fuel_zeppelin

Vätskeanalys

 

  • Analys och rekommendation 

  • Permanent insikt tack vare S.O.S. online

  • Optimal bränsleförbrukning, högsta effektivitet och längre livslängd

VÄTSkEANALYS

Förebyggande underhåll är extremt viktigt för att skydda dina motorer. Olja ger ofta en bra indikation om din motor är utsatt för slitage. Med S.O.S., Scheduled Oil Sampling (schemalagd analys av oljor) även kallad oljeröntgen/oljeanalys/vätskeanalys, kan vi hjälpa dig med detta. 

 

Att serva maskinen innan haveri uppstår minskar både kostnader och oplanerade driftstopp. Att alltid ha fräscha vätskor i maskinens system minskar också utsläppen av CO2 och NOx vilket i sin tur minskar din miljöpåverkan.

 

Hur går det till?

Caterpillars S.O.S. service är en tjänst för vätskeanalys som ingår i serviceavtalen. En mindre mängd vätska tas från speciella serviceuttag på motor, kylsystem, transmission, slutväxlar och hydraulik. Provflaskorna går till ett laboratorium som drivs enligt Caterpillars specifikation. Labbet analyserar proven och ger rekommendationer utefter vad de hittar, de kan till exempel hitta att hydrauloljan har spår av mässing vilket är ett varningstecken på att pumpen börjar bli dålig, eller att det kommit kisel i motoroljan - en förvarning om att man behöver kolla konditionen på luftreningen.

 

Man kan också upptäcka att kylvätskan inte håller rätt nivå av korrosionsskydd längre utan behöver nya tillsatser. Vätskeproverna är en fantastisk möjlighet att se vad som är på gång att hända med din maskin så man kan åtgärda det i tid till lägsta möjliga kostnad. Resultaten av vätskeprovet  mailas ut på angiven mailadress hos kunden och till verkstadens serviceledare, och de finns också tillgängliga på kundportalen My.Cat.Com

 

S.O.S. Online

S.O.S. Online innebär att man bestämmer sig för intervall att ta prover för att samla data över en längre tidsperiod. Fördelen är att din oljas historik kan jämföras och oegentligheter upptäcks tidigare. Du kan dra slutsatser snabbare och vidta nödvändiga åtgärder. Dessutom har du konstant inblick i skicket på din Cat-produkt.

 


  • Call
  • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *