
Gör att material kan rulla mer fritt längs bladet, i synnerhet torrt material eller vidhäftande jordtyper. Bättre materialkontroll gör att jobbet kan utföras snabbare, kräver mindre kraft och sparar bränsle.
Snabb, enkel justering betyder tätt sammanhållna komponenter
Mellanläggen och de patenterade justerbara slitskenorna på dragramens ovansida är lätta att lägga till eller byta, vilket minskar stilleståndstiden och driftskostnaderna avsevärt. Hållbara slitinlägg av nylonkomposit maximerar svängbordets vridmoment och komponenternas livslängd. Slitskenor av mässing mellan bladinfästningsanordningen och hyvelbladet kan enkelt bytas. Infästningssystemet utan mellanlägg för hyvelbladet har vertikala och horisontella justerskruvar som håller hyvelbladets slitskenor på plats, vilket ger mindre skakningar i bladet, exakt bladstyrning och avsevärt kortare servicetid.
Hyvelblad
Värmebehandlade bladskenor, härdade skärkanter och ändstål samt kraftiga skruvar ger hög driftsäkerhet och lång livslängd. Länkarmen medger extrem hyvelbladsplacering för släntning, slaghackning och rensning.
C616104

"Smarta" maskinsystem

Tack vare gemensamma nyckeldata mellan systemen optimeras maskinens prestanda och servicevänligheten ökar.
 • Cat Messenger i kombination med full systemintegration förbättrar diagnostikmöjligheterna. Maskinsystemfel visas i klartext och som felkoder så att kritiska data snabbt kan analyseras.
 • Electronic Technician (Cat ET) gör det enkelt för serviceteknikerna att komma åt diagnostiska data och konfigurera maskinens parametrar via Cat-datalänken.
 • Förhöjt tomgångsvarv vid låg batterispänning höjer tomgångsvarvet när låg systemspänning registreras, vilket säkerställer tillräcklig systemspänning och förbättrar batteriets tillförlitlighet.
 • Automatisk motoreffektreducering skyddar motorn och efterbehandlingen genom att automatiskt sänka motorns utgående vridmoment och informera föraren om kritiska tillstånd upptäcks.

Integrerade tekniska lösningar

Cat Connect utnyttjar teknik och tjänster på ett smart sätt för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Med hjälp av data från teknikutrustade maskiner får du mer information och insyn i din utrustning och verksamhet än någonsin tidigare.
LINK-teknik
Link-tekniker som Product Link™ är helt integrerade i din maskin och ger trådlös åtkomst till viktig information, inklusive position, timantal, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder.
Product Link/VisionLink®
Enkel åtkomst till Product Link-data via VisionLink-användargränssnittet online hjälper dig att se hur väl maskinen eller maskinparken presterar. Du kan använda den här informationen till att fatta faktabaserade beslut i rätt tid, vilka kan höja effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen samt sänka kostnaderna.
Grade-tekniker
Grade-tekniker kombinerar digitala konstruktionsdata och förarhjälp för att hjälpa dig nå önskad lutning snabbt, precist och med så lite utsättning och kontroller som möjligt. Det innebär att du blir mer produktiv och slutför arbeten snabbare med färre pass och mindre bränsle till en lägre kostnad.
Cat GRADE med Cross Slope
Cat GRADE med Cross Slope är ett integrerat 2D-system som ger automatisk kontroll på ena sidan av bladet så att förarna kan lättare kan uppnå noggrant tvärfall för ytan. Systemet beräknar bladlutningens position och justerar vänster eller höger cylinder för att uppnå mållutningen, vilket bidrar till att minska förarmanövrering med upp till 50 %. Föraren kan välja vilken sida av bladet som ska styras automatiskt och byta riktning på vägen tillbaka utan att justera inställningarna. Höjden styrs manuellt genom att matcha höjd, eller automatiskt genom att lägga till en höjdstyrenhet, som t.ex. en ultraljudsgivare eller lasersystem. Föraren kan övervaka tvärfall i realtid på displayen i hytten och göra snabba justeringar med integrerade joystickknappar med händerna på reglagen.
Tvärfallsystemen är perfekta för att bibehålla korrekt tvärfall över långa sträckor med större konsekvens och mindre ansträngning. Lägg till AccuGrade för ytterligare 2D- och/eller 3D-reglering.
Cat AccuGrade™
Det återförsäljarmonterade AccuGrade-systemet har en separat bildskärm som visar en digital konstruktionsritning med 3D-bladlutning och höjdreglering. AccuGrade visar exakt var arbetet ska utföras och hur mycket som ska schaktas eller fyllas, vilket eliminerar utsättning och kontroll. Plug and play-funktionaliteten förenklar uppgraderingar. Välj mellan ultraljud eller laser för plan och sluttningar, och satellitnavigering (GNSS) eller UTS-system (Universal Total Station) för stora projekt med komplicerad konstruktion.
Stabil bladreglering
Tillvalstekniken för stabil bladreglering känner av och minskar maskinens studsning under drift innan det negativt påverkar önskad höjd genom att minska motorvarvtalet vid intervall på 15 % för att stabilisera maskinstudsningar. När väghyveln har stabiliserats reglerar Stabil bladreglering ökad hastighet tillbaka till den inställda nivån.

Hydraulik

Avancerat elektrohydrauliskt system
Det ingår ett toppmodernt elektrohydrauliskt system som grund för revolutionerande förändringar inom maskinbaserade och avancerade joystickreglage.
Bladflytläge
Gör att bladet kan röra sig fritt under sin egen vikt. Om båda cylindrarna ställs i flytläge kan bladet följa vägens kontur, vilket är särskilt praktiskt vid snöröjning. Om endast den ena av cylindrarna ställs i flytläge kan bladkanten följa en hård yta medan föraren reglerar lutningen med den andra lyftcylindern.
Fristående oljetillförsel
Stora, separata hydrauloljebehållare hindrar oljorna från att förorena varandra och ger ordentlig oljekylning, värmebildningen minskar och komponenterna håller längre.
Lastavkännande hydraulik (PPPC)
Det beprövade lastavkännande systemet och det avancerade proportionalstyrda tryckkompenserande prioritetssystemet (PPPC eller "trippel P–C") för de elektrohydrauliska ventilerna ger överlägsen redskapsstyrning och bättre maskinprestanda vid alla tillämpningar. Kontinuerlig anpassning av hydrauliska flödet och trycket efter kraftbehovet ger lägre värmeutveckling och minskar energiförbrukningen.
 • Jämna och förutsebara rörelser – PPPC-ventilerna har olika flödeshastighet för cylinderns huvudände (röd) och kolvstångsände (blå). Det ger jämna utskjutnings- och indragningshastigheter.
 • Balanserat flöde – hydrauliska flödet är avpassat så att alla redskap kan arbeta samtidigt med liten effekt på motorn eller på redskapshastigheten.
C699273

Arbetsredskap och tillbehör

Hyvelbladsalternativ
Standard 3,7 m (12 fot) eller tillval 4,3 m (14 fot). Det finns också förlängningar för vänster och höger sida.
Slitgods
Ett brett sortiment av Cat-slitgods är tillgängligt från Cat Work Tools, inklusive skärstål, hyvelstål och hörnstål, alla utformade för maximal livslängd och produktivitet.
Frontmonterade grupper
En frontmonterad tryckplatta/motvikt eller en frontmonterad lyftgrupp kan beställas. Den främre lyftgruppen kan kombineras med ett främre schaktblad eller en frontmonterad rivare för ytterligare mångsidighet.
Bakre rivare/ytrivare
Konstruerad för att snabbt och noggrant riva upp hårda material så att det blir lättare att flytta materialet med hyvelbladet. Rivaren har tre armar (med hållare för fem). Nio rivararmar kan även sättas till för utökad mångsidighet.
C616115
Arbetsredskap för snöröjning
Flera snöplogar, snövingar och infästningsalternativ finns tillgängliga, vilket ytterligare ökar maskinens allsidighet och dess utnyttjande under hela året.

Säkerhet

Konstruerad med tanke på skydd
Funktionerna är konstruerade för att öka förar- och arbetsplatssäkerheten, såsom nedfällbara bakljus och en bakåtriktad kamera. Bland de många standardinstallerade säkerhetsfunktionerna märks laminerat glas, backljus samt perforerade gångbord och ledstänger för tandemenheterna.
C616114
Förarnärvarosystem
Parkeringsbromsen fortsätter att vara aktiv och hydrauliska redskapen avaktiverade tills föraren sätter sig och maskinen är redo för drift.
Nödstyrningssystem
Kopplar automatiskt in en elhydraulisk pump om styrtrycket sjunker. På så sätt kan föraren styra maskinen till stopp.
Hydraullås
Med en enkel omkopplare som sitter i hytten kan alla redskapsfunktioner avaktiveras samtidigt som maskinen fortfarande går att styra. Den här säkerhetsfunktionen är särskilt användbar under körning på väg.
Bromssystem
Det finns bromsar på varje tandemhjul så att drivlinan inte utsätts för bromsbelastningen. De redundanta bromssystemen har ackumulatorer för att kunna bromsa vid maskinhaveri, vilket ytterligare ökar driftssäkerheten.
Slirkoppling på svängbordsdrivningen
Den här standardfunktionen skyddar dragramen, svängbordet och hyvelbladet från stötbelastningar när bladet stöter på objekt som det inte går att flytta på. Den minskar också risken för plötsliga riktningsändringar vid förhållanden då dragkraften är dålig.
Bladlyftackumulatorer
Den här tillvalsfunktionen använder ackumulatorer som tar upp stötbelastningar mot hyvelbladet genom att tillåta bladet att röra sig vertikalt. Bladlyftackumulatorerna minskar onödigt slitage och bidrar till att minska stötbelastningar, vilket ökar förarsäkerheten.
C616107
Bakåtriktad kamera (tillval)
Sikten kan förbättras ytterligare med Work Area Vision System (WAVS), som finns som tillval, via en 178 mm (7 tum ) LCD-färgskärm i hytten. Den här kameran är konstruerad speciellt för tuff användning och ökar produktiviteten och förarens överblick över omgivningarna.
Främre och bakre skärmar (tillval)
Det finns skärmar som tillval som hjälper till att minska mängden objekt som flyger upp från hjulen och som minskar mängden ansamlad lera, snö och skräp på maskinen.
C670255

Kundsupport

Erkänd återförsäljarservice
Cats återförsäljare kan hjälpa dig med allt från att välja rätt maskin till finansiering och kontinuerlig support och de erbjuder det bästa inom försäljning och service.
Hantera kostnaderna med program för förebyggande underhåll, som planerad oljeprovtagning (S∙O∙SSM), kylvätskeanalys och underhållsavtal.
Fortsätt att vara produktiv med bästa tillgång till reservdelar. Cat-återförsäljaren kan även hjälpa till att öka din vinst med förarutbildning.
När det sedan är dags att byta ut delar kan Cats återförsäljare hjälpa dig att spara ännu mer pengar. Fabriksrenoverade Cat-originaldelar har samma garanti och tillförlitlighet som nya produkter men med en kostnadsbesparing på 40 till 70 procent för komponenter till drivlina och hydraulik.

Hållbarhet

Väghyvlarna i M-serie 2 är konstruerade för att gynna din verksamhet och minska emissionerna.
 • Motorn och efterbehandlingslösningarna från Cat uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Interim/motsvarande steg IIIB.
 • Integrerade maskinsystem och -tekniker förbättrar produktiviteten och ger större precision, sänkt bränsleförbrukning och minskat maskinslitage.
 • Utbytbara slitdelar sparar tid för underhåll och kostnader och förlänger livslängden för viktiga komponenter.
 • Huvudramar och komponenter är tillverkade för att kunna renoveras, vilket minskar mängden kasserat material och kostnaden för byten.
 • Förlängda serviceintervall minskar tid för underhåll och kostnader samt avfall.
 • Det finns ett stort utbud av säkerhetsfunktioner som bidrar till att göra arbetsplatsen tryggare för föraren och andra.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


Du når oss dagligen mellan 08.00 - 16.00


 

Mejla oss

 

Vi tar kontakt inom 24 timmar.

 

Hur vill du att vi kontaktar dig? *