Cat 330

330

Mer information

Specifikationer

Motor
Svänghjulseffekt, netto 203 kW
Cylinderdiameter 105 mm
Slagvolym 7.01 l
Slaglängd 135 mm
Motorvarvtal – drift 1750 r/min
Motorvarvtal – körning 1750 r/min
Nettoeffekt – ISO 9249 204 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 203 kW
Vikter
Arbetsvikt 30900 kg
Hydraulsystem
Maximalt tryck – utrustning – normal 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – tunglyftsläge 38000 kPa
Maximalt tryck – svängning 29800 kPa
Maximalt tryck – körning 35000 kPa
Rymduppgifter - service
Bränsletankens rymd 474 l
Kylsystem 25 l
DEF-tank 41 l
Motorolja 25 l
Slutväxel – vardera 5.5 l
Hydraulsystem – inklusive tank 310 l
Hydraultank 147 l
Svängdrivning 10 l
Räckvid och belasting (Reach Boom)
Skopans grävkraft – ISO 179 kN
Skopans grävkraft – SAE 157 kN
Maximal skärhöjd 10030 mm
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 7090 mm
Maximalt grävdjup 7240 mm
Maximal lasthöjd 6950 mm
Minimal lasthöjd 2300 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 10680 mm
Maximalt vertikalt grävdjup 6010 mm
Stickans grävkraft – ISO 126 kN
Stickans grävkraft – SAE 126 kN

Egenskaper

HÖGA PRESTANDA FÖR GRÄVNING OCH LYFTNING

Hög prestanda för grävning och lyftning
 • Öka bränsleeffektiviteten med upp till 20 procent jämfört med grävmaskinen 330F.
 • Lyft mer med upp till nio procent förbättrad lyftkapacitet och ökad skopstorlek jämfört med grävmaskinen 330F.
 • Gör arbete på sluttningar enklare med fem procents förbättrat svängmoment jämfört med grävmaskinen 330F.
 • Öka drifteffektiviteten upp till 45 procent med standardiserad Cat Connect-teknik som minskar risken för förartrötthet och dina driftkostnader, samt bränsleförbrukning och dagligt underhåll.
 • C7.1-motorn kan köras på biodiesel upp till B20 och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU:s steg IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 med ett efterbehandlingssystem som inte kräver något underhåll eller driftstopp.
 • Det avancerade hydraulsystemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.
 • Matcha grävmaskin efter uppdrag med effektlägen genom att låta Smart-läget automatiskt matcha motorn och hydraulkraften efter dina grävförhållanden.
 • Advansys™-skoptänderna ökar inträngningen och förbättrar cykeltiderna. Du kan snabbt byta spetsar med ett fälgkors i stället för en hammare eller specialverktyg, vilket ger ökad säkerhet och drifttid.
 • Extrahydraulik som tillval ger dig en mångsidighet som ger dig möjlighet att använda många olika Cat-tillbehör.
 • SmartBoom™ låter bommen röra sig uppåt och nedåt utan att använda något pumpflöde så att föraren kan koncentrera sig på arbetet med stickan och skopan. Fördelarna är minskad risk för förarstress och minskad bränsleförbrukning.
 • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Grävmaskinen har en standardkapacitet för hög omgivningstemperatur på 52 ºC (125 ºF) och en effektminsknings- och kallstartskapacitet på -18 ºC (0 ºF). Ett kallstartspaket på -32 °C (-25 °F) finns tillgängligt som tillval.

ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH PRODUKTIVITETEN MED INTEGRERAD CAT CONNECT

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerat Cat Connet
 •  
 • Öka produktiviteten med upp till 45 procent jämfört med traditionell schaktning med standardmonterade Cat GRADE med 2D-system – inklusive endast indikering och laserkapacitet. 
   
  • - Gräv med vägledning om djup, lutning och horisontalt avstånd till höjden. Det går att ställa in upp till fyra olika förskjutningar för måldjup och lutning vilket sparar både tid och pengar. När det behövs en annan förskjutning går det snabbt att ändra via skärmen.     
  • - 2D-systemet kan uppgraderas till Cat GRADE med avancerad 2D eller till Cat GRADE med 3D. 
          
 • Standardmonterad Grade Assist:              
  • - Stanna kvar på rätt höjd – enkelt och smidigt – med enspaksgrävning.  
  • - Ställ in önskad skopvinkel och låt Bucket Assist automatiskt upprätthålla skopans vinkel på lutnings-, nivellerings-, finschaktnings- och dikesgrävningstillämpningar för enkla, exakta och snabba arbeten.   
  • - Håll hela bandlängden på marken vid lyft och hård grävning med Boom Assist.
  • - Stoppa automatiskt grävmaskinens svängning vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning med Swing Assist. Detta gör uppgiften mindre ansträngande för dig och förbrukar mindre bränsle.
    
 • Cat PAYLOAD-system för vägning som standard:
              
  • - Nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan svängning.    
  • - Följ din dagliga produktivitet som målvikter för truck och antal lastningar och cykler. 
  • - Kalibrering kan utföras på bara några minuter.
  • - Kombinera Payload med VisionLink® för att fjärrhantera dina produktionsmål.
    
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med avancerad 2D:
          
  • - Skapa och redigera enkelt höjden på projektytorna på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm.
    
 • Uppgradera till tillvalet Cat GRADE med 3D:         
   
  • - Skapa och redigera enkelt projektytorna och se det främre länkagets hela rörelseområde på en andra högupplöst pekskärm på 254 mm (10 tum).
  • - Använd grävmaskinens integrerade teknik för att snabbt ansluta till 3D-tjänster som TCC eller VRS.
   • Ha koll på exakt vilket läge grävmaskinen befinner sig i förhållande till GPS- och GLONASS-systemen.
            
    • - Maskinen kompenserar automatiskt om grävmaskinen lutar och rullar på grund av sluttande markförhållanden.​​​​​​​

     • - Antennerna har stöldskyddade bultar som ägaren enkelt kan ta bort med ett specialverktyg i slutet av arbetspasset.
 • Den standardmonterade 2D-funktionen E-gräns som integrerats direkt från fabrik förhindrar att någon del av grävmaskinen förflyttar sig utanför fördefinierade punkter. 
 • Standard Product Link™ samlar in data automatiskt och exakt från dina tillgångar – oavsett typ och varumärke. Information om till exempel position, timmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid, underhållsvarningar, diagnoskoder och maskintillstånd kan visas online via Internet och mobila program.
 •  

ARBETA BEKVÄMT I DEN HELT NYA HYTTEN

Arbeta bekvämt i den helt nya hytten
 • Välj mellan hytterna Deluxe och Premium – båda med automatisk klimatanläggning.
 • Deluxe-stolen är uppvärmd och justerbar med luftfjädring. Premium-stolen är uppvärmd och kyld och justeras automatiskt.
 • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
 • Avancerade fästen i visköst gummi minskar vibrationer i hytten med upp till 50 procent jämfört med tidigare grävmaskinsmodeller.
 • Styr grävmaskinen bekvämt med reglage som är lätta att nå; alla är placerade framför dig.
 • Förvara dina personliga tillhörigheter i förvaringsutrymmena i hytten under och bakom sätet, under taket och i konsolerna. En mugghållare, dokumenthållare, flaskhållare och klädkrok ingår också.
 • Använd standardradions USB-portar och Bluetooth®-teknik för att ansluta personliga enheter och ringa handsfree-samtal.

Enkel manövrering

Enkel manövrering
 • Start av motorn sker med en knapptryckning; använd en Bluetooth-nyckelbricka, smartphone-app eller den unika förar-ID-funktionen.
 • Programmera in inställningarna för effektläge och joystick med förarens ID; grävmaskinen kommer ihåg vad du ställt in varje gång du börjar arbetet.
 • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 203 mm (8 tum) eller på tillvalspekskärmen på 254 mm (10 tum), eller med hjälp av snabbvalsknappen.
 • En andra skärm på 254 mm (10 tum) är tillgänglig för avancerad höjdkontroll.
 • Är du osäker på hur en funktion fungerar eller hur du underhåller grävmaskinen? Se till att alltid ha instruktionsboken nära till hands på pekskärmen.
 • Hitta det verktyg du behöver – även om det är dolt under tät vegetation eller skräp. Grävmaskinens Bluetooth-läsare kan söka efter alla arbetsredskap utrustade med Cat-spårningsenheter för tillgångar och har en räckvidd på upp till 60 meter (200 fot).

UNDERHÅLL

Underhåll
 • Förvänta dig upp till 20 procent lägre underhållskostnader än för 330F. (Besparingar beräknade över 12 000 maskintimmar.)
 • Utför allt dagligt underhåll på marknivå.
 • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert med den nya motoroljemätstickan som är åtkomlig från marknivå. Fyll på och kontrollera motoroljan ovanpå maskinen med en praktiskt placerad andra mätsticka.
 • Bevaka livslängden och underhållsintervallen för dina grävmaskinsfilter via skärmen i hytten.
 • Det krävs inget underhåll på Cats modul för rena emissioner.
 • Byt alla bränslefilter vid ett synkroniserat intervall på 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med bränslefiltren för 330F.
 • Förvänta dig att det nya luftintagsfiltret med förrenare håller upp till 1 000 timmar – en ökning med 100 procent jämfört med föregående filter.
 • Det nya hydrauloljefiltret ger förbättrade filtreringsprestanda, antidräneringsventiler håller oljan ren när filtret byts ut samt längre livslängd med bytesintervall på 3 000 timmar – 50 procent längre än med tidigare filterkonstruktioner.
 • De högeffektiva kylfläktarna går bara när det behövs och du kan ställa in med vilka intervall så att de automatiskt växlar riktning för att hålla insatserna fria från skräp och du slipper avbryta ditt arbete.
 • S·O·SSM-portarna nås från marknivå, vilket förenklar underhållet och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprov för analys.

Säkerhet

Säkerhet
 • Stödhjulen ser till att maskinen inte välter. Synliga och hörbara larm indikerar huruvida en last är inom maskinens gränser för säkert arbete.
 • Du får åtkomst till 100 procent av punkterna för dagligt underhåll från marknivå – utan att behöva klättra upp på grävmaskinen.
 • Den standardmonterade ROPS-hytten uppfyller kraven för ISO 12117-2:2008.
 • Ha god sikt in i grävområdet, i varje svängriktning och bakom dig med hjälp av mindre hyttstolpar, större fönster och en plan motorhuvsdesign.
 • Det standardmonterade hydraullåsreglaget isolerar alla hydraulik- och drivfunktioner i nedsänkt läge.
 • Avstängningsknappen på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn när den aktiveras och stänger av maskinen.
 • Den bakåtriktade kameran och en sidokamera på höger sida är monterade som standard. Uppgradera till 360 graders runtomsikt för att du enkelt ska kunna visualisera föremål och personal runt grävmaskinen med en snabb blick.
 • Det nya utförandet på den högra serviceplattformen ger enkel, säker och snabb åtkomst till den övre serviceplattformen och stegen på serviceplattformen har halkskyddsplåtar som förhindrar att du halkar.
 • Tillgängliga backventiler för bom- och sticksänkning förhindrar reverserat flöde och håller det främre länkaget ordentligt på plats om hydraulsystemet oväntat skulle stängas av.

360° Exterior View (HTML)

360° Exterior view. Double click on the image to zoom in on any area of the product.

Kontakt

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

 • Call
 • Arrow

Broschyren är klar.

Fyll i formuläret så kommer broschyren att skickas till dig omedelbart via e-post.

 

Begär en offert

 

Klicka i ditt/dina val nedan
 • Call
 • Arrow

Kontakta oss


 

 

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAKTUROR? 

Ring oss på 020-65 00 53 eller maila fakturainfo@zeppelin.com.

Mejla oss

 

För reservdelsfrågor vänligen fyll i formuläret här.
 

Inte kund hos oss än? Fyll i formuläret här.

Hur vill du att vi kontaktar dig? *