LEVERANSVILLKOR FÖR maskinköp och reservdelar

 

1.1 Generella villkor


När du beställer reservdelar från Zeppelin Sverige gäller i första hand de leveransvillkor som finns beskrivna i detta dokument, men även Reparation 11 och Maskin 03 i tillämpliga delar. Förekommer motsägelser mellan de olika villkoren gäller inbördes tolkningsföreträde i följande ordning:
 

  1.    Zeppelin Sverige leveransvillkor för reservdelar 
  2.    Reparation 11 
  3.    Maskin 21

 

 

1.2 Reservdelsgarantin

 

1.2.1 Garantivillkor 
Garanti gäller på reservdelar som uppvisar fabrikationsfel eller annan defekt som har funnits på reservdelen vid leveranstillfället. Kunden måste uppvisa att felet har funnits vid leveranstillfället och har medfört att produkten har blivit obrukbar under garantiperioden. För att garanti skall gälla förutsätts att reservdelen har köpts av Zeppelin Sverige samt att den är monterad och underhållen enligt gällande instruktioner från Zeppelin Sverige. Garantin omfattar inte ersättning för eventuella följdfel, både indirekta och direkta som kan härledas till felaktig produkt. Zeppelin Sverige har rätt att besluta om reparation av defekt del, eller om leverans av ersättningsdel skall göras. Zeppelin Sverige har rätt att besluta om ny (CAT original alt. Yellowmark) eller renoverad (CAT REMAN) del skall användas vi leverans av ersättningsdelar. Utöver dessa garantivillkor har Zeppelin Sverige inget ansvar för fel relaterade till reservdelar. 

1.2.2 Garantitid 
Standardgaranti för reservdelar är 12 månader om inget annat har avtalats. För batterier gäller 24 månader. 

1.2.3 Reklamation (Åberopande av garanti) 
Reklamationer görs direkt till Zeppelin Sverige. Om köparen vill åberopa garanti skall detta omgående efter att felsupptäckts, anmälas till Zeppelin Sverige. Vid reklamation skall kunden styrka att garanti är tillämplig genom att uppvisa ursprungliga leveransdokument alternativt faktura utfärdad av Zeppelin Sverige. Garanti gäller enbart på delar som är sålda och levererade av Zeppelin Sverige. Delar utbytta under garanti är Zeppelin Sveriges egendom och skall returneras omgående.


 

1.3 Frakt

 

1.3.1 Leveransvillkor 
Om inte annat avtalats gäller 002 FCA Free Carrier <Försörjande filial> enligt Incoterms2020. Om kunden inte har angett transportör anordnar Zeppelin Sverige transport på kundens risk med lämplig transportör och transportsätt. Kostnaden för denna transport debiteras kunden. 

1.3.2 Fraktdebitering 
Frakt debiteras baserat på fraktdragande vikt och vald servicegrad för leveransen. Debiteringen för frakt framgår på ordersammanställningen 

1.3.3 Skadat och saknat gods 
Transporten sker på kundens risk i enlighet med 002 FCA INCOTERMS 2020. Skadat och saknat gods skall då reklameras direkt till respektive transportör. För leveransavvikelser såsom fel artikel eller fel antal reklameras detta direkt till Zeppelin Sverige.

 

1.4 Betalningsvillkor 

 

1.4.1 Allmänt 
Om inte annat avtalats gäller 20 dagars betalningsvillkor från fakturadatum 

1.4.2 Dröjsmålsränta 
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med gällande lagstiftning. Tillkommande avgifter så som påminnelseavgift kan tillkomma. 

1.4.3 Moms 
Alla priser är angivna utan moms. Moms tillkommer enligt gällande skattesatser. 

 

 

1.5 Returer 

 

Samtliga returer skall anmälas till Zeppelin Sverige och märkas med ett returnummer. Returer som ej är anmälda och saknar returnummer kommer att kasseras om ingen annan överenskommelse finns mellan Kunden och Zeppelin Sverige. 

1.5.1 Garantireturer 
För artiklar som returneras under garanti står Zeppelin Sverige för returfrakten, förutsatt att garantivillkoren är uppfyllda och Zeppelin Sverige har begärt tillbaka den defekta delen i retur. 

1.5.2 Retur vid felleverans 
Artiklar som är fellevererade eller felexpedierade skall anmälas till Zeppelin Sverige inom 14 dagar från leverans. Vid felleverans eller felexpediering står Zeppelin Sverige för returfrakten. Zeppelin Sverige är inte ansvarig för några följdkostnader som en eventuell felexpediering eller felleverans orsakar kunden. 

1.5.3 Retur vid återköp 
Zeppelin Sverige accepterar att återköpa produkter 30 dagar från fakturadatum om följande villkor är uppfyllda. Produkten är köpt hos Zeppelin Sverige Produkten är i obruten, oskadad originalförpackning Produkten är oanvänd Produkten är inte klassificerad som ”Ej returnerbar” Ordervärdet överstiger 450 SEK Komplett ifylld retursedel inkl returnummer medföljer retursändningen Efter godkänd retur krediteras 80% av ordervärdet. Transportkostnader krediteras ej Artiklar som inte godkänns kasseras om inte annan överenskommelse finns mellan Kunden och Zeppelin Sverige. Returen sker på kundens risk och kostnad. 

1.5.4 Retur av stommar (CAT Reman) 
Stommar skall returneras inom 90 dagar från leveransdatum. Efter 90 dagar förfaller rätten till panten på returnerade stommar. Stommar returneras på kundens risk och kostnad. Stommar som returneras skall medföljas av retursedel, kopia på leveranssedel alternativt fakturakopia.

 

 

  • Call
  • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *